กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับ ENT กีฬา

ประกาศ

ยินดีต้อนรับสู่ Entaplay!:

06/12/2018 (วันอังคาร) 11:45 AM (GMT+7)

ร่วมเป็นสมาชิกกับ Entaplay ตอนนี้และรับฟรีโบนัสฝากครั้งแรกฟรี 300! ที่กีฬา / คาสิโนสด / สล็อต  รับสิทธิ์และชนะเลยตอนนี้!

[PG Slot] เกมส์ WinWinWon - ปิดปรับปรุงชั่วคราว:

02/27/2019 (วันพุธ) ตั้งแต่ เวลา 09:30 น -14.45 น. (GMT+7)

เรียนสมาชิกโปรดทราบ เกมส์ WinWinWon ห้อง PG สล็อตอยู่ระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว จะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก

กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับ

รายการแข่งขันและตลาดต่าง ๆ มีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน และสิ่งเหล่านี้ถูกระบุไว้ใน กฎของการเดิมพันที่มีต่อเฉพาะรายการแข่งขัน/ตลาดนั้น ๆ ของการเดิมพันในเว็บไซต์แห่งนี้ สิ่งต่อไปนี้เป็นกฎโดยทั่วไปของการวางเดิมพัน ที่สามารถใช้ได้กับรายการแข่งขันและตลาด/ประเภทการเดิมพันทั้งหมด ซึ่งการปฏิบัติตามมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ ในกรณีที่เหมาะสม ข้อกำหนดและคำจำกัดความต่าง ๆ ที่อ้างถึงในเงื่อนไขและข้อบังคับ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของบริษัท จะนำไปใช้ได้กับกฎและกติกาในการวางเดิมพันเหล่านี้ด้วย

 • กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับของการเดิมพันโดยทั่วไป
  • เรื่องทั่วไป
   • ข้อมูลของการเดิมพันทั้งหมดที่จัดหาให้โดยบริษัท เป็นการกระทำโดยสุจริต อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถยอมรับภาระหนี้สินเมื่อเกิดความผิดพลาด หรือการละเว้นใด ๆ ที่เกี่ยวกับวันที่ เวลา สถานที่ ผู้แข่งขัน โอกาสที่เป็นต่อ ผลการแข่งขัน สถิติ Jersey (ซึ่งถูกแสดงให้เห็นในการสตรีมมิ่งแบบสด)) หรือข้อมูลการวางเดิมพันอื่น ๆ บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไขความผิดพลาดที่เห็นได้อย่างชัดเจนใด ๆ และจะดำเนินการตามขั้นตอนตามเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า ตลาดซึ่งถูกระบุตามประเภทของการเดิมพันที่แตกต่างกัน ซึ่งถูกเสนอให้ในการแข่งขันกีฬาบางอย่างนั้น ถูกบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและซื่อตรง บริษัทสงวนสิทธิ์ในการทำการตัดสินซึ่งจะเป็นตัวกำหนดในขั้นสุดท้าย
   • ถ้ารายการแข่งขันซึ่งถูกระบุให้เป็นกีฬาซึ่งถูกจัดตั้งอย่างเป็นระบบ หรือเป็นการแข่งขันระหว่างสองทีม หรือระหว่างบุคคล ซึ่งเริ่มขึ้นก่อนเวลาตามกำหนด และจึงมีเพียงการเดิมพันที่ถูกวางไว้ก่อนการเริ่มรายการแข่งขันนั้น ๆ (ไม่รวมถึงการวางเดิมพันแบบสดที่ระบุ) เท่านั้นที่จะถูกพิจารณาว่ามีผลสมบูรณ์ ถ้าตลาดไม่ปิดหรือถูกระงับในเวลาที่ถูกต้องแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะทำให้การเดิมพันทั้งหมด ที่วางไว้หลังจากเวลาเริ่มต้นจริง กลายเป็นโมฆะ (ไม่รวมถึงการวางเดิมพันแบบสดที่ระบุ)
   • ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกันใด ๆ ระหว่างชื่อภาษาอังกฤษและชื่อที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ที่ใช้สำหรับรายการแข่งขันหรือทีมในเว็บไซต์ ให้ดูภาษาอังกฤษเป็นมาตรฐาน
   • ตลอดเวลา จะถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า ที่ต้องพึงระวังเกี่ยวกับผลคะแนนของการแข่งขันและข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของสถานะของการแข่งขันเสมอ ก่อนที่จะวางเดิมพัน
   • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขกฎกติกาเหล่านี้ได้ทุกเวลาเนื่องมาจากเหตุผลใดก็ตาม การทบทวนแก้ไขเช่นนี้จะมีผลผูกมัด และมีผลบังคับใช้โดยทันที เมื่อประกาศลงในเว็บไซต์
   • ลูกค้าทราบแล้วว่า คะแนนในปัจจุบัน เวลาที่ผ่านไป และข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ ในขณะที่อาจมาจากการป้อนข้อมูล (feed) แบบ “สด” ที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอกนั้น ต้องผ่านความล่าช้าของเวลา และ/หรืออาจจะไม่ถูกต้อง และเดิมพันใด ๆ ที่วางไว้โดยอาศัยข้อมูลนี้ ถือเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเอง บริษัทให้ข้อมูลนี้ตามที่เป็นอยู่ โดยที่ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความถูกต้องด้านเวลาของข้อมูลนั้น และไม่รับผิดชอบกับการสูญเสียใด ๆ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ที่เกิดกับลูกค้า อันเป็นผลมาจากการที่เขาเชื่อถือข้อมูลนั้น
   • บริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก ประกาศเป็นโมฆะ หรือระงับลูกค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้

    • รายละเอียดของการเดิมพันไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง
    • การวางเดิมพันเกินขีดจำกัดตามที่กฎอนุญาต
    • การวางเดิมพันที่ฝ่าฝืนกฎใด ๆ
    • ข้อผิดพลาดของมนุษย์ในการพิมพ์หรือการส่งผ่าน เป็นผลให้การใช้ข้อมูลหรืออัตราต่อรองการเล่นเกมไม่ถูกต้อง
    • เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้งานแพลตฟอร์มการเล่นเกมที่ผิดปกติหรือผิดธรรมชาติปรากฏขึ้ น หรือมีจำนวนการแพ้หรือชนะสูงเกินไป

   • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับเกมหรือผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ เพื่อรักษาความซื่อสัตย์และความเป็นธรรมในเกมดังกล่าว
   • เมื่อบริษัทยืนยันการเดิมพันแล้ว ลูกค้าจะแก้ไขหรือยกเลิกการเดิมพันไม่ได้
   • หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือข้อข้องใจใด ๆ ว่าอาจมีสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลในระบบ ขอแนะนำให้ลูกค้าหยุดเล่นและแจ้งต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท หากลูกค้ายังคงเล่นต่อไป จะถือว่าลูกค้ารับผิดชอบต่อผลการเดิมพันที่จะตามมาด้วยตัวเอง และบริษัทเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขปัญหาหรือไม่ก็ตาม
   • เมื่อการแข่งขันสดหรือเกมเริ่มขึ้น และทำการวางเดิมพันขณะการแข่งขันกำลังดำเนินอยู่ หากสตรีมถูกตัดการเชื่อมต่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่คำนึงถึงสาเหตุการตัดการเชื่อมต่อดังกล่าว หรือสตรีมค้างหรือปิดการทำงาน การวางเดิมพันใด ๆ หรือทั้งหมดจะยังคงอยู่และจะตัดสินเมื่อการแข่งขันจบลง และเมื่อทราบผลการแข่งขัน กฎทั่วไปนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีที่เกมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีกฎเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการตัดการเชื่อมต่อ ซึ่งในกรณีนี้กฎที่เฉพาะเจาะจงจะมีผลบังคับใช้ และจะมีผลผูกพันกับลูกค้าตามกฎที่เฉพาะเจาะจง
   • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและ/หรือปิดบัญชีของลูกค้าได้ตลอดเวลา หากเป็นที่เชื่อว่าลูกค้าฝ่าฝืนกฎและข้อบังคับใด ๆ หรือฉ้อโกง เจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย โจมตี จัดการ หรือก่อความเสียหายต่อขั้นตอนการวางเดิมพันปกติ หรือหากลูกค้ามีส่วนร่วมในการฟอกเงินหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะมีส่วนร่วมในการเดิมพันในเขตอำนาจศาลหรือสถานที่จริง เมื่อปิดบัญชีของลูกค้าด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว การชนะและ/หรือการจ่ายเงินทั้งหมด รวมถึงยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้าจะถูกริบ
   • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดจำนวนการจ่ายเงินสูงสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ
   • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงิน หากมีหลักฐานที่แสดงว่าราคาหรือกองกลางเดิมพันมีการเปลี่ยนแปลง หรือในกรณีที่การแข่งขัน กิจกรรม หรือเกมใด ๆ ใช้แผนหลอกลวง หลักฐานดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับขนาด ปริมาณ หรือรูปแบบของการวางเดิมพันตลอดช่องทางเดิมพันของเราใด ๆ หรือทั้งหมด หากมีข้อพิพาทใด ๆ ในการตีความกฎเหล่านี้ ให้ยึดการตีความหมายของบริษัทเป็นหลัก
   • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศเป็นโมฆะและยกเลิกการเดิมพันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย
   • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธลูกค้าเข้าสู่เกมหรือผลักลูกค้าออกจากเกม
   • ซอฟต์แวร์ที่จัดหาให้มีลักษณะ "ตามสภาพจริง" โดยไม่มีการรับประกัน เงื่อนไข ข้อผูกพัน การแสดงตัวแทน โดยตรง โดยอ้อม โดยกฎหมาย หรือโดยบางส่วนของบริษัท บริษัทจะไม่รับประกันความสามารถในการขาย คุณภาพ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ที่ว่าซอฟต์แวร์จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และไม่ประกอบด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ
   • แม้ว่าบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังอย่างเหมาะสม บริษัทจะไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์นั้นปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่หยุดชะงัก หรือข้อบกพร่องใด ๆ ในซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไข หรือซอฟต์แวร์หรือเซิร์ฟเวอร์ปราศจากไวรัส
   • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ความสูญเสีย หรือการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลมาจากการสื่อสารหรือข้อผิดพลาดของระบบเกี่ยวกับการชำระเงินในบัญชี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างเหมาะสม รวมถึงการถอดเกมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากซอฟต์แวร์
   • ในการวางเดิมพันและการใช้ซอฟต์แวร์ ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทไม่มีการควบคุมเกี่ยวกับวิธีการใช้ซอฟแวร์ของลูกค้า นอกจากนี้ ลูกค้าวางเดิมพันและใช้ซอฟต์แวร์ด้วยความเสี่ยงของตัวเอง และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียโดยตรง โดยอ้อม อันเป็นผลสืบเนื่อง โดยบังเอิญ หรือพิเศษใด ๆ ทุกกรณี
   • ห้ามมิให้ลูกค้าเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ของบริษัทหรือผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจมีอยู่ในซอฟต์แวร์
   • ในการเล่นเกมและวางเดิมพัน ลูกค้าได้รับสิทธิ์ส่วนบุคคล สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และสิทธิที่ไม่อาจโอนกันได้ในการใช้ซอฟต์แวร์
   • ห้ามมิให้ลูกค้าปฏิบัติตามข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้
    • ติดตั้งหรือโหลดซอฟต์แวร์ลงในเซิร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์อื่น หรือดำเนินการให้บุคคลอื่นใดใช้ซอฟต์แวร์แบบออนไลน์ได้
    • แบ่งสิทธิ์ มอบหมาย ให้เช่า ให้ยืม โอน คัดลอก หรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์
    • ถอดรหัส วิศวกรรมย้อนรอย รื้อถอน แปล แปลกลับ เปลี่ยนแปลง สร้างงานที่ซ้ำซ้อนกับผู้อื่นโดยยึดตามส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ หรือการคัดลอก การดัดแปลง การทำสำเนา หรือการรวมส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ แปลงซอฟต์แวร์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ หรือพยายามค้นหารหัสต้นฉบับของซอฟต์แวร์
    • ลบลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือคำบอกกล่าวที่คล้ายกันจากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ และ
    • เข้าสู่ เข้าถึง หรือพยายามเข้าสู่ เข้าถึง หรือแม้แต่หลบเลี่ยงระบบความปลอดภัยของบริษัท หรือแทรกแซงซอฟต์แวร์ เกม และเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
   • การใช้ซอฟต์แวร์ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของซอฟต์แวร์
   • กฎทั่วไปเหล่านี้จะบังคับใช้เฉพาะในกรณีที่ไม่มีกฎเฉพาะเจาะจงซึ่งบังคับใช้กับเกมหรือผลิตภัณฑ์พิเศษ
  • การยกเลิกและการเลื่อนกำหนดเวลา
   • ถ้ารายการแข่งขันไม่เริ่มต้นตามวันที่เริ่มต้นตามกำหนด และไม่จบลงภายในวันที่เสร็จสิ้นตามกำหนดการแต่เดิมที่ได้ถูกระบุไว้ในกฎของกีฬาอย่างเฉพาะเจาะจงแล้ว การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ ยกเว้นเดิมพันกับตลาดที่ถูกกำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไข
   • ถ้ารายการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแต่ถูกยกเลิกไปในภายหลัง และไม่จบลงภายในกำหนดการแต่เริ่มแรกซึ่งระบุไว้ในกฎของกีฬาโดยเฉพาะ แล้วเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันที่ตลาดซึ่งได้ถูกกำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไข
   • ถ้ารายการแข่งขันไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดการเดิม ที่ถูกระบุไว้ในกฎของกีฬาโดยเฉพาะแล้ว ผลการแข่งขันที่เป็นทางการจึงจะถูกประกาศ หรือผลการแข่งขันจะถูกประกาศโดยหน่วยควบคุมที่เกี่ยวข้องของรายการแข่งขันโดยเฉพาะ บริษัทสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าการแข่งขันนั้นมีผลถูกต้องอย่างเป็นทางการ การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นท้ายที่สุด และมีผลผูกมัดในเรื่องนี้
  • การเปลี่ยนแปลงสถานที่
   • เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าการแข่งขันถูกกำหนดให้เล่นที่สนามส่วนกลาง แต่กลับเล่นที่สนามที่ไม่ใช่ส่วนกลาง หรือในทางกลับกันการเดิมพันทั้งหมดในการแข่งขันนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ซึ่งทีมเจ้าบ้านเล่นนอกบ้าน หรือในทางกลับกัน การเดิมพันทั้งหมดที่การแข่งขันนี้จะถูกพิจารณาว่าเป็นโมฆะ เดิมพันจะถูกถือว่าเป็นโมฆะด้วยถ้าชื่อของทีมเจ้าบ้านและทีมเยือนถูกระบุสลับกันอย่างผิดพลาด
   • สำหรับรายการแข่งขันที่ไม่เป็นทีมทั้งหมด ถ้าสถานที่ตามกำหนดการถูกเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ตลาดเปิด การเดิมพันทั้งหมดจะถูกถือว่ายังมีผล
  • ช่วงระยะเวลา
   • ระยะเวลาของกิจกรรมตามที่ระบุมีไว้เพื่อจุดประสงค์การอ้างอิงเท่านั้นการเดิมพันจะยังใช้ได้อยู่แม้ระยะเวลาที่กำหนดจะเปลี่ยนแปลงไป
   • เหตุการณ์ใดก็ตามในระหว่างช่วงพักบาดเจ็บหรือการหยุดเวลาเล่น ที่ถือว่าเกิดขึ้นที่ช่วงท้ายของเวลาปกติ เช่น ประตูที่ทำคะแนนได้ในเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกของการแข่งขันฟุตบอล ถูกถือว่าเป็นคะแนนที่ทำได้ใน 45 นาที
  • ผลการแข่งขัน
   • เมื่อมีแท่นการรับรางวัล (podium) เข้ามาเกี่ยวข้อง จะถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่เป็นทางการ โดยไม่คำนึงถึงการขาดคุณสมบัติหรือการแก้ไขที่ผลการแข่งขันในภายหลัง ถ้าไม่มีผู้ชนะบนแท่น ผลการแข่งขันจะถูกเป็นไปตามผลการแข่งขันที่เป็นทางการขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเมื่อเวลาตัดสินของตลาด โดยไม่คำนึงถึงการขาดคุณสมบัติหรือการแก้ไขที่ผลการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง ถ้าไม่มีผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ผลการแข่งขันจะถูกตัดสินโดยอ้างอิงที่หลักฐานแสดงที่มี ซึ่งทราบได้เมื่อมีการยุติตลาด
   • โดยทั่วไป ตลาดถูกตัดสินไ ม่นานหลังจากการสรุปรายการแข่งขัน เพื่อให้การบริการลูกค้าเพียงเท่านั้น ตลาดอาจจะถูกตัดสิน ก่อนที่ผลการแข่งขันที่เป็นทางการจะถูกประกาศผลก็ได้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในกรณีที่ตลาดได้ถูกตัดสินอย่างผิดพลาด
   • ในกรณีที่มีความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินของตลาดนั้น ๆ
   • ยกเว้นการแข่งขันที่ไม่มีจริง บริษัทจะไม่ประกาศเป็นโมฆะหรือคืนเงินวางเดิมพัน เนื่องจากการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผล ชื่อทีม หรือรายละเอียดการแข่งขันอื่นใดที่เกิดขึ้น 72 ชั่วโมงหลังจากเริ่มเวลาการแข่งขัน หรือเดิมพันที่ตัดสินแล้ว
   • หากมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับผลการแข่งขันที่ถูกประกาศอย่างเป็นทางการ และผลการแข่งขันที่ลงประกาศไว้ที่ส่วนของผลการแข่งขันของเว็บไซต์บริษัท ข้อขัดแย้งดังกล่าวจะถูกทำให้คลี่คลายได้ ด้วยการอ้างอิงการบันทึกวิดีโอของบริษัท ซึ่งบันทึกรายการแข่งขันนั้น ๆ เพื่อนำมาพิจารณาผลการแข่งขันที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์ ผลการแข่งขันที่ถูกต้อง จะถูกตัดสินตามผลการแข่งขันขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของรายการแข่งขัน ตามที่ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ที่เป็นทางการ ถ้าเว็บไซต์ที่เป็นทางการไม่สามารถแจ้งผลการแข่งขันได้ หรือผลการแข่งขันที่ถูกประกาศบนเว็บไซต์ที่เป็นทางการนั้นเกิดความผิดพลาดอย่างชัดเจน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะตัดสินใจ/แก้ไข เพื่อกำหนดผลการแข่งขันสุดท้าย การ
   • จะมีการกำหนดผู้ชนะการแข่งขันจากผลการแข่งขันเพื่อจุดประสงค์ในการกำหนดเดิมพันที่ชนะโดยไม่คำนึงถึงการกลับคำตัดสินหรือผลการคัดค้านหรือการอุทธรณ์ใด ๆ
  • การยอมรับเครื่องจับเวลาแบบอัตโนมัติ
   • สำหรับเหตุการณ์บางอย่างดังที่อาจจะตัดสินได้โดยบริษัท ลูกค้าอาจจะวางเดิมพันด้วยการใช้ฟีเจอร์ Timer Acceptance ด้วยการเลือกปุ่ม “Timer Accept” ที่เมนู เดิมพันแต่ละตัวที่ถูกวางด้วยการใช้ Timer Acceptance จะมีเครื่องจับเวลาแบบเคาน์ดาวน์ของตัวเอง ระยะเวลาซึ่งจะเป็นการตัดสินของบริษัทโดยเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงท้ายของการจับเวลา โดยที่ไม่เกิดการรบกวนดังที่กล่าวถึงไว้ในส่วนที่ 1.6.2 ต่อไปนี้ เดิมพันจะถูกยอมรับ
   • ถ้าการรบกวนใด ๆ ที่ถูกกล่าวถึงในส่วนนี้เกิดขึ้นก่อนที่เครื่องจับเวลาแบบเคาน์ดาวน์จะจบลง เดิมพันทั้งหมดที่วางไว้ด้วยการใช้ Timer Acceptance ถือเป็นโมฆะโดยทันที
    • ถ้าปรากฎว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะมีใบแดง หรือมีการให้ใบแดงจริง ๆ
    • ถ้ามีความเป็นไปได้ว่าจะมีลูกโทษ หรือมีการให้ลูกโทษจริง ๆ
    • ถ้าปรากฎว่าเป็นไปได้ที่จะเกิดประตู หรือมีการทำประตูจริง ๆ โดยทีมใดก็ตาม
    • เกิดเหตุการณ์โดยบังเอิญ ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ ความล้มเหลวของอุปกรณ์หรือการสื่อสารทางไกลโดยเทคโนโลยีใด ๆ ที่ขัดขวางการวาง การยอมรับ การบันทึก หรือการแจ้งเตือนถึงเดิมพัน ความล่าช้า หรือการรบกวนในการปฏิบัติงานหรือการถ่ายทอด หรือความล้มเหลวของสายที่ใช้ในการสื่อสาร
   • ในการใช้ฟีเจอร์ Timer Acceptance ลูกค้ายอมรับว่าคะแนนในปัจจุบัน เวลาที่ผ่านไป และข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ ในขณะที่มาจากการป้อนสัญญาณแบบ “สด” โดยกลุ่มบุคคลภายนอกนั้น ต้องผ่านความล่าช้าและ/หรืออาจจะไม่ถูกต้อง และซึ่งเดิมพันที่ถูกวางไว้โดยใช้ข้อมูลนี้เป็นพื้นฐานทั้งหมด จะเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเอง บริษัทนี้จะให้ข้อมูล และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) ที่เกิดกับลูกค้า อันเป็นผลเนื่องมาจากการที่ลูกค้าเชื่อถือข้อมูลนั้น
  • การแลกเงินสด (Cash Out)
   • การแลกเงินสดเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าขายตั๋วเดิมพันทั้งหมดหรือบางส่วน ก่อนที่จะตัดสินผลการแข่งขันหรือตารางการแข่งขันนั้น ๆ
   • การแลกเงินสดใช้สำหรับการวางเดิมพันระหว่างการแข่งขัน ("สด") ตารางการแข่งขัน หรือการเดิมพันบางรายการที่มีไอคอนการแลกเงินสดแสดงอยู่เท่านั้น การแลกเงินสดไม่สามารถใช้ได้ในพาร์เลย์ ตัวเลือกเดิมพันอื่น ๆ และการเดิมพันที่ใช้เดิมพันฟรี
   • สามารถขายส่วนหนึ่งของตั๋วเดิมพันได้ตราบเท่าที่ยอดเงินคงเหลือของตั๋วเดิมพันไม่ได้มีจำนวนเท่ากับหรือน้อยกว่า 20% ของจำนวนเงินเดิมพันก่อนหน้า จำนวนการแลกเงินสดบางส่วนในขั้นต่ำต้องแลกอย่างน้อย 20% ของจำนวนเงินเดิมพันก่อนหน้าของตั๋วเดิมพัน
   • ราคาการเดิมพันสดตามเวลาจริงจะกำหนดมูลค่าของการแลกเงินสด ลูกค้าอาจไม่สามารถใช้ตัวเลือกการแลกเงินสดได้ หากมูลค่าการแลกเงินสดเปลี่ยนแปลงหรือการเดิมพันถูกระงับ ลูกค้าสามารถลองใหม่อีกครั้งจนกว่าระบบจะยอมรับการขายตั๋วเดิมพันในการแลกเงินสดอย่างสมบูรณ์
   • เมื่อระบบยอมรับการขายตั๋วเดิมพันเสร็จสมบูรณ์แล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกการขายได้ มูลค่าการแลกเงินสดของตั๋วเดิมพันที่ขายได้แบบเต็มอัตราจะโอนกลับเข้าสู่ยอดคงเหลือของลูกค้า และมูลค่าการแลกเงินสดจะไม่ได้รับผลกระทบจากผลของการแข่งขันอย่างเป็นทางการ รวมถึงตารางการแข่งขัน หรือการเดิมพันบางรายการที่มีการวางเดิมพันไว้
   • บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนการชำระเงินของตั๋วเดิมพันที่ขายได้โดยใช้ตัวเลือกการแลกเงินสด หากมีข้อผิดพลาดในการตัดสินหรือในกรณีที่บริษัทเห็นสมควรว่าจำเป็นต้องเรียกคืนการชำระเงิน ในกรณีที่มีการเรียกคืนการชำระเงิน มูลค่าการแลกเงินสดของตั๋วเดิมพันที่ลูกค้าได้รับจะถูกหักออกจากยอดบัญชีของลูกค้า และตั๋วเดิมพันจะคงอยู่ที่ยอดเงินเดิมพันก่อนหน้า หรือมีมูลค่าเทียบเท่ากับตอนที่ขายได้ในกรณีที่แลกเงินสดบางส่วนไปแล้วก่อนหน้านี้
   • ในกรณีที่มีการยกเลิกการแข่งขันหรือตารางการแข่งขันซึ่งมีการขายตั๋วเดิมพันที่เลือกไว้ การขายตั๋วเดิมพันจะถูกเรียกคืนหากการเดิมพันไม่ได้รับการพิจารณา มูลค่าการแลกเงินสดของตั๋วเดิมพันจะหักออกจากบัญชีของลูกค้า และจะโอนเงินเดิมพันเดิมกลับเข้าสู่บัญชีของลูกค้า
   • มูลค่าการแลกเงินสดของตั๋วเดิมพันจะโอนเข้าสู่บัญชีของลูกค้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
   • บริษัทขอสงวนสิทธิ์และเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยอมรับหรือปฏิเสธการใช้การแลกเงินสด เพื่อให้ตัวเลือกการแลกเงินสดใช้ได้ในการแข่งขัน ตารางการแข่งขัน หรือการเดิมพันบางรายการ และเพื่อแก้ไข ระงับ หรือยกเลิกตัวเลือกการแลกเงินสดตามที่เห็นสมควร
   • ลูกค้าเข้าใจดีว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่พร้อมใช้งานของตัวเลือกการแลกเงินเนื่องจากข้อผิดพลาดทางเทคนิค
   • ลูกค้าทราบว่าการแลกเงินสดเป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม บุคคลที่สามต้องเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายค่าตั๋วเดิมพันที่ขายผ่านการแลกเงินสดทั้งหมด รวมทั้งรับผิดชอบต่อการเรียกร้องใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้การแลกเงินสด บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เล่น (ไม่ว่าจากทางตรงหรือทางอ้อม) ที่เกิดจากการใช้การแลกเงินสด
   • คุณสมบัติการแลกเงินสดจะใช้ไม่ได้สำหรับลูกค้าที่ได้รับหรือใช้โบนัสที่บริษัทเสนอให้ จนกว่าลูกค้าจะมีคุณสมบัติและตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโบนัสดังกล่าว ลูกค้าที่จะเลือกใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการแลกเงินสดอาจขอให้ฝ่ายบริการลูกค้าริบคืนโบนัสเพื่อใช้ประโยชน์จากการแลกเงินสด บริษัทต้องตัดสินใจครั้งสุดท้ายว่าจะอนุญาตให้ริบคืนโบนัสและมอบสิทธิ์การเข้าถึงการแลกเงินสดหรือไม่
  • การจ่ายเงินรางวัลสูงสุดสำหรับการเล่นพนันชุด
   • วงเงินการจ่ายเงินสูงสุดสำหรับการเดิมพันแบบพาร์เลย์ผสมมีดังนี้

    ฟุตบอล: USD 80,000
    บาสเกตบอล เอ็นบีเอ: USD 53,000
    เทนนิส: USD 27,000
    กีฬาประเภทอื่น ๆ: USD 13,000

    หากมีการวางเดิมพันแบบพาร์เลย์ผสมซึ่งเกี่ยวข้องกับกีฬาที่มีวงเงินการจ่ายเงินสูงสุดต่างกัน จะใช้วงเงินที่มีค่าต่ำสุด

   • ขีดจำกัดการจ่ายเงินรางวัลสูงสุดทั้งหมดยังมีผลต่อกลุ่มของลูกค้าที่มีพฤติกรรมการดำเนินการร่วมกัน มีการวางแผนการดำเนินการร่วมกัน หรือการรวมกลุ่มกัน และลูกค้าที่เลือกเดิมพันในชุดกีฬาที่ประกอบด้วยกีฬามีการแข่งขันในหลายวันด้วย
   • ในกรณีที่บริษัทมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือว่ามีการวางเดิมพันในรูปแบบตามที่อธิบายในข้อที่ผ่านมา การจ่ายเงินรางวัลสุทธิสูงสุดจะจำกัดอยู่เพียงเทียบเท่ากับยอดการจ่ายเงินรางวัลสูงสุดสำหรับการวางเดิมพันหนึ่งครั้ง โดยจะจ่ายเงินรางวัลให้กับบัญชีของลูกค้าที่วางเดิมพันในชุดตัวเลือกการเล่นพนันชุดดังกล่าวเป็นคนแรก
   • การจ่ายเงินจำนวนสูงสุดแสดงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หากวางเดิมพันในสกุลเงินอื่น การจ่ายเงินจะแปลงโดยใช้อัตราการแปลงสกุลเงินที่มีผล ณ วันที่จ่ายเงินการเดิมพัน
 • กฎกติกาโดยทั่วไป กฎของตลาด (ประเภทของเดิมพัน)
  • ทั่วไป
   • เอาท์ไรท์
    • เอาท์ไรท์ (Outright) หมายถึงการวางเดิมพันผู้ชนะของรายการแข่ง การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนท์
    • การวางเอาท์ไรท์ (Outright place) หมายถึงการเดิมพันผู้แข่งขันที่ได้ตำแหน่งตัวแทนในรายการแข่งขัน การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนท์ ลำดับที่ของตำแหน่ง ที่ถูกจ่ายในฐานะผู้ชนะ จะถูกระบุไว้ในตำแหน่งชนะเลิศของตลาด
    • ถ้าผู้แข่งขัน/ผู้เล่นไม่เริ่มต้นเหตุการณ์ การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนต์
     การเดิมพันทั้งหมดที่ผู้แข่งขัน/ผู้เล่นดังกล่าวจะเป็นโมฆะ
     ยกเว้นในกรณีที่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกติกาการเดิมพันกีฬาที่เฉพาะเจาะจง
    • ถ้ามีผู้ชนะสองคนหรือมากกว่า หรือมีการประกาศเดดฮีท (การเข้าเส้นชัยพร้อมกัน - Dead Heat) ในตลาดเอาท์ไรท์ แล้วการจ่ายเงินค่าน้ำ (payout odds) (น้อยกว่าเงินลงเดิมพัน) จะถูกแบ่งตามจำนวนของผู้ชนะและจ่ายให้พร้อมทั้งคืนเงินลงเดิมพันให้

     นี่เป็นตัวอย่างของคำถามของลูกค้าที่ถามว่า ถ้าในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ ผู้ที่ทำประตูได้สูงสุดมีสองคน บริษัทจะคำนวณการจ่ายเงินได้อย่างไร

     การจ่ายเงินจะเป็น: ราคาทุน/ผู้ชนะ x(ราคา-1) = ยอดที่จ่าย (ถ้าผู้ทำประตูได้สูงสุดมีมากกว่า 2 คน = ราคาทุน/ (จำนวนนักเตะ)

     ตัวอย่างเช่น: 
     การแข่งขันพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ – ผู้ทำประตูได้สูงสุด 
     ดิมิทาร์ เบอร์บาตอฟ 1.40
     คาร์ลอส เตเวซ 3.50
     ถ้าฉันวางเดิมพันที่ดิมิตาร์ เบอร์บาตอฟ ราคา 1.40 จำนวนเงิน 100 บาท
     ถ้าผู้ทำประตูสูงสุดมี 2 คน 
     เงินวางเดิมพันของฉันจะเท่ากับ = เงินเดิมพัน 100/2 x (ราคา - 1) = 20
     ถ้าเดิมพันวางไว้ 100 ที่คาร์ลอส เตเบซ โดยมี odds 3.50
     ถ้าผู้ทำประตูสูงสุดมี 2 คน.
     เงินวางเดิมพันของฉันจะเท่ากับ = เงินเดิมพัน 100/2 x (ราคา - 1) = 125

    • คำว่า “ผู้เล่นคนอื่น ๆ” (ทีมอื่น ๆ) หมายถึงผู้แข่งขันทั้งหมดที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในตลาด
   • มันนี่ไลน์
    • มันนี่ไลน์ (Moneyline) หมายถึงการวางเดิมพันผู้แข่งขันหนึ่งคน หรือทีมหนึ่งเพื่อให้เอาชนะอีกคนหรืออีกทีมหนึ่งในรายการแข่งขัน หรือเพื่อให้ได้ตำแหน่งสูงกว่าใน การแข่งขันแบบจับคู่ กฎของมันนี่ไลน์ที่เหลือถูกระบุไว้ในกฎกติกาการเดิมพันในรายการแข่งขันโดยเฉพาะ
    • คำว่า “The Field” หมายถึงผู้แข่งขันทั้งหมด นอกเหนือจากผู้แข่งขันที่มีชื่ออยู่ในการจับคู่ของมันนี่ไลน์
   • แฮนดิแคป (HDP)และแฮนดิแคปครึ่งแรกและแฮนดิแคปครึ่งหลัง
    • แฮนดิแคป หมายถึงการวางเดิมพันเมื่อผู้แข่งขันหรือทีม ๆ หนึ่งได้รับแต้มต่อ (head start) (ซึ่งนำโดยแต้มต่อนั้นก่อนที่รายการแข่งขันจะเริ่มขึ้น) ผู้ชนะเป็นผู้แข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนดีกว่า หลังจากที่รวมแฮนดิแคปที่ระบุลงในผลการแข่งขันแล้ว กฎแฮนดิแคปที่เหลือถูกระบุไว้ในกฎกติกาการวางเดิมพันของรายการแข่งขันโดยเฉพาะ
    • แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีคะแนนดีกว่า หลังจากที่เพิ่มแฮนดิแคปนั้นเข้าสู่ผลลัพธ์ในครึ่งแรกของการแข่งขัน
    • แฮนดิแคปครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีคะแนนดีกว่า หลังจากที่เพิ่มแฮนดิแคปนั้นเข้าสู่ผลลัพธ์ในครึ่งหลังของการแข่งขัน
   • สูง/ตํ่า (OU)และสูง/ตํ่าครึ่งแรก&สูง/ต่ำครึ่งหลัง
    • สูง/ต่ำ หมายถึงการวางเดิมพันที่ตัดสินโดยผลคะแนนรวมทั้งหมด (ประตู เกม เป็นต้น) ในผลการแข่งขันท้ายสุดของรายการแข่ง ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ก่อนล่วงหน้า ผลชนะคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าเส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ก่อนล่วงหน้า ผลชนะคือต่ำ
    • สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมจากผลลัพธ์ของการแข่งขันครึ่งแรก ถ้าจำนวนรวมมีมากกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือสูง (Over) แต่ถ้าจำนวนรวมมีน้อยกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือตํ่า (Under)
    • สูง/ตํ่าครึ่งหลังหมายถึง การเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมจากผลลัพธ์ของการแข่งขันครึ่งหลัง ถ้าจำนวนรวมมีมากกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือสูง แต่ถ้าจำนวนรวมน้อยกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือตํ่า
   • คี่/คู่ (OE)และคี่/คู่ครึ่งแรก& คี่/คู่ครึ่งหลัง
    • คี่/คู่ หมายถึง การเดิมพันที่ตัดสินโดยดูผลคะแนนรวมทั้งหมด (ประตู เกม เป็นต้น) ในผลการตัดสินท้ายสุดของรายการแข่งขัน ว่าเป็นคี่หรือคู่
    • คี่/คู่ครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมเมื่อสิ้นสุดครึ่งแรกของการแข่งขัน ว่าเป็นจำนวนคี่หรือจำนวนคู่
    • คี่/คู่ครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมเมื่อสิ้นสุดครึ่งหลังของการแข่งขัน ว่าเป็นจำนวนคี่หรือจำนวนคู่
    • การเดิมพันครึ่งแรกจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนที่ครึ่งแรกนั้นจะสิ้นสุดลง แต่ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่ครึ่งแรกสิ้นสุดลงแล้ว การเดิมพันครึ่งแรกทั้งหมดจะยังใช้ได้อยู่
   • คี่/คู่ แบบทีมเดียว
    • คี่/คู่ แบบทีมเดียว หมายถึงการวางเดิมพันเพื่อทายว่า คะแนนในเวลาเต็มของทีมใดทีมหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง ในการแข่งขัน จะเป็นคี่หรือคู่
    • เวลาพิเศษที่เพิ่มเข้าในการแข่งขัน จะไม่ถูกนับสำหรับจุดประสงค์เพื่อตัดสินคะแนนในเวลาเต็มของทีมใดทีมหนึ่ง
   • [NO LONGER OFFERED]
   • พาร์เลย์ หรือ บอลชุด
    • Mix Parlay หมายถึง การเดิมพันที่รวมการเลือกจากสองนัดการแข่งขันหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน แล้ววางเป็นการเดิมพันหนึ่งครั้ง 

     หากการเลือกทั้งหมดจะชนะ Parlay ก็จะชนะด้วย และจะได้รับการจ่ายเงินแบบเดิมพันผสมของการเลือกหนึ่งหรือสองรายการ หากการเลือกหนึ่งรายการ (หรือมากกว่า) จะแพ้การเดิมพัน Parlay ก็จะแพ้ด้วย หากการเลือกหนึ่งรายการ (หรือมากกว่า) จะถูกเลื่อน การเดิมพันสำหรับการเลือกนั้นจะย้อนกลับมาที่ 1.00 การเดิมพัน
    • ในระหว่างเดิมพันมิกซ์พาร์เลย์แบบสด ถ้าเดิมพันการเลือกถูกปฏิเสธ ถือว่าพาร์เลย์นั้นจะไม่มีผล
    • กรุณาดูที่ “การช่วยเหลือ” ที่หน้าการเดิมพันแบบมิกซ์ พาร์เลย์ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
    • ทริกซี่ (Trixie) ประกอบด้วยเดิมพัน 4 รายการ ซึ่งเป็นการเลือกเดิมพัน 3 ทีมในเหตุการณ์ที่ต่างกันไป ซึ่งมีชุดสองทีม (double) 3 รายการ และชุดสามทีม (treble) 1 รายการ ต้องชนะอย่างน้อยสองครั้งจึงจะได้รับเงินรางวัล ถ้าการเลือกสองครั้งของคุณชนะ หนึ่งในเชุดสองทีมจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกสามครั้งของคุณชนะ ชุดสองทีม 3 รายการ และชุดสามทีม จะให้ผลตอบแทน ถ้าการแข่งที่เลือกหนึ่งครั้ง (หรือมากกว่า) ถูกเลื่อนออกไป จำนวนราคาสำหรับการเลือกครั้งนั้นจะกลับไปเป็น 1.00
    • แยงกี้ (Yankee) ประกอบด้วยเดิมพัน 11 รายการ ซึ่งเป็นการเลือกเดิมพัน 4 ทีมในเหตุการณ์ที่ต่างกันไป ซึ่งมีชุดสองทีม (double) 6 รายการ ชุดสามทีม (treble) 4 รายการ และชุดสี่ทีม (four-fold) 1 รายการ ต้องชนะอย่างน้อยสองครั้งจึงจะได้รับเงินรางวัล ถ้าการเลือกสองครั้งของคุณชนะ หนึ่งในชุดสองทีมจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกสามครั้งของคุณชนะ ชุดสองทีม 3 รายการ และชุดสามทีม 1 รายการจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกทั้งหมดสี่ครั้งชนะ ชุดสองทีม 6 รายการ ชุดสามทีม 4 รายการ และชุดสี่ทีม จะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกทีมหนึ่งครั้ง (หรือมากกว่า) ถูกเลื่อนออกไป จำนวนราคาสำหรับการเลือกครั้งนั้นจะกลับไปเป็น 1.00
    • แคนาเดียน (Canadian) ประกอบด้วยเดิมพัน 26 รายการ ซึ่งเป็นการเลือก 5 ทีมในเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีชุดสองทีม 10 รายการ ชุดสามทีม 10 รายการ ชุดสี่ทีม 5 รายการ และชุดห้าทีม 1 รายการ ต้องชนะอย่างน้อยสองครั้งจึงจะได้รับเงินรางวัล ถ้าการเลือกสองครั้งของคุณชนะ หนึ่งในชุดสองทีมจะได้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกสี่ครั้งของคุณชนะ ชุดสองทีม 6 รายการ ชุดสามทีม 4 รายการ และชุดสี่ทีม จะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกทั้งหมด 5 ครั้งชนะ ชุดสองทีม 10 รายการ ชุดสามทีม 10 รายการ ชุดสี่ทีม 5 รายการ และชุดห้าทีม ทั้งหมดจะให้ผลตอบแทน ถ้าทีมที่เลือกหนึ่งทีม (หรือมากกว่า) ถูกเลื่อน จำนวนราคาสำหรับการเลือกครั้งนั้นจะกลับไปเป็น 1.00
    • ไฮนซ์ (Heinz) ประกอบด้วยเดิมพัน 57 รายการ ซึ่งเป็นการเลือกเดิมพัน 6 ทีมในเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีชุดสองทีม 15 รายการ ชุดสามทีม 20 รายการ ชุดสี่ทีม 15 รายการ ชุดห้าทีม 6 รายการ และชุดหกทีม 1 รายการ จะต้องชนะอย่างน้อยสองครั้งจึงจะได้รับเงินรางวัล ถ้าการเลือกสองครั้งของคุณชนะ 1 ในชุดสองทีมจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือก 5 ครั้งชนะ ชุดสองทีม 10 รายการ ชุดสามทีม 10 รายการ ชุดสี่ทีม 5 รายการ และชุดห้าทีม ทั้งหมดจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกทั้งหมด 6 ครั้งชนะ ชุดสองทีม 15 รายการ ชุดสามทีม 20 รายการ ชุดสี่ทีม 15 รายการ ชุดห้าทีม 6 รายการ และชุดหกทีม ทั้งหมดจะให้ผลตอบแทน ถ้าทีมที่เลือกหนึ่งทีม (หรือมากกว่า) ถูกเลื่อน จำนวนราคาสำหรับการเลือกครั้งนั้นจะกลับไปเป็น 1.00
    • ซุปเปอร์ไฮนซ์ (Super Heinz) ประกอบด้วยเดิมพัน 120 รายการ ซึ่งเป็นการเลือกทีม 7 ทีมในเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีชุดสองทีม 21 รายการ ชุดสามทีม 35 รายการ ชุดสี่ทีม 35 รายการ ชุดห้าทีม 21 รายการ ชุดหกทีม 7 รายการ และชุดเจ็ดทีม 1 รายการ ซึ่งจะต้องชนะอย่างน้อย 2 ทีมจึงจะได้รับเงินรางวัล ถ้าการเลือกสองครั้งของคุณชนะ 1 ในชุดสองทีมจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือก 6 ทีมชนะ ชุดสองทีม 15 รายการ ชุดสามทีม 20 รายการ ชุดสี่ทีม 15 รายการ ชุดห้าทีม 6 รายการ และชุดหกทีม ทั้งหมดจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกทั้งหมด 7 ทีมชนะ ชุดสองทีม 21 รายการ ชุดสามทีม 35 รายการ ชุดสี่ทีม 35 รายการ ชุดห้าทีม 21 รายการ ชุดหกทีม 7 รายการ และชุดเจ็ดทีม ทั้งหมดจะให้ผลตอบแทน ถ้าทีมที่เลือกหนึ่งทีม (หรือมากกว่า) ถูกเลื่อน จำนวนราคาสำหรับการเลือกครั้งนั้นจะกลับไปเป็น 1.00
    • โกไลแอท (Goliath) ประกอบด้วยเดิมพัน 247 รายการ ซึ่งเป็นการเลือกวางเดิมพัน 8 ทีมในรายการแข่งขันต่าง ๆ ซึ่งมีชุดสองทีม 28 รายการ ชุดสามทีม 56 รายการ ชุดสี่ทีม 70 รายการ ชุดห้าทีม 56 รายการ ชุดหกทีม 28 รายการ ชุดเจ็ดทีม 8 รายการ และชุดแปดทีม 1 รายการ ซึ่งจะต้องชนะอย่างน้อยสองครั้งจึงจะได้รับเงินรางวัล ถ้าการเลือกสองครั้งของคุณชนะ 1 ในชุดสองทีมจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือก 7 ครั้งชนะ ชุดสองทีม 21 รายการ ชุดสามทีม 35 รายการ ชุดสี่ทีม 35 รายการ ชุดห้าทีม 21 รายการ ชุดหกทีม 7 รายการ และชุดเจ็ดทีม ทั้งหมดจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกทั้งหมด 8 ครั้งชนะ ชุดสองทีม 28 รายการ ชุดสามทีม 56 รายการ ชุดสี่ทีม 70 รายการ ชุดห้าทีม 56 รายการ ชุดหกทีม 28 รายการ และชุดเจ็ดทีม 8 รายการ และชุดแปดทีม ทั้งหมดจะให้ผลตอบแทน ถ้าทีมที่เลือกหนึ่งทีม (หรือมากกว่า) ถูกเลื่
    • กรุณาดูที่ไอคอน “  " บนเมนูของเดิมพัน ในหน้าของการวางเดิมพัน Mix Parlay สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
    • ความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้อง
     • ความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นในการวางเดิมพันหลายจุด โดยผลลัพธ์ของการเลือกหนึ่งสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์การเลือกอื่น ๆ
     • ตัวอย่างความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้อง
      * การวางเดิมว่าพันเนย์มาร์จะทำประตู และการวางเดิมพันว่าบราซิลจะทำประตู 2 ลูกขึ้นไปในการแข่งขันเดียวกัน
      * การวางเดิมพันว่าคริสเตียโน โรนัลโดจะทำประตู 2 ลูกขึ้นไป และการวางเดิมพันว่า "ทั้งสองทีมจะทำประตู - ใช่" ในการแข่งขันของโปรตุเกสนัดเดียวกัน
      * การวางเดิมพันว่าลิโอเนล เมสซีจะเป็นผู้ทำประตูสูงสุด และการวางเดิมพันว่าทีมบาร์เซโลน่าจะชนะเป็นแชมป์ลีก
     • การวางเดิมพันหลายจุดพร้อมด้วยความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถทำได้ผ่านตัวเลือกการวางเดิมพันปกติ
     • หากการเดิมพันหลายจุดสำหรับความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องเกิดข้อผิดพลาด การเดิมพันหลายจุดจะเป็นโมฆะและได้รับการคืนเงิน
  • ประเภทของเดิมพันฟุตบอล
   • เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผลการแข่งขันของเดิมพันฟุตบอล หมายถึงคะแนนที่เวลาสิ้นสุดของเวลาปกติ (รวมทั้งการหยุดเวลาโดยผู้ตัดสิน) ไม่นับช่วงต่อเวลาพิเศษ
   • 1X2, 1X2 ครึ่งแรกและ 1X2 ครึ่งหลัง
    • 1X2 หมายถึงการวางเดิมพันหนึ่งในสามของผลชนะสุดท้ายที่เป็นไปได้ สำหรับรายการแข่งขัน 1 หมายถึงทีมที่ถูกเรียกชื่อก่อน (ตามปกติเป็นทีมเจ้าบ้าน) X หมายถึงเกมซึ่งผลการแข่งขันเสมอกัน 2 หมายถึงทีมที่ถูกเรียกชื่อเป็นทีมที่สอง (ปกติเป็นทีมเยือน)
    • 1X2 ครึ่งแรก หมายถึง การเดิมหนึ่งในสามลักษณะผลการแข่งขันที่อาจเป็นไปได้ สำหรับการแข่งขันครึ่งแรก 1 หมายถึง ทีมที่ได้รับการกล่าวชื่อเป็นทีมแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน), X หมายถึง การแข่งขันที่ผลลัพธ์เสมอหรือได้คะแนนเท่ากัน, 2 หมายถึง ทีมที่ได้รับการกล่าวชื่อเป็นทีมที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน)
    • 1X2 ครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันหนึ่งในสามลักษณะผลการแข่งขันที่เป็นไปได้ ในเฉพาะการแข่งขันครึ่งหลังเท่านั้น 1 หมายถึง ทีมที่ได้รับการกล่าวชื่อเป็นทีมแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน), X หมายถึง การแข่งขันที่ผลลัพธ์เสมอหรือได้คะแนนเท่ากัน, 2 หมายถึง ทีมที่ได้รับการกล่าวชื่อเป็นทีมที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน)
    • 1X2 สิบนาทีแรก
     • 1X2 สิบนาทีแรก หมายถึง การเดิมพันเพื่อคาดการณ์หนึ่งในสามลักษณะผลการแข่งขันที่เป็นไปได้ของ 10 นาทีแรกในเวลาปกติของนัดการแข่งขัน
     • การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • คะแนนที่ถูกต้อง
    • คะแนนที่ถูกต้อง หมายถึง การวางเดิมพันเพื่อทายผลคะแนนสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดเวลาเต็ม
    • คะแนนที่ถูกต้องเพื่อชนะ "AOS" หมายถึง ทีมที่เลือกต้องชนะคะแนนซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในการเลือก
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • รวมประตูและรวมประตูครึ่งแรกและประตูรวมครึ่งหลัง
    • ประตูรวม หมายถึง การเดิมพันที่ตัดสินโดยผลรวมของประตูที่ทำได้ในรายการแข่งขัน
    • รวมประตูครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันซึ่งพิจารณาโดยผลรวมของจำนวนประตูที่ยิงเข้าในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
    • ประตูรวมครึ่งแรก เทียบกับ ประตูรวมครึ่งหลัง
     • ประตูรวมครึ่งแรก เทียบกับ ประตูรวมครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูรวมที่ยิงโดยทั้งสองทีมในครึ่งแรก เมื่อเทียบกับจำนวนประตูรวมที่ยิงโดยทั้งสองทีมในครึ่งหลังของนัดการแข่งขัน
     • ประตูรวมครึ่งแรกของทีมเหย้า เทียบกับ ประตูรวมครึ่งหลังของทีมเหย้า หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูรวมที่ยิงโดยทีมเหย้าในครึ่งแรก เมื่อเทียบกับจำนวนประตูรวมที่ยิงโดยทีมเหย้าในครึ่งหลังของนัดการแข่งขัน
     • ประตูรวมครึ่งแรกของทีมเยือน เทียบกับ ประตูรวมครึ่งหลังของทีมเยือน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูรวมที่ยิงโดยทีมเยือนในครึ่งแรก เมื่อเทียบกับจำนวนประตูรวมที่ยิงโดยทีมเยือนในครึ่งหลังของนัดการแข่งขัน
    • ประตูรวมครึ่งหลังหมายถึงการเดิมพันซึ่งพิจารณาโดยสรุปจำนวนประตูรวมที่ยิงเข้าในครึ่งหลังของนัดการแข่งขัน
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • ครึ่งเวลา/เต็มเวลา (HT.FT)
    • ครึ่งเวลา/เต็มเวลา หมายถึงการวางเดิมพันเพื่อทำนายผลการแข่งทั้งในช่วงครึ่งเวลาและเต็มเวลาของรายการแข่งขัน (การต่อเวลาพิเศษไม่นับ) ตัวย่อต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะเกี่ยวกับตลาด จะหมายถึง: H หมายถึงทีมที่ถูกเรียกชื่อครั้งแรก (ปกติเป็นทีมเจ้าบ้าน); D หมายถึงเสมอ; A หมายถึงทีมที่ถูกเรียกชื่อเป็นทีมที่สอง (ปกติเป็นทีมเยือน)
    • ตัวอย่างเช่น –HA หมายความว่า ทีมที่ถูกเรียกชื่อทีมแรก (เจ้าบ้าน) นำที่ครึ่งแรก และทีมที่เรียกชื่อเป็นอันดับสอง (ทีมเยือน) จะนำที่ครึ่งหลัง
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • ประตูแรก/ประตูสุดท้ายและประตูแรก/ประตูสุดท้ายครึ่งแรก
    • การทำประตูครั้งแรก/ประตูสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันทีมที่จะได้ประตูแรกหรือประตูสุดท้ายในการแข่งขัน โดยเกี่ยวกับตลาดนี้ สิ่งต่อไปนี้จะหมายถึง HF หมายถึง ทีมที่ถูกเรียกชื่อครั้งแรก (ปกติเป็นทีมเจ้าบ้าน) ที่ทำประตูแรก; HL หมายถึงทีมที่ถูกเรียกชื่อเป็นทีมแรกที่ทำประตูสุดท้าย AF หมายถึงทีมที่ถูกเรียกชื่อเป็นทีมที่สอง (ปกติเป็นทีมเยือน) ที่ทำประตูแรก AL หมายถึงทีมที่ถูกเรียกชื่อเป็นทีมที่สอง ที่ทำประตูสุดท้าย NG หมายถึง ไม่มีการทำประตูได้เลยในระหว่างรายการแข่ง
    • ประตูแรก/ประตูสุดท้ายครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะยิงประตูได้เป็นลูกแรกหรือลูกสุดท้ายในครึ่งแรกของนัดการแข่งขันเพื่อเป็นการเคารพต่อตลาดนี้สิ่งต่อไปนี้ควรหมายความว่า: HFหมายถึงทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน) และยิงประตูแรกได้HLหมายถึงทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมแรกและยิงประตูสุดท้ายได้AFหมายถึงทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน) และยิงประตูแรกได้ALหมายถึงทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมที่สองและยิงประตูสุดท้ายได้NGหมายถึงไม่มีทีมใดยิงประตูระหว่างนัดการแข่งขัน
    • การทำประตูตัวเอง ทีมนับให้แก่ทีมที่ได้เพิ่มประตู
    • ในกรณีที่รายการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากทำประตูได้แล้ว เดิมพันทั้งหมดที่วางไว้ที่ประตูแรก (และไม่มีประตูเลย) จะยังคงอยู่ ในขณะที่เดิมพันที่ประตูสุดท้ายถือเป็นโมฆะ ถ้ารายการแข่งขันนี้ถูกยกเลิกโดยที่ไม่มีการทำประตูเลย การเดิมพันทั้งหมดที่วางไว้กับการทำประตูแรก ประตูสุดท้าย และไม่ได้ประตูเลย จะถือเป็นโมฆะ
   • ทีมใดเริ่มเล่นก่อน (Kick-Off)
    • ทีมใดได้เริ่มเล่นก่อน หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้เป็นฝ่าย เริ่มเขี่ยลูกเล่นก่อนในเหตูการณ์
    • ถ้ารายการแข่งขันถูกยกเลิกไปหลังจากที่รายการแข่งเริ่มขึ้นแล้ว เดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผลต่อไป
   • ยอดรวมทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมทีมเยือน
    • ยอดรวมประตูทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมประตูทีมเยือน
     • ยอดรวมประตูทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมประตูทีมเยือน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูรวมทั้งหมดโดยทีมเจ้าบ้าน เมื่อเทียบกับจำนวนประตูรวมทั้งหมดโดยทีมที่มาเยือน สำหรับการแข่งขันในลีกที่เจาะจงซึ่งลงเล่นในวันใดวันหนึ่ง
    • ยอดรวมการเตะมุมทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมการเตะมุมทีมเยือน
     • ยอดรวมการเตะมุมทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมการเตะมุมทีมเยือน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนการเตะมุมรวมทั้งหมดโดยทีมเจ้าบ้าน เมื่อเทียบกับจำนวนการเตะมุมรวมทั้งหมดโดยทีมที่มาเยือน สำหรับการแข่งขันในลีกที่เจาะจงซึ่งเล่นในวันใดวันหนึ่ง
    • ยอดรวมใบเหลืองของทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมใบเหลืองของทีมเยือน
     • ยอดรวมใบเหลืองของทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมใบเหลืองของทีมเยือน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายยอดรวมใบเหลืองที่ทีมเหย้าได้รับ เมื่อเทียบกับยอดรวมใบเหลืองที่ทีมเยือนได้รับ สำหรับนัดการแข่งขันในลีกหรือการแข่งขันที่เจาะจงในวันใดวันหนึ่ง
    • ทีมเหย้า หมายถึง เจ้าบ้าน หรือทีมที่ขานชื่อเป็นลำดับแรก ทีมเยือน หมายถึง ทีมผู้มาเยือน ทีมที่ขานชื่อเป็นลำดับสอง
    • ถ้าการแข่งขันหนึ่ง (หรือมากกว่า) นัดเลื่อนออกไปหรือถูกยกเลิก จะถือว่าการเดิมพันเป็นโมฆะ
   • สูง/ตํ่าทีมเดี่ยวและสูง/ตํ่าครึ่งแรกทีมเดี่ยว
    • ทีมเดี่ยว สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันประตูที่ทำได้โดยทีมใดทีมหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง ในการแข่งขัน
    • สูง/ตํ่าครึ่งแรกทีมเดี่ยว หมายถึง การเดิมพันเพื่อคาดการณ์จำนวนประตูโดยทีมใดทีมหนึ่ง ในระหว่างครึ่งแรกของการแข่งขัน
    • ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าผลรวมน้อย กว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือต่ำ
   • การเตะมุม (Corners)
    • ไม่นับลูกเตะมุม จนกว่าจะเกิดขึ้นจริง
    • จำนวนลูกเตะมุม
     • แฮนดิแคปและแฮนดิแคปครึ่งแรก
      • แฮนดิแคป หมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกเตะมุมมากที่สุดในระหว่างการแข่งขัน ซึ่งรวมถึงแฮนดิแคปใด ๆ
      • แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีการเตะมุมมากที่สุดระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ซึ่งรวมแฮนดิแคปใด ๆ ด้วย
      • การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง
     • สูง/ตํ่า และสูง/ตํ่าครึ่งแรก
      • สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกเตะมุมทั้งหมดที่เกิดจากทั้งสองทีม ในระหว่างการแข่งขัน
      • สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนรวมของการเตะมุมโดยทั้งสองทีม ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
      • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกไป เดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
      • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
    • เตะมุมครั้การเตะมุมครั้งแรกครึ่งที่ 1 &งแรก และเตะมุมครั้งแรกครึ่งที่ 2
     • การเตะมุมแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะเป็นทีมแรกที่เตะมุม ในนัดการแข่งขัน
     • การเตะมุมครั้งแรกครึ่งที่ 1 หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะเป็นทีมแรกที่เตะมุมในครึ่งที่ 1 ของนัดการแข่งขัน
     • เตะมุมครั้งแรกครึ่งที่ 2 หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายเตะมุมครั้งแรก ในครึ่งที่ 2 ของนัดการแข่งขัน
     • ตัวเลือกการเดิมพันที่มีในตลาด First Corner ทั้งหมดคือ เจ้าบ้าน ทีมเยือน หรือไม่มี
     • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
    • ลูกเตะมุมลูกสุดท้าย และการเตะมุมครั้งสุดท้ายครึ่งแรก
     • ลูกแตะมุมลูกสุดท้าย หมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดที่จะได้เตะลูกเตะมุมลูกสุดท้ายในการแข่งขัน
     • การเตะมุมครั้งสุดท้ายครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะเป็นทีมสุดท้ายที่เตะมุมในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
     • การเดิมพันเตะมุมครั้งสุดท้ายครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก การเดิมพันเตะมุมครั้งสุดท้ายครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งหลัง
     • ตัวเลือกการเดิมพันที่มีในตลาด Last Corner ทั้งหมดคือ เจ้าบ้าน ทีมเยือน หรือไม่มี
    • ลูกเตะมุมถัดไป
     • ลูกเตะมุมครั้งไป หมายถึง การวางเดิมพันว่าทีมใดจะได้ทำลูกเตะมุมครั้งถัดไปในการแข่งขันนั้น
     • เดิมพันทั้งหมดจะพิจารณาจากผลการตัดสินของมุมทั้งหมดที่กำหนดได้
    • จำนวนการเตะมุมของทีมเดี่ยวสูง/ต่ำ
     • จำนวนการเตะมุมของทีมเดี่ยวสูง/ต่ำหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายจำนวนการเตะมุมทั้งหมดโดยทีมที่ระบุไว้ในนัดการแข่งขัน
      • การเตะมุมที่แน่นอนของทีมเหย้าหมายถึงการเดิมพันจำนวนการเตะมุมที่แน่นอนโดยทีมเหย้าหลังเวลาปกติของการเล่น
      • การเตะมุมที่แน่นอนของทีมเหย้าครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันจำนวนการเตะมุมที่แน่นอนโดยทีมเหย้าในช่วงครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
      • สำหรับทั้งการเตะมุมที่แน่นอนของทีมเหย้าและการเตะมุมที่แน่นอนของทีมเหย้าครึ่งแรกการเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
     • ถ้ายอดรวมมากกว่าผลสูงต่ำผลชนะคือสูงถ้ายอดรวมน้อยกว่าผลสูงต่ำผลชนะคือต่ำ
      • การเตะมุมที่แน่นอนของทีมเยือนหมายถึงการเดิมพันจำนวนการเตะมุมที่แน่นอนโดยทีมเยือนหลังเวลาปกติของการเล่น
      • ลูกเตะมุมที่แน่นอนของทีมเยือนครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันจำนวนการเตะมุมที่แน่นอนโดยทีมเยือนในช่วงครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
      • สำหรับทั้งการเตะมุมที่แน่นอนของทีมเยือนและการเตะมุมที่แน่นอนของทีมเยือนครึ่งแรกการเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
    • รวมการเตะมุมทั้งหมดและรวมการเตะมุมทั้งหมดครึ่งแรก
     • รวมการเตะมุมทั้งหมดหมายถึงการเดิมพันที่จำนวนรวมของการเตะมุมโดยทั้งสองทีมหลังเวลาปกติของการเล่น
     • รวมการเตะมุมทั้งหมดครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันที่จำนวนรวมของการเตะมุมโดยทั้งสองทีมในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
     • สำหรับทั้งรวมการเตะมุมทั้งหมดและรวมการเตะมุมทั้งหมดครึ่งแรกการเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • ใบเหลืองใบแดงรวม (Total Bookings)
    • ใบเหลืองนับเป็นหนึ่งคะแนน และใบแดงนับเป็นสองคะแนน จำนวนของคะแนนสูงสุดที่ผู้เล่นจะได้ในระหว่างการแข่งขัน คือสาม (หนึ่งคะแนนสำหรับใบเหลือง และสองสำหรับใบแดง ไม่นับใบเหลืองใบที่สอง)
    • ไม่นับการ์ดที่ให้แก่ผู้ที่ไม่ใช่เป็นผู้เล่น (ผู้จัดการ โค้ช ตัวสำรอง เป็นต้น)
     • ไม่นับใบเหลืองใบแดงที่ผู้ตัดสินแจกหลังเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขัน
     • ใบเหลืองใบแดงที่ผู้ตัดสินแจกหลังเป่านกหวีดหมดเวลาครึ่งแรกจะนับในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขัน
    • จำนวนของการให้ใบเหลืองใบแดงโดยรวม
     • แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก
      • แฮนดิแคปหมายถึงการเดิมพันว่าทีมไหนจะได้รับใบเหลืองหรือใบแดงมากที่สุดในระหว่างการแข่งขัน ซึ่งรวมแฮนดิแคปใด ๆ
      • แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้รับใบเตือนมากที่สุด ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ซึ่งรวมแฮนดิแคปใด ๆ ด้วย
      • การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง
     • สูง/ตํ่า และสูง/ตํ่าครึ่งแรก
      • สูง/ต่ำหมายถึง การเดิมพันจำนวนของใบเหลืองใบแดงทั้งหมดที่ทั้งสองทีมได้รับ ในระหว่างการแข่งขัน
      • สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนรวมของใบเตือนซึ่งทั้งสองทีมได้รับ ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
      • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ.
      • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
    • ใบเตือนใบแรก และใบเตือนใบแรกครึ่งที่ 2
     • ใบเหลืองใบแดงใบแรกหมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้รับใบเหลือง หรือใบแดงใบแรกในการแข่งขัน
     • ใบเตือนใบแรกครึ่งที่ 2 หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะได้รับใบเตือนใบแรก (ใบเหลืองหรือใบแดง) ในครึ่งที่ 2 ของการแข่งขัน
     • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่มีการยื่นใบเหลืองหรือใบแดงใบแรกให้แล้ว เดิมพันทั้งหมดจะถือว่ายังคงมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนที่จะมีการให้ใบแรก เดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
     • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากใบแดงหรือใบเหลืองใบแรกถูกยื่น การเดิมพัน ทั้งหมดจะมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนใบแดงหรือใบเหลืองใบแรกถูกยื่น การเดิมพัน ทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
    • ใบเหลืองใบแดงใบสุดท้าย
     • ใบเหลืองใบแดงใบสุดท้าย หมายถึ การเดิมพันว่าทีมใดจะได้รับใบเหลืองหรือใบแดงใบสุดท้ายในการแข่งขัน
     • ถ้ามีผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าได้รับได้รับใบเหลืองหรือใบแดงสำหรับเหตุการณ์เดียวกัน ผู้เล่นที่ได้ใบเหลืองหรือใบแดงใบสุดท้ายจากผู้ตัดสิน จะถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับใบสุดท้าย
     • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ.
    • ใบเหลืองครั้งต่อไป
     • ใบเหลืองครั้งต่อไป หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะได้รับใบเหลืองใบต่อไป ไม่ว่าจะเป็นใบแดง หรือ ใบเหลือง
     • การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าตรงถ้ามีการให้ใบเหลืองตามที่คาดการณ์ไว้
    • ยอดรวมใบเหลืองของทีมเดี่ยวสูง/ต่ำ
     • ยอดรวมใบเหลืองของทีมเดี่ยวสูง/ต่ำหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายยอดรวมใบเหลืองที่ได้รับโดยทีมที่ระบุไว้ในนัดการแข่งขัน
     • ถ้ายอดรวมมากกว่าผลสูงต่ำผลชนะคือสูงถ้ายอดรวมน้อยกว่าผลสูงต่ำผลชนะคือต่ำ
   • ลูกล้ำหน้า (Offsides)
    • จำนวนของลูกล้ำหน้า
     • แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก
      • แฮนดิแคปหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดถูกตัดสินว่าได้ลูกล้ำหน้ามากที่สุดในระหว่างการแข่งขัน รวมถึงแฮนดิแคปใด ๆ
      • แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะถูกเตือนการลํ้าหน้ามากที่สุด ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ซึ่งรวมแฮนดิแคปใด ๆ ด้วย
      • การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง
     • สูง/ตํ่า และสูง/ตํ่าครึ่งแรก
      • สูง/ต่ำหมายถึง การเดิมพันจำนวนรวมของการตัดสินลูกล้ำหน้าท้ำงหมด ในระหว่างการแข่งขัน
      • สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนรวมของการถูกเตือนการลํ้าหน้า ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
      • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ.
      • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
    • การลํ้าหน้าครั้งแรก และการลํ้าหน้าครั้งแรกครึ่งที่ 2
     • ลูกล้ำหน้าลูกแรก หมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะถูกตัดสินว่าทำลูกล้ำหน้าเป็นครั้งแรกในการแข่งขัน
     • การลํ้าหน้าครั้งแรกครึ่งที่ 2 หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายลํ้าหน้าก่อน ในครึ่งที่ 2 ของนัดการแข่งขัน
     • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากการตัดสินลูกล้ำหน้าลูกแรก การเดิมพันทั้งหมดจะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ก่อนการตัดสินลูกล้ำหน้าลูกแรก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
    • ลูกล้ำหน้าลูกสุดท้าย
     • ลูกล้ำหน้าลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะถูกเตือนการล้ำหน้าสุดท้ายในการแข่งขัน
     • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ.
    • การลํ้าหน้าครั้งต่อไป
     • การลํ้าหน้าครั้งต่อไปหมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะถูกเตือนการลํ้าหน้าครั้งต่อไป
     • การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าตรงถ้ามีการเตือนกรณีลํ้าหน้าตามที่คาดการณ์ไว้
   • การเปลี่ยนตัวผู้เล่น
    • จำนวนครั้งของการเปลี่ยนตัวผู้เล่น
     • แฮนดิแคป
      • แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นมากที่สุดในระหว่างการแข่งขัน รวมทั้งแฮนดิแคปต่าง ๆ
      • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก เดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ.
     • สูง/ต่ำ
      • สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนทั้งหมดของการเปลี่ยนตัวผู้เล่นในระหว่างการแข่งขัน
      • ถ้าคะแนนรวมมากกว่า จำนวนสูงต่ำที่กำหนดไว้ ผลชนะคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่า จำนวนสูงต่ำที่กำหนดไว้ ผลชนะคือต่ำ
      • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
    • การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรก
     • การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดที่จะทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเป็นคนแรกในระหว่างการแข่งขัน
     • ถ้ามีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน ผู้เล่นที่หมายเลขซึ่งถูกแสดงให้เห็นก่อนเป็นคนแรก โดยผู้ตัดสินที่สี่ (fourth official) จะถือว่าเป็นคนแรกที่ถูกเปลี่ยนตัว
     • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรก การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผลต่อไป ถ้ายกเลิกการแข่งขันก่อนที่จะทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรก เดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
    • การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งสุดท้าย
     • การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดที่จะทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเป็นคนสุดท้ายในระหว่างการแข่งขัน
     • ถ้ามีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน ผู้เล่นที่หมายเลขซึ่งถูกแสดงให้เห็นเป็นคนสุดท้ายโดยผู้ตัดสินที่สี่ (fourth official) จะถูกถือว่าเป็นคนสุดท้ายที่ถูกเปลี่ยนตัว
     • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก เดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
   • ไม่เสียประตู
    • ไม่เสียประตู หมายถึง "Yes"พนันทีมไม่ให้เสียประตู (ไม่มีการทำประตูเกิดขึ้น) หรือ "No"พนันทีมมีการทำประตู (มีการทำประตูเกิดขึ้น).
    • ถ้ามีการยกเลิกการแข่งขันหลังจากที่ได้ทำประตูแล้วโดยทีมเจ้าบ้านเท่านั้น การเดิมพัน "ทีมเยือน ใช่และไม่ใช่" (Away Yes & No) จะยังใช้ได้อยู่ ส่วนการเดิมพัน "ทีมเจ้าบ้าน ใช่และไม่ใช่" (Home Yes & No) จะเป็นโมฆะ ถ้ามีการยิงประตูเข้าโดยทีมผู้มาเยือนเท่านั้น การเดิมพัน "ทีมเจ้าบ้าน ใช่และไม่ใช่" (Home Yes & No) จะยังใช้ได้อยู่ ส่วนการเดิมพัน "ทีมเยือน ใช่และไม่ใช่" (Away Yes & No) จะเป็นโมฆะ ถ้ามีการยิงประตูเข้าโดยทั้งทีมเจ้าบ้านและทีมผู้มาเยือน การเดิมพันทั้งหมดจะคงอยู่ ในกรณีที่การแข่งขันถูกยกเลิกโดยไม่มีการยิงประตู การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

     กติกาข้อที่ 1:
     คะแนนเจ้าบ้าน≥ 1, คะแนนทีมเยือน = 0 (1, 2..:0)
     เจ้าบ้านใช่–คืนเงิน      ทีมเยือนใช่ – แพ้
     เจ้าบ้านไม่–คืนเงิน      ทีมเยือนไม่–ชนะ

     กติกาข้อที่ 2:
     คะแนนเจ้าบ้าน≥ 1, คะแนนทีมเยือน≥ 1 (1, 2…: 1, 2…)
     เจ้าบ้านใช่–แพ้      ทีมเยือนใช่–แพ้
     เจ้าบ้านไม่–ชนะ      ทีมเยือนไม่ - ชนะ

     กติกาข้อที่ 3: 
     คะแนนทีมเจ้าบ้าน = 0, คะแนนทีมเยือน≥ 1 (0:1, 2…) 
     เจ้าบ้านใช่–แพ้      ทีมเยือนใช่–คืนเงิน 
     เจ้าบ้านไม่–ชนะ      ทีมเยือนไม่–คืนเงิน
   • ลูกโทษ
    • ลูกโทษ หมายถึง การเดิมพันลูกโทษที่ได้หรือเกิดขึ้น ในระหว่างการแข่งขัน
    • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากได้ลูกโทษและมีลูกโทษเกิดขึ้น เดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผลต่อไป
    • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ก่อนที่จะได้ลูกโทษหรือมีลูกโทษเกิดขึ้น เดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
   • ผลิตภัณฑ์การยิงลูกโทษ
    • การยิงลูกโทษ
     • การยิงลูกโทษ หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะชนะการยิงลูกโทษ
     • ในการเล่นแบบแฮนดิแคป จะนับรวมการเตะลูกจุดโทษ รวมทั้งการเตะลูกจุดโทษแบบรู้ผลทันที (Sudden Death) ในการเล่นแบบ Over/Under จะนับเฉพาะส่วนของการแตะลูกจุดโทษ (10 ลูก) โดยไม่รวมแต้มของการเตะลูกจุดโทษแบบรู้ผลทันที ทั้งนี้ หากทีมใดมีคะแนนนำเกินกว่าที่อีกทีมจะชนะได้ การเตะลูกจุดโทษจะจบลงโดยไม่จำเป็นต้องเตะครบทั้งหมด
    • การยิงลูกโทษ - ลูกที่หนึ่งถึงสิบ
     • หมายถึงการเดิมพันที่ทายผลการยิงแต่ละลูก ตั้งแต่ลูกที่หนึ่งถึงสิบของทั้งสองทีมระหว่างการยิงลูกโทษ
     • ตัวเลือกการเดิมพันมีดังต่อไปนี้

      • มิสเน็ต - หมายความว่าลูกบอลพุ่งออกด้านบนหรือด้านข้างของตาข่าย
      • วูดเวิร์ค - หมายความว่าลูกบอลชนเสาหรือคานประตู หากลูกบอลชนเสาในตอนแรก และหลังจากนั้นผู้รักษาประตูเซฟลูกบอลไว้ได้ ยังถือว่าเป็น "วูดเวิร์ค"
      • เซฟ - หมายความว่าผู้รักษาประตูเซฟลูกบอลไว้ได้ หากผู้รักษาประตูเซฟลูกบอลไว้ได้ในตอนแรก และหลังจากนั้นลูกบอลชนเสา ยังถือว่าเป็น "เซฟ"
      • โกล - หมายความว่ายิงลูกโทษเข้าประตู

     • หากการแข่งขันไม่มีการยิงลูกโทษ การเดิมพันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน
     • การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
     • การเดิมพันจะตัดสินหลังจากการยิงแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีตัวเลือกการเดิมพันเกิดขึ้นสอง (2) ตัวเลือกหรือมากกว่าในโอกาสการยิงหนึ่งครั้ง จะถือว่าตัวเลือกการเดิมพันแรกที่เลือกไว้เป็นผลลัพธ์ของการยิง

      ตัวอย่าง: การยิงชนเสาหรือคานประตูก่อนที่ลูกบอลจะข้ามเส้นประตู การเดิมพันที่ชนะจะเป็นวูดเวิร์ค

    • การยิงลูกโทษ - ประตูรวมที่แน่นอน
     • หมายถึงการเดิมพันที่ทายจำนวนรวมที่แน่นอนของประตูที่ทั้งสองทีมทำได้ระหว่างการยิงลูกโทษ
     • ผลลัพธ์ต้องอิงตามลูกโทษทั้งสิบ (10) ลูกเท่านั้น หรือน้อยกว่าสิบลูกหากสามารถตัดสินการแข่งขันได้ก่อนที่จะถึงลูกที่สิบระหว่างการยิงลูกโทษ และต้องไม่นับรวมประตูที่ทำได้ระหว่างการยิงซัดเดนเดธ
     • หากการแข่งขันไม่มีการยิงลูกโทษ การเดิมพันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน
     • การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
    • การยิงลูกโทษ - คี่/คู่
     • หมายถึงการเดิมพันว่าจำนวนประตูรวมที่ทั้งสองทีมทำได้ระหว่างการยิงลูกโทษจะเป็นจำนวนคี่หรือคู่
     • ผลลัพธ์ต้องไม่นับรวมประตูที่ทำได้ระหว่างการยิงซัดเดนเดธฉิว
     • หากการแข่งขันไม่มีการยิงลูกโทษ การเดิมพันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน
    • การยิงจุดโทษการทีมเดี่ยว สูง/ต่ำ (ยิงครั้งที่ 1 ถึง 5)
     • "การยิงจุดโทษทีมเดี่ยว สูง/ต่ำ (ยิงครั้งที่ 1 ถึง 5)" หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายผลคะแนนจุดโทษครั้งที่หนึ่งถึงห้า ซึ่งทำคะแนนโดยทีมที่ระบุในการยิงจุดโทษท้ายการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นการตัดสินผู้ชนะของการแข่งขันนั้น
     • หากคะแนนรวมมากกว่าผลสูงต่ำ ผลชนะคือ "สูง" หากคะแนนรวมน้อยกว่าผลสูงต่ำ ผลชนะคือ "ต่ำ"
    • การยิงจุดโทษเพื่อไปยังรอบซัดเดนเดธ
     • "การยิงจุดโทษเพื่อไปยังรอบซัดเดนเดธ" หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าการยิงจุดโทษรอบซัดเดนเดธจะเกิดขึ้นหรือไม่ หากการเดิมพันคือ "ใช่" หมายถึงการยิงจุดโทษจะผ่านไปยังรอบซัดเดนเดธ หากการเดิมพันคือ "ไม่" หมายถึงการยิงจุดโทษจะไม่ผ่านไปยังรอบซัดเดนเดธ
     • หากการยิงจุดโทษไปถึงรอบซัดเดนเดธ ผลชนะคือ "ใช่" หากการยิงจุดโทษไปไม่ถึงรอบซัดเดนเดธ ผลชนะคือ "ไม่"
    • จุดโทษรวมจากการยิงลูกโทษ
     • "จุดโทษรวมจากการยิงประตู" หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายจำนวนจุดโทษจากการยิงจุดโทษ โดยไม่คำนึงว่าทำประตูได้หรือไม่
     • หากคะแนนรวมมากกว่าผลสูงต่ำ ผลชนะคือ "สูง" หากคะแนนรวมน้อยกว่าผลสูงต่ำ ผลชนะคือ "ต่ำ"
    • การยิงจุดโทษ - ทีมที่จะทำจุดโทษแรก
     • "การยิงจุดโทษ - ทีมที่จะทำจุดโทษแรก" หมายถึงการทายว่าทีมใดในการแข่งขันจะทำจุดโทษแรกได้ระหว่างการยิงจุดโทษ
     • หากการแข่งขันจบลงหลังทำจุดโทษแรกได้จากการยิงจุดโทษ การเดิมพันทั้งหมดยังมีผลใช้ได้
   • แฟนตาซีลีก (Fantasy League)
    • แฟนตาซีลีก เป็นการจับคู่ทีมต่าง ๆ ที่มาจากแมทช์ต่างกัน
    • สถานที่จัดทั้งหมด ใช้เพื่อจุดประสงค์การอ้างอิงอย่างเคร่งครัดเท่านั้น
   • นาทีสูง/ต่ำ (OU) แบบเจาะจง
    • 15 นาทีสูงต่ำ (OU) แบบเจาะจง หมายถึง การเดิมพันที่ตัดสินโดยจำนวนทั้งหมดของคะแนน (ประตู การเตะมุม เกมส์ ใบเหลือง-แดง เป็นต้น) เมื่อสิ้นสุดทุก ๆ 15 นาที [ช่วงเวลาแต่ละช่วงของ] การแข่งขัน
    • ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลชนะคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าเส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลชนะคือต่ำ
    • ตัวอย่างเช่น,
     นาทีที่ 15 สูงต่ำ (OU)
     00:00–15:00 OU: คะแนนรวมที่ทำได้ตั้งแต่ 00:00 ถึง 15:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางขณะ หรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 15 
     นาทีที่ 30 สูงต่ำ (OU)
     15:01–30:00 OU: คะแนนรวมที่ทำได้ตั้งแต่ 15:01 ถึง 30:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางขณะ หรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 30 
     นาทีที่ 45 สูงต่ำ (OU) 
     30:01- 45:00 OU: คะแนนรวมที่ทำได้ตั้งแต่ 30:01 ถึง 45:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางขณะ หรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 45
     นาทีที่ 60 สูงต่ำ (OU)
     45:01–60:00 OU: คะแนนรวมที่ทำได้ตั้งแต่ 45:01 ถึง 60:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางขณะ หรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 60 
     นาทีที่ 75 สูงต่ำ (OU)
     60:01–75:00 OU: คะแนนรวมที่ทำได้ตั้งแต่ 60:01 ถึง 75:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางขณะ หรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 75
     นาทีที่ 90 สูงต่ำ (OU)
     75:01- 90:00 OU: คะแนนรวมที่ทำได้ตั้งแต่ 75:01 till 90:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางขณะ หรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 90

    • สำหรับ 15 นาที สูง/ต่ำ (OU) แบบเจาะจง การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินโดยยึดตามเวลาที่ทำประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู) จำนวนของลูกมุม (ลูกมุมที่ได้) และการให้ใบเหลือง-แดงทั้งหมด (ใบเหลืองแดงที่ผู้ตัดสินให้) ตามเวลาที่แสดงให้เห็นในนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด
    • ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก การเดิมพันที่วางบน 15 นาที OU แบบเจาะจง ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น จะถือเป็นโมฆะ ถ้า 15 นาที OU แบบเจาะจงที่กำหนดไว้เสร็จสิ้น การเดิมพันจะมีผล
    • สำหรับสอง(2) นาทีสุดท้ายของการเดิมพันสดแบบสูง/ต่ำเฉพาะ15 นาที การกระทำใดๆนอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวถึงด้านล่างนี้แล้ว จะถือเป็นการเล่นปลอดภัย ดังนั้นการเดิมพันที่ถูกระงับไว้ ก็จะถือว่ายอมรับ: ลูกได้ประตู การยิงจุดโทษ และใบแดง
    • สำหรับสอง (2) นาทีสุดท้ายของการเดิมพันสดจำนวนลูกเตะมุมเฉพาะ 15 นาที การกระทำใด ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างนี้จะถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัย และทำให้การเดิมพันที่ค้างอยู่ทั้งหมดถูกต้อง ซึ่งได้แก่ ลูกตั้งเตะอันตรายจากสนามส่วนหน้า ฝ่ายโจมตีเลี้ยงลูกไปที่สนามด้านหน้า และลูกโทษ
    • สำหรับสอง (2) นาทีสุดท้ายของการเดิมพันสดจำนวนรวมใบเตือนเฉพาะ 15 นาทีการกระทำใดๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างนี้จะถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัยและทำให้การเดิมพันที่ค้างอยู่ทั้งหมดถูกต้องซึ่งได้แก่ลูกตั้งเตะอันตรายจากสนามส่วนหน้าลูกโทษประตูลูกเตะมุมผู้เล่นได้รับบาดเจ็บและล้มลงโดยไม่ทราบสาเหตุการถกเถียงกันของผู้เล่นและการปะทะกันของผู้เล่น
    • สำหรับช่วงเวลา 30:01-45:00 และ 75:01 - 90:00เดิมพันจะตัดสินโดยยึดตามเวลาที่ทำประตูได้(ลูกบอลข้ามเส้นประตู) จำนวนของลูกมุม (ลูกมุมที่ได้)และการให้ใบเหลือง-แดงทั้งหมด (ใบเหลืองแดงที่ผู้ตัดสินให้) ตามเวลาที่แสดงให้เห็นในนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด
   • ลูกฟรีคิก
    • ไม่นับรวมลูกฟรีคิกที่กรรมการสั่งให้ แต่ไม่ได้เตะ
    • ลูกฟรีคิก หมายถึง การเตะลูกฟรีคิกทั้งแบบโดยตรงและโดยอ้อม (ยกเว้นการเตะลูกโทษและการเตะลูกเข้าประตู)
    • จำนวนลูกฟรีคิก
     • แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก
      • แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกฟรีคิกมาที่สุดระหว่าง การแข่งขันที่รวมการแฮนดิแคปใดๆ
      • แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะยิงลูกโทษมากที่สุดระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ซึ่งรวมแฮนดิแคปใด ๆ ด้วย
      • การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง
     • สูง/ตํ่า และสูง/ตํ่าครึ่งแรก
      • สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกฟรีคิกทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีม ในระหว่างการแข่งขัน
      • สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนรวมของการยิงลูกโทษโดยทั้งสองทีม ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
      • ถ้าคะแนนรวมมากกว่า จำนวนสูงต่ำที่กำหนดไว้ ผลชนะคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่า จำนวนสูงต่ำที่กำหนดไว้ ผลชนะคือต่ำ
      • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
    • ฟรีคิกลูกแรก ครึ่งแรก และครึ่งหลัง
     • ฟรีคิกลูกแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้เตะลูกฟรีคิก ลูกแรก
     • ฟรีคิกลูกแรกในครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้เตะลูกฟรีคิกลูกแรกในครึ่งหลัง
     • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากลูกฟรีคิกลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมด จะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนลูกฟรีคิกลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
    • ฟรีคิกลูกสุดท้าย
     • ฟรีคิกลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้เตะลูกฟรีคิกลูกสุดท้าย ในการแข่งขัน
     • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
    • ลูกโทษครั้งต่อไป
     • ลูกโทษครั้งต่อไป หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายยิงลูกโทษครั้งต่อไป
     • การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าตรงถ้ามีการยิงลูกโทษตามที่คาดการณ์ไว้
   • การเตะลูกเข้าประตู
    • การเตะลูกเข้าประตูจะถูกตัดสินให้กับทีมรับ ถ้าลูกบอลข้ามพ้นเส้นหลัง ซึ่งเป็นผลมาจากการสัมผัสกับตัวผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
    • ไม่นับการตัดสินให้ได้ลูกโทษแต่ไม่ได้ยิง และลูกโทษจากผู้รักษาประตูหลังเซฟลูกได้
    • จำนวนลูกเตะเข้าประตู
     • แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก
      • แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมจะใดได้ลูกเตะเข้าประตูมากที่สุดระหว่างการแข่งขัน โดยรวมการแฮนดิแคปใด ๆ
      • แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะยิงประตูมากที่สุดในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ซึ่งรวมแฮนดิแคปใด ๆ ด้วย
      • การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง
     • สูง/ตํ่า และสูง/ตํ่าครึ่งแรก
      • สูง/ต่ำหมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกเตะเข้าประตูทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีม ในระหว่างการแข่งขัน
      • สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนรวมของการยิงประตูโดยทั้งสองทีม ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
      • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ.
      • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
    • การเตะจากเส้นประตูครั้งแรก และการเตะจากเส้นประตูครั้งแรกครึ่งที่ 2
     • ลูกเตะเข้าประตูลูกแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกเตะมุมลูกแรก ในการแข่งขัน
     • การเตะจากเส้นประตูครั้งแรกครึ่งที่ 2 หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายเตะจากเส้นประตูครั้งแรก ในครึ่งที่ 2 ของนัดการแข่งขัน
     • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากลูกเตะเข้าประตูลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนลูกเตะเข้าประตูลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
    • ลูกเตะเข้าประตูลูกสุดท้าย
     • ลูกเตะเข้าประตูลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกเตะเข้าประตูลูกสุดท้ายในการแข่งขัน
     • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ.
    • การยิงประตูครั้งต่อไป
     • การยิงประตูครั้งต่อไป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะเป็นทีมที่ยิงประตูครั้งต่อไป ในนัดการแข่งขัน
     • การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าตรงถ้ามีการยิงประตูตามที่คาดการณ์ไว้
   • การทุ่มลูก(Throw-in)
    • การทุ่มลูกจะถูกตัดสินให้กับทีมใดทีมหนึ่ง ถ้าลูกบอลข้ามพ้นเส้นข้าง ซึ่งเป็นผลมาจากการสัมผัสตัวผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
     • ไม่นับการตัดสินให้ทุ่มบอลแต่ไม่ได้ทุ่ม
    • จำนวนลูกทุ่ม
     • แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก
      • แฮนดิแคปหมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกทุ่มมากที่สุดในระหว่างการแข่งขัน ที่รวมการแฮนดิแคปใด ๆ
      • แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีการทุ่มบอลมากที่สุด ระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ซึ่งรวมแฮนดิแคปใด ๆ ด้วย
      • การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง
     • สูง/ตํ่า และสูง/ตํ่าครึ่งแรก
      • สูง/ต่ำหมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกทุ่มทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีม ในระหว่างการแข่งขัน
      • สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนรวมของการทุ่มบอลโดยทั้งสองทีม ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
      • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
      • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
    • การทุ่มบอลครั้งแรก และการทุ่มบอลครั้งแรกครึ่งที่ 2
     • ลูกทุ่มลูกแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกทุ่มลูกแรกในการแข่งขัน
     • การทุ่มบอลครั้งแรกครึ่งที่ 2 หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายทุ่มบอลครั้งแรกในครึ่งที่ 2 ของนัดการแข่งขัน
     • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากลูกทุ่มลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมด จะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนลูกทุ่มลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
    • ลูกทุ่มลูกสุดท้าย
     • ลูกทุ่มลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกทุ่มลูกสุดท้ายในการแข่งขัน
     • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ.
    • การทุ่มบอลครั้งต่อไป
     • การทุ่มบอลครั้งต่อไปหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะเป็นทีมที่ทุ่มบอลครั้งต่อไปในนัดการแข่งขัน
     • การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าตรงถ้ามีการทุ่มบอลตามที่คาดการณ์ไว้
   • สูง/ตํ่า (O/U) 10 นาทีเจาะจง
    • 10นาทีสูงต่ำ (OU)แบบเจาะจง หมายถึงการเดิมพันที่ตัดสินโดยจำนวนทั้งหมดของคะแนน (ประตู การเตะมุม เกมส์ ใบเหลือง-แดง เป็นต้น) เมื่อสิ้นสุดทุก ๆ 10นาที [ช่วงเวลาแต่ละช่วงของ]การแข่งขัน
    • ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลชนะคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าเส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลชนะคือต่ำ
    • ตัวอย่างเช่น:

     นาทีที่ 10 สูง/ต่ำ (OU)
     00:00–10:00 O/U: คะแนนรวมที่ทำได้ตั้งแต่ 00:00 ถึง 10:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางขณะ หรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 10

     นาทีที่ 20 สูง/ต่ำ (OU)
     10:01–20:00 O/U: คะแนนรวมที่ทำได้ตั้งแต่ 10:01 ถึง 20:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางขณะ หรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 20

     นาทีที่ 30 สูง/ต่ำ (OU)
     20:01–30:00 O/U: คะแนนรวมที่ทำได้ตั้งแต่ 20:01 ถึง 30:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางขณะ หรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 30 

     นาทีที่ 40 สูง/ต่ำ (OU)
     30:01 – 40:00 O/U: คะแนนรวมที่ทำได้ตั้งแต่ 30:01 ถึง 40:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางขณะ หรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 40

     นาทีที่ 60 สูง/ต่ำ (OU)
     50:01 – 60:00 O/U: คะแนนรวมที่ทำได้ตั้งแต่ 50:01 ถึง 60:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางขณะ หรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 60

     นาทีที่ 70 สูง/ต่ำ (OU)
     60:01 – 70:00 O/U: คะแนนรวมที่ทำได้ตั้งแต่ 60:01 ถึง 70:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางขณะ หรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 70

     นาทีที่ 80 สูง/ต่ำ (OU)
     70:01 – 80:00 O/U: คะแนนรวมที่ทำได้ตั้งแต่ 70:01 ถึง 80:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางขณะ หรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 80 

     นาทีที่ 90 สูง/ต่ำ (OU)
     80:01 - 90:00 O/U: คะแนนรวมที่ทำได้ตั้งแต่ 80:01 ถึง 90:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางขณะ หรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 90

    • สำหรับ 10นาที สูง/ต่ำ (OU) แบบเจาะจง การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินโดยยึดตามเวลาที่ทำประตูได้(ลูกบอลข้ามเส้นประตู) จำนวนของลูกมุม (ลูกมุมที่ได้)และการให้ใบเหลือง-แดงทั้งหมด (ใบเหลืองแดงที่ผู้ตัดสินให้) ตามเวลาที่แสดงให้เห็นในนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด
    • ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก การเดิมพันที่วางบน 10 นาที OU แบบเจาะจงซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น จะถือเป็นโมฆะ ถ้า 10 นาที OU แบบเจาะจงที่กำหนดไว้เสร็จสิ้น การเดิมพันจะมีผล
    • สำหรับสอง(2) นาทีสุดท้ายของการเดิมพันสดแบบสูง/ต่ำเฉพาะ10 นาที การกระทำใดๆ นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวถึงด้านล่างนี้แล้ว จะถือเป็นการเล่นปลอดภัย ดังนั้นการเดิมพันที่ถูกระงับไว้ ก็จะถือว่ายอมรับ: ลูกได้ประตู การยิงจุดโทษ และใบแดง
    • สำหรับช่วงเวลา80:01-90:00 เดิมพันจะตัดสินโดยยึดตามเวลาที่ทำประตูได้(ลูกบอลข้ามเส้นประตู) จำนวนของลูกมุม (ลูกมุมที่ได้)และการให้ใบเหลือง-แดงทั้งหมด (ใบเหลืองแดงที่ผู้ตัดสินให้) ตามเวลาที่แสดงให้เห็นในนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด โดยไม่รวมการทดเวลาเพิ่มเติมหรือทดเวลาบาดเจ็บ
   • กฏฟุตซอล
    • เดิมพันทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับผลสรุป ตอนจบเวลาแข่งขันตามกำหนดการที่ 40 นาที (2x20 นาที ) ส่วนช่วงต่อเวลาพิเศษ หรือ ลูกโทษ จะไม่คิดรวมเข้าไปด้วย
    • ถ้าหากว่าการแข่งขันถูกเลื่อน หรือถูกระงับ แล้วไม่กลับมาเตะอีกภายในวันเดียวกัน ตั๋วเดิมพันทั้งหมดจะถูกตัดสินเป็นโมฆะ
    • ถ้าหากมีการเริ่มแข่งก่อนตารางแข่ง มีเพียงเฉพาะตั๋วที่ทำการยืนยันก่อนเวลาเตะจริงเท่านั้น ที่จะถูกถือว่ามีผลใช้ได้อยู่ ส่วนเดิมพันทั้งหมดที่วางหลังจากที่เริ่มแข่งไปแล้วจะถือว่าเป็นโมฆะ ยกเว้นแต่เล่นเดิมพันในเวลาสด
   • ผู้ทำประตูสูงสุด
    • ผู้ยิงประตูได้สูงสุดในลีก
     • ผู้ยิงประตูได้สูงสุดในลีก
      หมายถึงการเดิมพันเพื่อทำนายว่าผู้เล่นคนใดจะยิงประตูได้สูงสุดในฤดูการแข่งขันปกติของลีก
     • ในกรณีที่ผู้เล่นเข้าร่วมสโมสรอื่นในลีกเดียวกันระหว่างกลางฤดูการแข่งขัน 
      ประตูทั้งหมดที่ยิงได้ขณะที่อยู่ในคลับต่างๆจะนับรวมเข้าด้วยกัน แต่จะไม่นับรวมประตูซึ่งยิงเข้าโดยผู้เล่นในนัดการแข่งขันภายนอกลีก
     • ประตูซึ่งยิงเข้าระหว่างการแข่งขันรอบตัดเชือกและการยิงลูกโทษ จะไม่นับรวม
     • การยิงเข้าประตูฝ่ายตนเองจะไม่นับรวมในจำนวนประตูที่ผู้เล่นทำได้
     • การเดิมพันผู้เล่นซึ่งยังไม่ได้ลงแข่งจะยังคงใช้การได้อยู่
      ผู้เล่นซึ่งยังไม่ได้ลงแข่งคือผู้เล่นซึ่งไม่มีการรวมชื่อไว้ในทีมรอบสุดท้าย สำหรับฤดูการแข่งขันปัจจุบันของลีก
     • ถ้าผู้เล่นถอนตัวหรือถูกโอนย้ายไปสโมสรอื่นในลีกที่แตกต่างกัน ก่อนเริ่มต้นฤดูการแข่งขัน
      จะมีการคืนเงินเดิมพันผู้เล่นที่ถอนตัวหรือถูกโอนย้าย
     • ในกรณีที่เสมอกันเงินส่วนแบ่ง(หักเงินเดิมพัน)จะหารด้วยจำนวนผู้ชนะและจ่ายตามนั้น พร้อมคืนเงินเดิมพัน
    • ผู้ยิงประตูสูงสุดสำหรับการแข่งขันหรือเหตุการณ์
     • ผู้ยิงประตูได้สูงสุดสำหรับการแข่งขันหรือเหตุการณ์
      หมายถึงการเดิมพันเพื่อทำนายว่าผู้เล่นคนใดจะยิงประตูได้สูงสุดในสำหรับการแข่งขันหรือเหตุการณ์
     • การยิงเข้าประตูฝ่ายตนเองและการยิงลูกโทษจะไม่นับรวมในจำนวนประตูที่ผู้เล่นทำได้ อย่างไรก็ตาม จะนับรวมประตูซึ่งยิงได้ระหว่างช่วงการต่อเวลา
     • การเดิมพันผู้เล่นซึ่งยังไม่ได้ลงแข่งจะยังคงใช้การได้อยู่ ผู้เล่นซึ่งยังไม่ได้ลงแข่งคือผู้เล่นซึ่งไม่มีการรวมชื่อไว้ในทีมรอบสุดท้ายสำหรับการแข่งขันหรือเหตุการณ์
     • ถ้าผู้เล่นถอนตัวหรือถูกโอนย้ายไปสโมสรอื่นในการแข่งขันหรือเหตุการณ์ที่แตกต่างกันก่อนเริ่มต้นฤดูการแข่งขันจะมีการคืนเงินการเดิมพันผู้เล่นที่ถอนตัวหรือถูกโอนย้าย
     • ในกรณีที่เสมอกันเงินส่วนแบ่ง(หักเงินเดิมพัน)จะหารด้วยจำนวนผู้ชนะและจ่ายตามนั้น พร้อมคืนเงินเดิมพัน
    • ผู้เล่นที่ทำประตูการแข่งขันตัวต่อตัวสูงสุด และ ผู้เล่นเทียบกับ ผู้ทำประตูสูงสุดในทีม
     • ไม่นับลูกเข้าประตูตัวเองและประตูที่ทำได้ในช่วงเตะลูกโทษ ไม่รวมช่วงการต่อเวลาพิเศษ และไม่นับเพื่อจุดประสงค์การเดิมพัน
     • หากผู้เล่นไม่เริ่มเล่น / เล่นในแมทช์ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
     • ถือว่าจะได้ผลการแข่งขันทั้งหมด เมื่อผลอย่างเป็นทางการถูกประกาศผลในช่วงสิ้นสุดของแมทช์ โดยองค์กรกำกับดูแล
   • การทดเวลาบาดเจ็บ
    • ทดเวลาบาดเจ็บ หมายถึง เวลาเล่นพิเศษที่ถูกเพิ่มให้เพื่อชดเชยเวลาที่ใช้ไป เพื่อเข้าถึงผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บในระหว่างการแข่งขัน การทดเวลาบาดเจ็บที่ให้เมื่อจบครึ่งหลังมีดังนี้

     ไม่มี
     1 นาที
     2 นาที
     3 นาที
     มากกว่า 4 นาที

    • การทดเวลาบาดเจ็บที่ถูกให้เมื่อจบครึ่งแรก
     • ต้องวางการเดิมพันทั้งหมดในช่วงเวลาเล่น 45 นาทีเต็ม โดยไม่รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ การเดิมพันจะถูกตัดสินตามการทดเวลาบาดเจ็บที่ถูกให้โดยผู้ตัดสินที่สี่ของแมทช์นั้น หลังจากเวลาเล่นผ่านไป 45 นาทีเต็ม หรือเมื่อจบครึ่งแรก
     • ถ้าแมทช์การแข่งขันถูกยกเลิกในเวลาใดก็ตามในระหว่างครึ่งแรก การเดิมพันทั้งหมดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่ได้รับในช่วงจบครึ่งแรก จะถูกถือว่าเป็นโมฆะ และเดิมพันทั้งหมดจะถูกชดใช้คืนให้ยังบัญชีของสมาชิก
    • การทดเวลาบาดเจ็บที่ถูกให้เมื่อจบครึ่งหลัง
     • ต้องวางเดิมพันทั้งหมดในช่วงเวลาเล่น 90 นาทีเต็ม โดยไม่รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ การเดิมพันจะถูกตัดสินตามการทดเวลาบาดเจ็บที่ให้โดยผู้ตัดสินที่สี่ของแมทช์นั้น หลังจากเวลาเล่นผ่านไป 90 นาทีเต็ม หรือเมื่อจบครึ่งหลัง
     • ถ้าแมทช์การแข่งขันถูกยกเลิกในเวลาใดก็ตาม การเดิมพันทั้งหมดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่ได้รับในช่วงจบครึ่งหลัง จะถูกถือว่าเป็นโมฆะ และเดิมพันทั้งหมดจะถูกชดใช้คืนให้ยังบัญชีของสมาชิก
    • บริษัทจะตัดสินเดิมพันไปตามผลการแข่งขันที่เป็นทางการ ซึ่งได้มาโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอล ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน
   • ดับเบิลแชนซ์ ดับเบิลแชนซ์ครึ่งแรก และดับเบิลแชนซ์ครึ่งหลัง
    • ตัวเลือกมีดังต่อไปนี้:

     1 หรือ X – ถ้าผลคือเจ้าบ้านชนะหรือเสมอ เดิมพันที่วางกับตัวเลือกนี้จะเป็นผู้ชนะ
     X หรือ 2 – ถ้าผลคือเสมอหรือทีมเยือนชนะ เดิมพันที่วางกับตัวเลือกนี้จะเป็นผู้ชนะ 
     1 หรือ 2 - ถ้าผลคือเจ้าบ้านหรือทีมเยือนชนะ เดิมพันที่วางกับตัวเลือกนี้จะเป็นผู้ชนะ

     ถ้าแมทช์นี้เล่นที่สถานที่ที่เป็นกลาง ทีมที่ถูกแสดงชื่อไว้ก่อนจะถือว่าเป็นทีมเจ้าบ้าน สำหรับจุดประสงค์เพื่อการวางเดิมพัน

   • เสมอ ไม่มีเดิมพัน, เดิมพันแบบเสมอกันคืนเงินครึ่งแรก และเดิมพันแบบเสมอกันคืนเงินครึ่งหลัง
    • เดิมพันแบบเสมอคืนเงิน หมายถึง การเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าทีมเหย้าหรือทีมเยือนจะชนะในนัดการแข่งขัน ถ้าผลสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติเสมอกันจะคืนเงินเดิมพันทั้งหมด
    • เดิมพันแบบเสมอคืนเงินครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าทีมเหย้าหรือทีมเยือนจะชนะในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ถ้าผลสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติของครึ่งแรกเป็นเสมอ จะคืนเงินเดิมพันทั้งหมด
    • เดิมพันแบบเสมอคืนเงินครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าทีมเหย้าหรือทีมเยือนจะชนะนับเฉพาะครึ่งหลังของนัดการแข่งขันเท่านั้น ถ้าผลของเวลาปกติของครึ่งหลังคือเสมอ จะคืนเงินเดิมพันทั้งหมด
   • ทั้งคู่/ทีมเดียว/ไม่มีทีมใดได้ประตู

    ทั้งคู่ = ทั้งสองทีมได้ประตู
    ทีมเดียว= ทีมเดียวได้ประตู
    ไม่มีทีมใดเลย= ทั้งสองทีมไม่ได้ประตู

    • ถ้ามีการยกเลิกการแข่งขันหลังจากยิงประตูโดยทีมเจ้าบ้านเท่านั้น การเดิมพัน "ไม่มีทีมใด" (Neither) จะยังใช้ได้อยู่ ส่วนการเดิมพัน "ทั้งสอง" (Both) และ "ทีมเดียว" (One) จะเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากยิงประตูโดยทีมเยือนเท่านั้น การเดิมพัน "ไม่มีทีมใด" (Neither) จะยังใช้ได้อยู่ ส่วนการเดิมพัน "ทั้งสอง" (Both) และ "ทีมเดียว" (One) จะเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากยิงประตูโดยทั้งทีมเจ้าบ้านและทีมเยือน การเดิมพันทั้งหมดจะยังใช้ได้อยู่ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกโดยไม่มีการยิงประตู การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

     กติกาข้อที่ 1: 
     คะแนนเจ้าบ้าน≥ 1, คะแนนทีมเยือน = 0 (1, 2..:0)
     ทั้งสอง–คืนเงิน
     ทีมเดียว–คืนเงิน
     ไม่มีทีมใด – แพ้

     กติกาข้อที่ 2:
     คะแนนเจ้าบ้าน≥ 1, คะแนนทีมเยือน≥ 1 (1, 2: 1, 2…)
     ทั้งสอง–ชนะ
     ทีมเดียว–แพ้
     ไม่มีทีมใด – แพ้

     กติกาข้อที่ 3: 
     คะแนนทีมเจ้าบ้าน = 0, คะแนนทีมเยือน≥ 1 (0:1, 2…)
     ทั้งสอง–คืนเงิน
     ทีมเดียว–คืนเงิน
     ไม่มีทีมใด–แพ้
   • ทูวิน ทูนิล (TO WIN TO NIL)
    • ทำนายว่าการเลือกของคุณจะสามารถเอาชนะแมทช์หารแข่งขันโดยที่ไม่มีประตูหลังจากเวลาการแข่งขันตามปกติ หรือที่ช่วงเวลาตามกำหนดตารางสิ้นสุด โดยไม่รวมการต่ดเวลา หรือยิงลูกโทษ
    • ถ้ามีการยกเลิกการแข่งขันหลังจากที่ได้ทำประตูแล้วโดยทีมเจ้าบ้านเท่านั้นการเดิมพัน "ทีมเยือน" (Away) จะยังใช้ได้อยู่ส่วนการเดิมพัน "ทีมเจ้าบ้าน" (Home) จะเป็นโมฆะถ้ามีการยิงประตูเข้าโดยทีมผู้มาเยือนเท่านั้นการเดิมพัน "ทีมเจ้าบ้าน" (Home) จะยังใช้ได้อยู่ส่วนการเดิมพัน "ทีมเยือน" (Away) จะเป็นโมฆะถ้ามีการยิงประตูเข้าโดยทั้งทีมเจ้าบ้านและทีมผู้มาเยือนการเดิมพันทั้งหมดจะคงอยู่ในกรณีที่การแข่งขันถูกยกเลิกโดยไม่มีการยิงประตูการเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

     กติกาข้อที่ 1:
     คะแนนเจ้าบ้าน≥ 1, คะแนนทีมเยือน = 0 (1, 2..:0)
     เจ้าบ้าน–คืนเงิน      ทีมเยือน–แพ้

     กติกาข้อที่ 2:
     คะแนนเจ้าบ้าน≥ 1, คะแนนทีมเยือน≥ 1 (1, 2…: 1, 2…)
     เจ้าบ้าน–แพ้      ทีมเยือน–แพ้ 

     กติกาข้อที่ 3: 
     คะแนนทีมเจ้าบ้าน = 0, คะแนนทีมเยือน≥ 1 (0:1, 2…)
     เจ้าบ้าน–แพ้      ทีมเยือน–คืนเงิน
   • แฮนดิแคป 3 ทาง และแฮนดิแคป 3 ทางครึ่งแรก
    • แฮนดิแคป 3 ทาง หมายถึงการตัดสินจะเป็นไปตามโอกาสความเป็นไปได้ที่แสดงอยู่ โดยใช้แต้มจริงในการแข่งกันที่ปรับไว้สำหรับแฮนดิแคป
    • แฮนดิแคป 3 ทางครึ่งแรก หมายถึงการตัดสินจะเป็นไปตามโอกาสความเป็นไปได้ที่แสดงอยู่ โดยใช้แต้มจริงในครึ่งแรกของการแข่งกันที่ปรับไว้สำหรับแฮนดิแคป

     ทีมเหย้า (-1) ทีมเหย้าต้องชนะด้วยการทำ 2 ประตูหรือมากกว่า
     เสมอ (+1) ทีมเหย้าชนะด้วย 1 ประตูถ้วน
     ทีมเยือน (+1) ทีมเยือนชนะหรือเสมอ
   • ทูวิน ครึ่งใดครึ่งหนึ่ง
    • ทายว่าทีมที่คุณเลือกจะสามารถทำประตูได้มากกว่าทีมตรงข้ามได้หรือไม่ ในแต่ละครึ่งของการแข่งขัน
    • ทีมเจ้าบ้านชนะครึ่งใดครึ่งหนึ่ง
     • ทีมเจ้าบ้านชนะครึ่งใดครึ่งหนึ่งหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทีมเจ้าบ้านจะสามารถทำประตูได้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามในครึ่งใดครึ่งหนึ่งหรือไม่
     • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
    • ทีมเยือนชนะครึ่งใดครึ่งหนึ่ง
     • ทีมเยือนชนะครึ่งใดครึ่งหนึ่งหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทีมเยือนจะสามารถทำประตูได้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามในครึ่งใดครึ่งหนึ่งหรือไม่
     • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • ทูวิน ทั้ง 2 ครึ่ง
    • ทำนายว่าทีมที่คุณเลือกจะสามารถทำประตูได้มากกว่าทีมตรงข้ามได้หรือไม่ ในแต่ละครึ่งของการแข่งขัน

     ตัวอย่างเช่น : ถ้าทีมที่คุณเลือกทำประตูได้ในครึ่งแรกของการแข่งขัน และการแข่งขันนี้จบลงที่ 1-0 แม้ว่าครึ่งแรกจะชนะได้ 1-0 แต่ละแนนในช่วง 45 นาทีครึ่งที่สองเท่ากับ 0-0 ซึ่งหมายถึงการเสมอ ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น มีเพียงครึ่งแรกที่ถูกถือว่า ‘ชนะ’ และดังนั้น เดิมพันนี้จะนับเป็นการเสียบิล

    • ทีมเจ้าบ้านชนะทั้งสองครึ่ง
     • ทีมเจ้าบ้านชนะทั้งสองครึ่งหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทีมเจ้าบ้านจะสามารถทำประตูได้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามในแต่ละครึ่งหรือไม่
     • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
    • ทีมเยือนชนะทั้งสองครึ่ง
     • ทีมเยือนชนะทั้งสองครึ่งหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทีมเยือนจะสามารถทำประตูได้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามในแต่ละครึ่งหรือไม่
     • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • ทีมที่ทำประตูได้มากสุด และทีมที่ทำประตูได้น้อยสุด
    • ทีมที่ทำประตูได้มากสุด
     • ทีมที่ทำประตูได้มากสุดเป็นผู้ชนะ
     • ผลต่างประตูไม่นับ
     • ถ้าทีมมีคะแนนเท่ากัน ให้ใช้กฎการแข่งขันเสมอกัน

      ตัวอย่าง: 
      แมนฯ ซิตี้ 4 สวอนซี 4
      ลิเวอร์พูล 4 ซันเดอร์แลนด์ 1
      ลิเวอร์พูล แมนฯ ซิตี้ และสวอนซีเป็นผู้ชนะ

    • ทีมที่ทำประตูได้น้อยสุด
     • ทีมที่ทำประตูได้น้อยสุดเป็นผู้ชนะ
     • ผลต่างประตูไม่นับ
     • ถ้าทีมมีคะแนนเท่ากัน ให้ใช้กฎการแข่งขันเสมอกัน
    • เดิมพันสำหรับทีมที่มีการยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขัน แต่ไม่ได้กลับมาแข่งขันใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยบริษัท จะถือเป็นโมฆะ
    • ประตูจากการยิงลูกโทษจะไม่นับ
    • สำหรับตลาดที่หมายถึงการแข่งขันของทัวร์นาเม้นต์ การทำประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษจะนับ
    • สำหรับตลาดที่หมายถึงการแข่งขันของทัวร์นาเม้นต์หลายกลุ่ม การทำประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษจะไม่นับ
   • ประตูรวมที่แน่นอนและประตูรวมที่แน่นอนครึ่งแรกและประตูรวมที่แน่นอนครึ่งหลัง
    • ประตูรวมที่แน่นอนหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์จำนวนประตูที่ยิงโดยทั้งสองทีมในช่วงเวลาปกติของนัดการแข่งขัน
    • ประตูรวมที่แน่นอนครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์จำนวนประตูที่ยิงโดยทั้งสองทีมในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
    • ประตูรวมที่แน่นอนครึ่งหลังหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์จำนวนประตูที่ยิงโดยทั้งสองทีมนับเฉพาะครึ่งหลังของนัดการแข่งขัน
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
    • ประตูที่แน่นอนของทีมเหย้าและประตูที่แน่นอนของทีมเหย้าครึ่งแรก
     • ประตูที่แน่นอนของทีมเหย้าหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูที่ยิงโดยทีมเหย้าในช่วงเวลาปกติของนัดการแข่งขัน
     • ประตูที่แน่นอนของทีมเหย้าครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูที่ยิงโดยทีมเหย้าในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
     • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
    • ประตูที่แน่นอนของทีมเยือนและประตูที่แน่นอนของทีมเยือนครึ่งแรก
     • ประตูที่แน่นอนของทีมเยือนหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูที่ยิงโดยทีมเยือนในช่วงเวลาปกติของนัดการแข่งขัน
     • ประตูที่แน่นอนของทีมเยือนครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูที่ยิงโดยทีมเยือนในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
     • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • คะแนนกลุ่ม (Exact Group Points):
    • คะแนนกลุ่ม หมายถึง การเดิมพันที่ทีมซึ่งจะได้จำนวนคะแนนรวมแบบระบุเฉพาะ ในช่วงที่การแข่งขันเป็นกลุ่ม (Group round) จบลง
   • กลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด
    • หมายถึงการเดิมพันเพื่อทำนายผลรวมของจำนวนประตูที่ยิงได้จากกลุ่มนั้นในวันที่ระบุไว้
    • หากมีมากว่า 1 กลุ่มอยู่ในระดับแต้มเท่ากันจะนำกฏเดดฮีท (Dead Heat) มาใช้

     ตัวอย่างเช่น:
     กลุ่มเอ 
     โปแลนด์ กับ กรีซ 2 - 1 = 3 ลูก
     รัสเซีย กับ เช็ค 3 - 2 = 5 ลูก
     กลุ่ม เอ รวม: 8 ลูก
     กลุ่ม บี รวม: 7 ลูก
     กลุ่ม ซี รวม: 7 ลูก
     กลุ่ม ดี รวม 6 ลูก
     กลุ่ม เอ เป็นผู้ชนะ

   • คะแนนรวมทีมแบบกลุ่ม (Team Group Points)
    • หมายถึง การเดิมพันคะแนนของทีมในตอนท้ายของรอบกลุ่ม ซึ่งตรงกับหมวดหมู่ที่มีให้ คือ "น้อยกว่า", "คะแนนรวมระหว่าง" และ "มากกว่า" อย่างถูกต้อง

     ตัวอย่างเช่น:
     คะแนนรวมของทีม X คือ 5 คะแนน

     ถ้าคะแนนเดิมพันคือ:
     น้อยกว่า 3 คะแนน – แพ้
     คะแนนรวมระหว่าง 3-4 คะแนน – แพ้
     มากกว่า 4 คะแนน – ชนะ

   • ทายผลกลุ่มตรง
    • หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายผลทีมที่จะได้ที่หนึ่งและที่สอง เป็นลำดับแบบเฉพาะเจาะจง สำหรับทีมที่ยังคงอยู่ในกลุ่ม เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนของการเล่นแบบกลุ่ม
   • สูง/ต่ำ ของการทดเวลาบาดเจ็บที่ได้
    • การทายผลสูง/ต่ำ สำหรับการทดเวลาบาดเจ็บที่ได้เมื่อจบครึ่งแรก
     • การทายผลสูง/ต่ำสำหรับการทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรก หมายถึงการทายผลสูง/ต่ำ กับการทดเวลาบาดเจ็บที่ได้เมื่อจบครึ่งแรก
     • ถ้าจำนวนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะคือสูง ถ้าผลรวมน้อยกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะคือต่ำ
     • การเดิมพันถูกตัดสินโดยดูจากการทดเวลาบาดเจ็บที่ได้จากผู้ตัดสินที่สี่ของการแข่งขัน หลังจากเวลาการเล่น 45 นาทีเต็ม หรือเมื่อจบครึ่งแรก
    • ทำนายผลสูง/ต่ำ สำหรับการทดเวลาบาดเจ็บที่ได้เมื่อจบครึ่งหลัง
     • การทายผลสูง/ต่ำสำหรับการทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลัง หมายถึงการทายผลสูง/ต่ำ กับการทดเวลาบาดเจ็บที่ได้เมื่อจบครึ่งหลัง
     • ถ้าจำนวนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะคือสูง ถ้าผลรวมน้อยกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะคือต่ำ
     • การเดิมพันถูกตัดสินโดยดูจากการทดเวลาบาดเจ็บที่ได้จากผู้ตัดสินที่สี่ของการแข่งขัน หลังจากเวลาการเล่น 90 นาทีเต็ม หรือเมื่อจบครึ่งหลัง
   • วิธีการทำประตูแรก
    • หมายถึง การทายวิธีทำประตูแรกของทีมใดทีมหนึ่งในการแข่งขัน
     • ฟรีคิค – ต้องทำประตูจากฟรีคิคโดยตรง ลูกเตะกระทบจะนับด้วย โดยมีข้อแม้ว่า มีการให้เป็นประตูจากนักเตะที่เตะลูกฟรีคิค รวมถึงการทำประตูจากลูกเตะมุมโดยตรง
     • ลูกโทษ – ประตูจะต้องทำได้โดยตรงจากการเตะลูกโทษ ซึ่งเป็นนักเตะคนเดียวกับคนที่ทำประตู
     • ลูกเข้าประตูตัวเอง – ถ้าประตูนั้นถูกประกาศว่าเป็นลูกที่เข้าประตูตัวเอง
     • การโหม่ง – การสัมผัสบอลครั้งสุดท้ายของผู้ทำประตูต้องเป็นที่ศีรษะ
     • ยิง – เป็นการทำประตูแบบอื่นที่ไม่ใช่แบบข้างต้น
     • ไม่มีประตู
    • บริษัทจะตัดสินเดิมพันตามผลอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้จากผู้มีอำนาจรับผิดชอบในการจัดการแข่งขันฟุตบอล
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • การยิงลูกโทษ – ลูกโทษจะทำแต้มได้หรือไม่?
    • หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่า ผู้เตะลูกโทษที่กำหนดนั้นจะสามารถทำประตูได้หรือทำพลาด ในระหว่างการเตะลูกโทษ
    • ถ้าไม่มีการเตะลูกโทษ เดิมพันทั้งหมดจะถูกถือว่าเป็นโมฆะ
   • การทายชื่อทีมอันดับสูงสุดสองทีม (Dual Forecast)
    • การทายชื่อทีมอันดับสูงสุดสองทีม หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายชื่อทีมสอง (2) ทีมที่จะอยู่ในตำแหน่งสูงสุดสองลำดับ โดยเรียงอย่างไรก็ได้ เมื่อการแข่งขันทัวร์นาเมนท์จบลง
   • การทายผลโดยตรง (Straight Forecast)
    • การทายผลโดยตรง หมายถึง การวางเดิมพันเพื่อทายชื่อทีมสอง (2) ทีมที่จะอยู่ในตำแหน่งสูงสุดสองลำดับ โดยเรียงลำดับที่แน่นอน เมื่อการแข่งขันทัวร์นาเมนท์จบลง
   • การทายทีมน้องใหม่ในลำดับสูงสุด
    • การทายทีมน้องใหม่ในลำดับสูงสุด หมายถึง การทายว่าทีมใดที่จะมาถึงตำแหน่งทีมน้องใหม่ในลำดับสูงสุด (Top Newcomer) ของรายการแข่งขันหรือทัวร์นาเมนท์ “ทีมน้องใหม่ (Newcomer)” คือทีมที่เพิ่งถูกเลื่อนตำแหน่งใหม่ ๆ เพื่อให้เข้าร่วมรายการแข่งขันหรือทัวร์นาเมนท์
   • การทายผลผู้ชนะระดับภูมิภาค
    • การทายผลผู้ชนะระดับภูมิภาค หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายผลผู้ชนะของรายการแข่งขันหรือทัวร์นาเมนท์จากภูมิภาคนั้น ๆ

     ถือว่าจะได้ผลการแข่งขันทั้งหมด เมื่อผลอย่างเป็นทางการถูกประกาศผลในช่วงสิ้นสุดของการแข่งขันทัวนาเม้นท์โดยองค์กรกำกับดูแล

   • ทีมเจ้าบ้านชนะไม่ได้เดิมพัน
    • ทายผลว่าเสมอหรือทีมเยือนชนะแมชการแข่งขัน ถ้าผลสุดท้ายหลังจากหมดเวลาปกติของการเล่น หรือในช่วงสุดท้ายของตารางเวลาปรากฏว่าทีมเจ้าบ้านชนะ เดิมพันทุกชนิดจะได้รับการคืนเงิน
   • ทีมเยือนชนะไม่ได้เดิมพัน
    • ทายผลว่าเสมอหรือทีมเจ้าบ้านชนะในแมชการแข่งขัน ถ้าผลสุดท้ายหลังจากหมดเวลาปกติของการเล่น หรือในช่วงสุดท้ายของเวลาที่กำหนดปรากฏว่าทีมเยือนชนะ เดิมพันทุกชนิดจะได้รับการคืนเงิน
   • เสมอ / ไม่เสมอ
    • ทายผลว่าเสมอหรือไม่เสมอในผลสุดท้ายของการแข่งขันหลังจากหมดเวลาปกติของการเล่น หรือในช่วงเวลาที่กำหนด
   • คะแนนที่ถูกต้องของครึ่งแรกและครึ่งหลัง
    • คะแนนที่ถูกต้องของครึ่งแรก หมายถึง การวางเดิมพันเพื่อทายผลคะแนนสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดครึ่งแรก
    • คะแนนที่ถูกต้องของครึ่งหลัง หมายถึง การวางเดิมพันเพื่อทายผลคะแนนในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขัน
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • การทายผลการแข่ง/ประตูรวม
    • การทายผลการแข่ง/ประตูรวม หมายถึงการวางเดิมพันเพื่อทายว่า:
     • ผลของการแข่งขันครั้งนี้คือทีมเจ้าบ้านชนะ หรือทีมเยือนชนะ หรือเสมอ และทายว่า
     • จำนวนประตูรวมซึ่งเป็นผลการแข่งขันของรายการแข่งขัน เป็นสูงหรือต่ำ
    • สามารถเลือกจากตัวเลือกเดิมพันต่อไปนี้:

     *ทีมเจ้าบ้าน & สูง – ชนะเดิมพัน ถ้าทีมเจ้าบ้านชนะและประตูรวมมากกว่าเส้นที่กำหนดเอาไว้ก่อน

     *ทีมเยือน & ต่ำ – ชนะเดิมพัน ถ้าทีมเจ้าบ้านชนะและประตูรวมต่ำกว่าเส้นที่กำหนดเอาไว้ก่อน

     *ทีมเยือน & สูง – ชนะเดิมพัน ถ้าทีมเยือนชนะและประตูรวมมากกว่าเส้นที่กำหนดเอาไว้ก่อน

     *ทีมเยือน & ต่ำ – ชนะเดิมพัน ถ้าทีมเยือนชนะและประตูรวมต่ำกว่าเส้นที่กำหนดเอาไว้ก่อน

     *เสมอ & สูง – ชนะเดิมพัน ถ้าผลของการแข่งขันคือเสมอ และประตูรวมมากกว่าเส้นที่กำหนดไว้ก่อน

     *เสมอ & ต่ำ – ชนะเดิมพัน ถ้าผลของการแข่งขันคือเสมอ และประตูรวมต่ำกว่าเส้นที่กำหนดไว้ก่อน

    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • ทายชื่อทีมที่สามารถไล่ตามมาชนะได้ (Team to Win From Behind)
    • ทายชื่อทีมที่สามารถไล่ตามมาชนะได้ หมายถึงการวางเดิมพันเพื่อทายชื่อทีมที่กำลังจะแพ้ในการแข่งขัน แต่ท้ายที่สุดก็สามารถไล่ตามจนเอาชนะได้เมื่อเวลาหมด 90 นาที
   • ผู้ทำประตูคนแรก
    • ผู้ทำประตูคนแรก หมายถึงการเดิมพันเพื่อทำนายชื่อผุ้เล่นที่จะทำประตูได้เป็นคนแรกในการแข่งขัน
    • การเดิมพันผู้เล่นที่ไม่มีส่วนในนัดการแข่งขันหรือผู้ที่เข้ามาเป็นตัวแทนเฉพาะหลังจากการทำคะแนนในประตูแรกจะถือว่าเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน
    • การเตะลูกเข้าประตูตัวเองไม่นับว่าเป็นประตูแรกในกรณีนี้จะถือว่าผู้เล่นคนต่อไปที่ทำคะแนนคือผู้ทำประตูแรก
    • การวางเดิมพัน "ไม่มีผู้ทำประตู" จะชนะถ้าไม่มีผู้ใดทำประตูในการแข่งขันกรณีที่มีเฉพาะการเตะลูกเข้าประตูตัวเองถือว่าการเดิมพัน "ไม่มีผู้ทำประตู" ชนะ
    • การเดิมพันผู้เล่นที่โดนไล่ออกจากสนามก่อนการทำประตูแรกจะถือว่าแพ้
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • ทีมแรกที่ทำคะแนนและทีมสุดท้ายที่ทำคะแนน
    • ทีมแรกที่ทำคะแนนหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าทีมใดจะทำคะแนนประตูแรกภายในเวลาปกติของนัดการแข่งขัน
    • ทีมสุดท้ายที่ทำคะแนนหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าทีมใดจะทำคะแนนประตูสุดท้ายภายในเวลาปกติของนัดการแข่งขัน
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • ทีมแรกที่ทำคะแนน 2 ประตูและทีมแรกที่ทำคะแนน 3 ประตู
    • ทีมแรกที่ทำคะแนน 2 ประตูหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าทีมใดจะเป็นทีมแรกที่ทำคะแนนสอง (2) ประตูภายในเวลาปกติของนัดการแข่งขัน
    • ทีมแรกที่ทำคะแนน 3 ประตูหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าทีมใดจะเป็นทีมแรกที่ทำคะแนนสาม (3) ประตูภายในเวลาปกติของนัดการแข่งขัน
    • ตัวเลือกการเดิมพันคือ
     • ทีมเหย้า
     • ทีมเยือน
     • ไม่มีข้อใด
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • เวลาในการทำประตูแรก
    • หมายถึงการเดิมพันในการทำนายช่วงเวลาที่ทำประตูแรกในการแข่งขัน
     • เวลาของประตูแรก (10 นาที) หมายถึง การวางเดิมพันเพื่อทายผลว่าจะมีการทำประตูแรกในวงเล็บ 10 นาทีใด
     • เวลาของประตูแรก (15 นาที) หมายถึง การวางเดิมพันเพื่อทายผลว่าจะมีการทำประตูแรกในวงเล็บ 15 นาทีใด
    • การเตะลูกเข้าประตูตัวเองจะนับว่าเป็นประตูแรก
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • ทายว่าครึ่งใดที่จะเกิดประตูแรก
    • หมายถึงการทายว่าครึ่งใดของการแข่งขันที่ประตูแรกจะเกิดขึ้น
    • มีตัวเลือกเพื่อวางเดิมพันดังต่อไปนี้:
     • ครึ่งแรก
     • ครึ่งหลัง
     • ไม่มีประตู
    • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในเวลาต่อมา หลังจากที่มีการทำประตูแรกแล้วในระหว่างครึ่งแรก เดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผล
    • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในเวลาใดก็ตาม ก่อนที่จะมีการทำประตูแรก เดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
   • ทั้งสองทีมทำคะแนน/ผลลัพธ์ได้ และทั้งสองทีมทำคะแนน/ผลลัพธ์ได้ในครึ่งแรก
    • ทั้งสองทีมจะทำประตู/ผล หมายถึงการวางเดิมพันเพื่อทายว่า
     • การแข่งขันจะส่งผลให้ทั้งสองทีมทำแต้มได้หรือไม่ และ
     • การการแข่งขันนี้จะส่งผลให้ทีมเจ้าบ้านหรือทีมเยือนชนะหรือเสมอหรือไม่
    • มีตัวเลือกเพื่อวางเดิมพันดังต่อไปนี้ 
     • ใช่ และ ทีมเจ้าบ้าน – ชนะเดิมพัน ถ้าทั้งสองทีมทำแต้มได้ และทีมเจ้าบ้านชนะ 
     • ใช่ และ ทีมเยือน - ชนะเดิมพัน ถ้าทั้งสองทีมทำแต้มได้ และทีมเยือนชนะ 
     • ใช่ และ เสมอ - ชนะเดิมพัน ถ้าทั้งสองทีมทำแต้มได้ และผลของการแข่งขันคือเสมอ
    • ทั้งสองทีมทำคะแนน/ผลลัพธ์ได้ในครึ่งแรก หมายถึงการเดิมพันที่ทายผลลัพธ์ในครึ่งแรกของการแข่งขัน และทายว่าทั้งสองทีมจะทำคะแนนได้ในครึ่งแรกหรือไม่
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • คู่/คี่ ครึ่งเวลา/เต็มเวลาของนัดการแข่งขัน
    • คู่/คี่ ครึ่งเวลา/เต็มเวลาของนัดการแข่งขัน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าผลลัพธ์ครึ่งเวลาและผลลัพธ์เต็มเวลาของนัดการแข่งขันจะเป็นแบบคี่และคี่ คี่และคู่ คู่และคี่ หรือคู่และคู่
    • สามารถเดิมพันได้สี่ (4) ทางเลือกคือ
     • คี่/คี่
     • คี่/คู่
     • คู่/คี่
     • คู่/คู่
    • สำหรับการเดิมพันประเภทนี้ เวลาพิเศษที่เพิ่มขึ้นจะไม่นับรวมเพื่อจุดประสงค์ในการพิจารณาผลลัพธ์เต็มเวลาของการแข่งขันนัดใดนัดหนึ่ง
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • ผลลัพธ์/ทีมแรกที่ทำคะแนน
    • ผลลัพธ์/ทีมแรกที่ทำคะแนนหมายถึงการเดิมพันเพื่อทั้งทายว่าทีมใดจะทำคะแนนประตูแรกและทายผลการแข่งขันหนึ่งในสามลักษณะที่เป็นไปได้สำหรับนัดการแข่งขัน
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • ทายผลครึ่งที่ทีมเยือนทำประตูแรก
    • . หมายถึงการทายว่าครึ่งใดของการแข่งขันที่ทีมเจ้าบ้านจะทำประตูแรกได้
    • มีตัวเลือกต่อไปนี้ * ครึ่งแรก
     * ครึ่งหลัง
     * ไม่มีประตู
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • ทายผลครึ่งที่ทีมเยือนทำประตูแรก
    • หมายถึงการทายว่าครึ่งใดของการแข่งขันที่ทีมเยือนจะทำประตูแรกได้
    • มีตัวเลือกต่อไปนี้:
     * ครึ่งแรก
     * ครึ่งหลัง
     * ไม่มีประตู
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • การเดิมพัน (HDP) นาทีที่ 15 แบบเจาะจง
    • การเดิมพันนาทีที่ 15 แบบเจาะจง หมายถึงการเดิมพันเมื่อผู้เข้าแข่งขันหนึ่งคนหรือหนึ่งทีมเป็นฝ่ายได้เปรียบ ผู้ชนะเป็นผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่มีเดิมพันคะแนนหลังจากที่เพิ่มการเดิมพันลงบนผลของเกมตอนท้ายในนาทีที่ 15 (ช่วงของ) เวลาของการแข่งขัน
    • ตัวอย่าง:
     การเดิมพัน (HDP) นาทีที่ 15
     การเดิมพัน (HDP) 00:00 – 15:00: ผู้ชนะคือผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่ได้คะแนนดีกว่าจากเวลา 00:00 ถึง 15:00
     การเดิมพันทั้งหมดต้องวางที่หรือก่อนหมดเวลานาทีที่ 15

     การเดิมพัน (HDP) นาทีที่ 30
     การเดิมพัน (HDP) 15:01 – 30:00: ผู้ชนะคือผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าจากเวลา 15:01 ถึง 30:00
     การเดิมพันทั้งหมดต้องวางที่หรือก่อนจะหมดเวลานาทีที่ 30

     การเดิมพัน (HDP) นาทีที่ 45
     การเดิมพัน (HDP) 30:01 – 45:00: ผู้ชนะคือผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่ได้คะแนนดีกว่าจากเวลา 30:01 – 45:00
     การเดิมพันทั้งหมดต้องวางที่หรือก่อนจะหมดเวลานาทีที่ 45

     เดิมพัน (HDP) นาทีที่ 60 
     การเดิมพัน (HDP) 45:01 – 60:00: ผู้ชนะคือผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่ได้คะแนนดีกว่าจากเวลา 45:01 ถึง 60:00
     การเดิมพันทั้งหมดต้องวางที่หรือก่อนหมดเวลานาทีที่ 60

     การเดิมพัน (HDP) นาทีที่ 75
     การเดิมพัน (HDP) 60:01 – 75:00: ผู้ชนะคือผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่ได้คะแนนดีกว่าจากเวลา 60:01 ถึง 75:00
     การเดิมพันทั้งหมดต้องวางที่หรือก่อนหมดเวลานาทีที่ 75 

     การเดิมพัน (HDP) นาทีที่ 90
     การเดิมพัน (HDP) 75:01 – 90:00: ผู้ชนะคือผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่ได้คะแนนดีกว่าจากเวลา 75:01 ถึง 90:00
     การเดิมพันทั้งหมดต้องวางที่หรือก่อนหมดเวลานาทีที่ 90
    • สำหรับการเดิมพัน (HDP) นาทีที่ 15 แบบเจาะจง เดิมพันจะถูกวางในเวลาที่ตรงกับที่ได้ประตู (บอลข้ามเส้นประตู), จำนวนมุม (ลูกเตะมุม) และโททอลบุ๊คกิ้ง (ใบเหลืองทั้งหมดที่ผู้ตัดสินให้) ดังเช่นที่แสดงบนนาฬิกาจับเวลาที่ถ่ายทอดสด
    • ถ้าแมชถูกเลื่อนหรือถูกยกเลิก เดิมพันที่วางบนการเดิมพัน (HDP) นาทีที่ 15 แบบเจาะจงก็จะถูกตัดสินให้เป็นโมฆะ ถ้าการเดิมพัน (HDP) นาทีที่ 15 แบบเจาะจงสิ้นสุดลง การเดิมพันนั้นจึงจะมีผลใช้ได้
    • สำหรับสอง(2) นาทีสุดท้ายของการเดิมพันสดแบบแฮนดิแคปเฉพาะ10 นาที การกระทำใดๆ นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวถึงด้านล่างนี้แล้ว จะถือเป็นการเล่นปลอดภัย ดังนั้นการเดิมพันที่ถูกระงับไว้ ก็จะถือว่ายอมรับ: ลูกได้ประตู การยิงจุดโทษ และใบแดง
    • สำหรับ 30:01 – 45:00 และ 75:01 – 90:00 เดิมพันที่ถูกวางในเวลาเดียวกับที่ทำประตูได้ (บอลข้ามเส้นประตู), จำนวนมุม (เตะมุม) และโททอลบุ๊คกิ้ง (ใบเหลืองทั้งหมดที่ผู้ตัดสินให้) ดังที่แสดงบนนาฬิกาจับเวลาที่ถ่ายทอดสด ไม่รวมถึงการต่อเวลาหรือทดเวลาบาดเจ็บ
   • แฟนตาซีแมทช์: ทีมที่ได้คะแนนก่อน
    • แฟนตาซีแมทช์: ทีมที่ได้คะแนนก่อน หมายถึง การเดิมพันว่าเป็นทีมที่จะได้คะแนนจากประตูแรกในแฟนตาซีแมทช์
     ตัวอย่าง:
     แมทช์: แมนซิตี้ กับ ลิเวอร์พูล ; เชลซี กับ แมนยู
     แฟนตาซีแมทช์: แมนซิตี้ กับ เชลซี
     แมนซิตี้ทำประตูได้ก่อนในนาทีที่ 25:10
     เชลซีทำประตูได้ก่อนในนาทีที่ 25:48
     ผู้ชนะเดิมพัน: แมนซิตี้
    • ถ้าทั้งสองแมทช์ได้คะแนนพร้อมกัน (นาทีและวินาที) หรือไม่ได้ประตูทั้งสองแมทช์ แฟนตาซีแมทช์จะถือว่าเสมอ
    • ถ้าแมทช์ใดถูกเลื่อนออกไปหรือถูกยกเลิกหลังจากการทำประตูแรกในการแข่งขันอื่น เดิมพันทั้งหมดจะค้างอยู่ ถ้าแมทช์ใดถูกเลื่อนออกไปหรือถูกยกเลิกหลังจากประตูแรกเป็นคะแนนในแมทช์อื่น เดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
     ตัวอย่าง: 
     แมทช์: แมนซิตี้ กับ ลิเวอร์พูล ; เชลซี กับ แมนยู
     แฟนตาซีแมทช์: แมนซิตี้ กับ เชลซี
     แมนซิตี้ทำประตูได้ก่อนในนาทีที่ 25:10
     แมทช์ของเชลซีถูกเลื่อนออกไปหรือถูกยกเลิกก่อนนาทีที่ 25: 10
     ผล: เดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
    • ถ้าทั้งสองแมทช์ถูกยกเลิกโดยไม่มีประตูเลย เดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
    • จะไม่นับคะแนนใดๆที่เกิดจากการทำประตูในระหว่างการต่อเวลา
   • ทีมยุโรปอันดับสูงสุด
    • ทีมยุโรปอันดับสูงสุด หมายถึง การเดิมพันว่าทีมจากยุโรปทีมใดจะไปได้ไกลที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA
    • ถ้าทีมจากยุโรปสองทีมลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะการแข่งขันจะได้ตำแหน่งทีมยุโรปอันดับสูงสุด
    • ในกรณีอื่น ๆ ซึ่งมีทีมจากยุโรปมากกว่าหนึ่งทีมออกจากการแข่งขันในรอบเดียวกันและไกลที่สุด จะปรับใช้กติกา "เดทฮีท" (Dead Heat) และรางวัลการเดิมพัน (ลบจำนวนเดิมพัน) จะหารด้วยจำนวนผู้ชนะแล้วจ่ายรางวัลตามนั้น พร้อมคืนเงินเดิมพัน
    • การเดิมพันทั้งหมดสำหรับทีมยุโรปอันดับสูงสุดจะจ่ายรางวัลหลังจากที่ได้มีการประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการของรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศโดย FIFA หรือเมื่อทีมสุดท้ายของยุโรปออกจากการแข่งขัน
   • ทีมอเมริกาใต้อันดับสูงสุด
    • ทีมอเมริกาใต้อันดับสูงสุด หมายถึง การเดิมพันว่าทีมจากอเมริกาใต้ทีมใดจะไปได้ไกลที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA
    • ถ้าทีมจากอเมริกาใต้สองทีมลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะการแข่งขันจะได้ตำแหน่งทีมอเมริกาใต้อันดับสูงสุด
    • ในกรณีอื่น ๆ ซึ่งมีทีมจากอเมริกาใต้มากกว่าหนึ่งทีมออกจากการแข่งขันในรอบเดียวกันและไกลที่สุด จะปรับใช้กติกา "เดทฮีท" (Dead Heat) และรางวัลการเดิมพัน (ลบจำนวนเดิมพัน) จะหารด้วยจำนวนผู้ชนะแล้วจ่ายรางวัลตามนั้น พร้อมคืนเงินเดิมพัน
    • การเดิมพันทั้งหมดสำหรับทีมอเมริกาใต้อันดับสูงสุดจะจ่ายรางวัลหลังจากที่ได้มีการประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการของรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศโดย FIFA หรือเมื่อทีมสุดท้ายของอเมริกาใต้ออกจากการแข่งขัน
   • ทีมแอฟริกาอันดับสูงสุด
    • ทีมแอฟริกาอันดับสูงสุด หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจากแอฟริกา จะสามารถไปได้ไกลที่สุดของการแข่งขัน ฟุตบอลโลก FIFA
    • ถ้าทีมจากแอฟริกาสองทีมลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะการแข่งขันจะได้ตำแหน่งทีมแอฟริกาอันดับสูงสุด
    • ในกรณีอื่น ๆ ซึ่งมีทีมจากแอฟริกามากกว่าหนึ่งทีมออกจากการแข่งขันในรอบเดียวกันและไกลที่สุด จะปรับใช้กติกา "เดทฮีท" (Dead Heat) และรางวัลการเดิมพัน (ลบจำนวนเดิมพัน) จะหารด้วยจำนวนผู้ชนะแล้วจ่ายรางวัลตามนั้น พร้อมคืนเงินเดิมพัน
    • การเดิมพันทั้งหมดสำหรับทีมแอฟริกาอันดับสูงสุดจะจ่ายรางวัลหลังจากที่ได้มีการประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการของรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศโดย FIFA หรือเมื่อทีมสุดท้ายของแอฟริกาออกจากการแข่งขัน
   • ทั้งสองทีมทำประตู
    • ทั้งสองทีมทำประตู หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าผลลัพธ์การแข่งขันจะเป็นการทำประตูโดยทั้งสองทีมหรือไม่
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • ทั้งสองทีมทำประตูในครึ่งแรก
    • ทั้งสองทีมทำประตูในครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทั้งสองทีมจะทำประตูในการแข่งขันครึ่งแรกหรือไม่
    • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่ทั้งสองทีมได้ทำคะแนนในครึ่งแรกแล้ว กรณีเช่นนั้น การเดิมพันว่า "ใช่" จะเป็นฝ่ายชนะ และการเดิมพันว่า "ไม่" จะเป็นฝ่ายแพ้ ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือยกเลิกก่อนสิ้นสุดครึ่งแรกโดยที่ไม่มีทีมใดทำคะแนน การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ
   • ทั้งสองทีมทำประตูในครึ่งหลัง
    • ทั้งสองทีมทำประตูในครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทั้งสองทีมจะทำประตูในการแข่งขันครึ่งหลังหรือไม่
    • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่ทั้งสองทีมได้ทำคะแนนในครึ่งหลังแล้ว กรณีเช่นนั้น การเดิมพันว่า "ใช่" จะเป็นฝ่ายชนะ และการเดิมพันว่า "ไม่" จะเป็นฝ่ายแพ้ ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือยกเลิกโดยที่ไม่มีทีมใดทำคะแนน การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ
   • ทั้งสองทีมทำคะแนนในครึ่งแรก และ/หรือ ครึ่งหลัง
    • ทั้งสองทีมทำคะแนนในครึ่งแรก และ/หรือ ครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทั้งสองทีมจะทำคะแนนในครึ่งแรกของการแข่งขันหรือไม่ และทั้งสองทีมจะทำคะแนนในครึ่งหลังของการแข่งขันหรือไม่
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าทั้งสองทีมทำคะแนนได้แล้วในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขัน
   • ทั้งสองทีมทำประตูได้/ประตูรวม และทั้งสองทีมทำประตูได้ในครึ่งแรก/ประตูรวม
    • ทั้งสองทีมทำประตู/รวมจำนวนประตู หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนรวมของการยิงเข้าประตูในการแข่งขัน และทายว่าทั้งสองทีมจะทำประตูในการแข่งขันหรือไม่
    • ทั้งสองทีมทำประตูได้ในครึ่งแรก/ประตูรวม หมายถึงการเดิมพันที่คาดเดาจำนวนประตูทั้งหมดในการแข่งขัน และคาดเดาว่าทั้งสองทีมจะสามารถทำแต้มได้ในครึ่งแรกของการแข่งขันหรือไม่
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • ผลลัพธ์ครึ่งเวลา/รวมจำนวนประตู
    • ผลลัพธ์ครึ่งเวลา/รวมจำนวนประตู หมายถึง การเดิมพันเพื่อทำนายทั้งผลลัพธ์ของการแข่งขันครึ่งแรก และจำนวนรวมของการยิงประตูได้ในครึ่งแรก
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก การเดิมพันจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง
   • เจ้าบ้านทำคะแนนในครึ่งแรก/ทำคะแนนในครึ่งหลัง
    • เจ้าบ้านทำคะแนนในครึ่งแรก/ทำคะแนนในครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทำนายว่าทีมเจ้าบ้านจะทำคะแนนในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขันหรือไม่
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • ทีมเยือนทำคะแนนในครึ่งแรก/ทำคะแนนในครึ่งหลัง
    • ทีมเยือนทำคะแนนในครึ่งแรก/ทำคะแนนในครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทำนายว่าทีมเยือนจะทำคะแนนในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขันหรือไม่
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • เดิมพัน 15 นาที 1X2
    • การเดิมพัน 15 นาที 1X2 เป็นการเดิมพันโดยทายผลแพ้ชนะซึ่งมีความเป็นไปได้สามทางเมื่อสิ้นทุกๆ ช่วงเวลา 15 นาที ของการแข่งขัน 1 หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อก่อน (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน); X หมายถึงการแข่งขันที่ผลลัพธ์คือ เสมอ; 2 หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อในอันดับที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน)
    • ตัวอย่าง:
     นาทีที่ 15 1X2
     ทายผลแพ้ชนะซึ่งมีความเป็นไปได้สามทาง คือ 1X2 โดยเริ่มตั้งแต่นาทีที่ 00:00 – 15:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางก่อนหรือขณะสิ้นสุดนาทีที่ 15 

     นาทีที่ 30 1X2
     ทายผลแพ้ชนะซึ่งมีความเป็นไปได้สามทาง คือ 1X2 โดยเริ่มตั้งแต่นาทีที่ 15:01 – 30:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางก่อนหรือขณะสิ้นสุดนาทีที่ 30 

     นาทีที่ 45 1X2
     ทายผลแพ้ชนะซึ่งมีความเป็นไปได้สามทาง คือ 1X2 โดยเริ่มตั้งแต่นาทีที่ 30:01 – 45:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางก่อนหรือขณะสิ้นสุดนาทีที่ 45 

     นาทีที่ 60 1X2
     ทายผลแพ้ชนะซึ่งมีความเป็นไปได้สามทาง คือ 1X2 โดยเริ่มตั้งแต่นาทีที่ 45:01 – 60:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางก่อนหรือขณะสิ้นสุดนาทีที่ 60 

     นาทีที่ 75 1X2
     ทายผลแพ้ชนะซึ่งมีความเป็นไปได้สามทาง คือ 1X2 โดยเริ่มตั้งแต่นาทีที่ 60:01 – 75:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางก่อนหรือขณะสิ้นสุดนาทีที่ 75 

     นาทีที่ 90 1X2
     ทายผลแพ้ชนะซึ่งมีความเป็นไปได้สามทาง คือ 1X2 โดยเริ่มตั้งแต่นาทีที่ 75:01 – 90:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางก่อนหรือขณะสิ้นสุดนาทีที่ 90
    • สำหรับการเดิมพัน 15 นาที 1X2 ที่กำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินโดยยึดตามเวลาที่ทำประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู), จำนวนการเตะมุม (จำนวนครั้งที่มีการเตะลูกจากมุมธง) และจำนวนใบเหลือง/แดง (โดยผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ) ซึ่งเป็นเวลาของนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด
    • ในกรณีที่การแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก การเดิมพัน 15 นาที 1X2 ที่ไม่เสร็จสิ้นนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ อย่างไรก็ตาม หากช่วงการเดิมพัน 15 นาที 1X2 ที่มีการเดิมพันเอาไว้เสร็จสิ้นลงแล้ว การเดิมพันจะมีผล
    • สำหรับในช่วง 2 นาทีสุดท้ายของแต่ละช่วงการเดิมพันสด 15 นาที 1X2 เงื่อนไขการเดิมพันนอกเหนือจากที่จะกล่าวถึงต่อไป จะถือเป็นการเล่นแบบไม่เสี่ยง (Safe Play) จึงจำเป็นต้องทำการพิจารณาว่าจะรับเดิมพันหรือไม่ โดยยกเว้นเงื่อนไขดังต่อไปนี้: ประตู, ลูกโทษ และใบแดง
    • สำหรับการเดิมพันในช่วงเวลา 30:01 – 45:00 & 75:01 – 90:00 จะตัดสินโดยอ้างอิงจากเวลาที่ทำประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู), จำนวนการเตะมุม (จำนวนครั้งที่มีการเตะลูกจากมุมธง) และจำนวนใบเหลือง/แดงทั้งหมด (โดยผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ) ตามเวลาของนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด และไม่นับรวมช่วงต่อเวลาหรือทดเวลาเจ็บ
   • ทีมใดจะเข้าสู่รอบต่อไป
    • ทีมใดจะเข้าสู่รอบต่อไปหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดเข้าสู่รอบต่อไปของการแข่งขัน
   • แฮนดิแคปเฉพาะ 10 นาที (HDP)
    • แฮนดิแคปเฉพาะ 10 นาทีหมายถึงการเดิมพันเมื่อผู้แข่งขันหรือทีมได้รับโอกาสให้เริ่มก่อนผู้ชนะคือผู้แข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนเหนือกว่าหลังการเพิ่มแฮนดิแคปดังกล่าวในผลลัพธ์ณตอนท้ายของทุกๆ 10 นาที (ช่วงเวลา) ของการแข่งขัน
    • เช่น
     HDP นาทีที่ 10
     00:00 – 10:00 HDP: ผู้ชนะคือผู้แข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนเหนือกว่าจากนาทีที่ 00:00 ถึง 10:00
     การเดิมพันทั้งหมดต้องวางระหว่างหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 10

     HDP นาทีที่ 20
     10:01 – 20:00 HDP: ผู้ชนะคือผู้แข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนเหนือกว่าจาก 10:01 ถึง 20:00
     การเดิมพันทั้งหมดต้องวางระหว่างหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 20

     HDP นาทีที่ 30
     20:01 – 30:00 HDP: ผู้ชนะคือผู้แข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนเหนือกว่าจากนาทีที่ 20:01 ถึง 30:00
     การเดิมพันทั้งหมดต้องวางระหว่างหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 30

     HDP นาทีที่ 40
     30:01 – 40:00 HDP: ผู้ชนะคือผู้แข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนเหนือกว่าจาก 30:01 ถึง 40:00
     การเดิมพันทั้งหมดต้องวางระหว่างหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 40

     HDP นาทีที่ 60
     50:01- 60:00 HDP: ผู้ชนะคือผู้แข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนเหนือกว่าจาก 50:01 ถึง 60:00
     การเดิมพันทั้งหมดต้องวางระหว่างหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 60

     HDP นาทีที่ 70
     60:01- 70:00 HDP: ผู้ชนะคือผู้แข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนเหนือกว่าจาก 60:01 ถึง 70:00
     การเดิมพันทั้งหมดต้องวางระหว่างหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 70

     HDP นาทีที่ 80
     70:01- 80:00 HDP: ผู้ชนะคือผู้แข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนเหนือกว่าจาก 70:01 ถึง 80:00
     การเดิมพันทั้งหมดต้องวางระหว่างหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 80

     HDP นาทีที่ 90
     80:01- 90:00 HDP: ผู้ชนะคือผู้แข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนเหนือกว่าจาก 80:01 ถึง 90:00
     การเดิมพันทั้งหมดต้องวางระหว่างหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 90
    • สำหรับ HDP เฉพาะ 10 นาทีการเดิมพันเกิดขึ้นณเวลาอันเฉพาะเจาะจงที่ได้มีการยิงประตู (ลูกบอลผ่านเส้นประตู) จำนวนมุม (การเตะมุม) และจำนวนรวมใบเตือน (ใบเตือนซึ่งให้โดยผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ) ตามที่แสดงบนนาฬิกาในการถ่ายทอดสด
    • ถ้านัดการแข่งขันถูกระงับหรือยกเลิกการเดิมพัน HDP เฉพาะ 10 นาทีที่ไม่สมบูรณ์นั้นจะถือว่าเป็นโมฆะการเดิมพันจะถูกต้องถ้า HDP เฉพาะ 10 นาทีที่กำหนดไว้นั้นดำเนินไปอย่างสมบูรณ์
    • ในสอง (2) นาทีสุดท้ายของการเดิมพันสดแฮนดิแคบ (HDP) เฉพาะ 10 นาทีการดำเนินการใดซึ่งนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างนี้จะถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัย (Safe Play) ดังนั้นการเดิมพันทั้งหมดที่ค้างไว้อยู่จะถือว่ายอมรับได้: ทำประตูลูกโทษและใบแดง
    • สำหรับนาทีที่ 80:01-90:00 การเดิมพันเกิดขึ้นณเวลาอันเฉพาะเจาะจงที่ได้มีการยิงประตู (ลูกบอลผ่านเส้นประตู) จำนวนมุม (การเตะมุม) และจำนวนรวมใบเตือน (ใบเตือนซึ่งให้โดยผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ) ตามที่แสดงบนนาฬิกาในการถ่ายทอดสดโดยไม่รวมการเพิ่มเวลาหรือเวลาการบาดเจ็บ
   • ลูกโทษแรกเข้าหรือไม่เข้า
    • ลูกโทษแรกเข้าหรือไม่เข้าหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าการยิงลูกโทษครั้งแรกจะเข้าประตูหรือไม่
   • ผู้สนับสนุนเสื้อทีมบอลยอดเยี่ยม
    • ผู้สนับสนุนเสื้อทีมบอลยอดเยี่ยมหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าผู้สนับสนุนเสื้อทีมใดจะเป็นทีมที่ชนะการแข่งขัน
   • ทวีปของโคชทีมที่ชนะ
    • ทวีปของโคชทีมที่ชนะหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าโคชของทีมที่จะชนะการแข่งขันมาจากทวีปใด
   • ส่วนต่างชนะ และส่วนต่างชนะ 1H
    • ส่วนต่างชนะ หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน และส่วนต่างการทำประตูระหว่างทีมเจ้าบ้านและทีมเยือน
    • ส่วนต่างชนะ 1H หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะชนะการแข่งขัน และส่วนต่างการทำประตูระหว่างทีมเจ้าบ้านและทีมเยือนในครึ่งเวลาแรก
    • ตัวเลือกที่ใช้ได้สำหรับการเดิมพันประเภทนี้มีระบุไว้ในเว็บไซต์ ตัวอย่าง:
     • ทีมเจ้าบ้านชนะ 1 ประตู
     • ทีมเจ้าบ้านชนะ 2 ประตู
     • ทีมเจ้าบ้านชนะ 3 ประตูหรือมากกว่า
     • คะแนนเสมอใด ๆ (ไม่รวม 0-0)
     • ทีมเยือนชนะ 1 ประตู
     • ทีมเยือนชนะ 2 ประตู
     • ทีมเยือนชนะ 3 ประตูหรือมากกว่า
     • ไม่มีประตู
    • สำหรับการเดิมพันประเภทนี้ เวลาพิเศษจะไม่รวมอยู่ในการกำหนดส่วนต่างชนะs
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • ประตูถัดไป ประตูถัดไปครึ่งแรก และประตูถัดไปช่วงต่อเวลา
    • ประตูถัดไป หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายทีมที่ยิงประตูถัดไปในนัดการแข่งขัน
    • ประตูถัดไปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายทีมที่ยิงประตูถัดไปในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
    • ประตูถัดไปช่วงต่อเวลา หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายทีมที่ยิงประตูถัดไปในนัดการแข่งขันช่วงต่อเวลา
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
    • ประตูตัวเองให้นับเป็นประตูของทีมที่ได้เพิ่มประตู
   • รางวัลลูกโทษ
    • รางวัลลูกโทษหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าจะมีการยิงลูกโทษในการนัดแข่งขันหรือไม่
    • ตัวเลือกการเดิมพันคือ
     • มี
     • ไม่มี
   • ครึ่งที่มีการทำประตูสูงสุด
    • ครึ่งที่มีการทำประตูสูงสุด หมายถึงการเดิมพันทายว่า ครึ่งใดในการแข่งขั้น จะมีการทำประตูได้สูงที่สุด
    • ตัวเลือกในการเดิม
     1. ครึ่งแรก
     2. ครึ่งหลัง
     3. เสมอ
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
    • ทีมเจ้าบ้านทำประตูสูงสุดในครึ่งใด
     • ทีมเจ้าบ้านทำประตูสูงสุดในครึ่งใด หมายถึง การเดิมพันทายว่าทีมเจ้าบ้านจะทำประตูได้สูงสุดในครึ่งใดของการแข่งขัน
     • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
    • ทีมเยือนทำประตูสูงสุดในครึ่งใด
     • ทีมเยือนทำประตูสูงสุดในครึ่งใด หมายถึง การเดิมพันทายว่าทีมเยือนจะทำประตูได้สูงสุดในครึ่งใดของการแข่งขัน
     • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • ผลสกอร์ที่ถูกต้อง ครึ่งเวลา/เต็มเวลา
    • ผลสกอร์ที่ถูกต้อง ครึ่งเวลา/เต็มเวลา หมายถึงการเดิมพันทายผลสกอร์ที่ถูกต้องในครึ่งแรก และผลสการ์ที่ถูกต้องครึ่งหลังของการแข่งขัน
    • คะแนนที่ถูกต้องครึ่งเวลา/เต็มเวลาเพื่อชนะ "AOS" หมายถึง ทีมที่เลือกต้องชนะคะแนนซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในการเลือก
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ยกเว้นว่าได้มีการกำหนดผลการเดิมพันแล้ว
   • ผู้ทำประตู– ตลอดเวลา
    • ผู้ทำประตูได้ - ตลอดเวลา หมายถึงการเดิมพันทายว่าผู้เล่นที่จะทำประตูได้ทุกเวลาในระหว่างการแข่งขัน ไม่นับรวมการต่อเวลาพิเศษ
    • ไม่นับการเตะลูกเข้าประตูตัวเอง
    • เดิมพันจะใช้ได้โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้เล่นมีส่วนร่วมในนัดการแข่งขัน
    • การเดิมพันผู้เล่นที่ไม่ได้ลงแข่งขันจะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • ผู้เล่นที่โดนไล่ออกจากสนามและผู้เล่นที่โดนไล่ออกจากสนามครึ่งแรก
    • ผู้เล่นที่โดนไล่ออกจากสนาม หมายถึง การเดิมพันทายว่าผู้เล่นคนนั้นโดนไล่ออกจากสนามในการแข่งขันตามเวลาปกติ
    • ผู้เล่นที่โดนไล่ออกจากสนามครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันทายว่าผู้เล่นคนนั้นโดนไล่ออกจากสนามในครึ่งแรกของการแข่งขัน
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
    • ผู้เล่นทีมเหย้าที่โดนไล่ออกจากสนามและผู้เล่นทีมเหย้าที่โดนไล่ออกจากสนามครึ่งแรก
     • ผู้เล่นทีมเหย้าที่โดนไล่ออกจากสนาม หมายถึง การเดิมพันทายว่าผู้เล่นทีมเหย้าที่โดนไล่ออกจากสนามในการแข่งขันตามเวลาปกติ
     • ผู้เล่นทีมเหย้าที่โดนไล่ออกจากสนามครึ้งแรก หมายถึง การเดิมพันทายว่าผู้เล่นทีมเหย้าที่โดนไล่ออกจากสนามในครึงแรกของการแข่งขัน
     • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
    • ผู้เล่นทีมเยือนที่โดนไล่ออกจากสนามและผู้เล่นทีมเยือนที่โดนไล่ออกจากสนามครึ่งแรก
     • ผู้เล่นทีมเยือนที่โดนไล่ออกจากสนาม หมายถึง การเดิมพันทายว่าผู้เล่นทีมเยือนที่โดนไล่ออกจากสนามในการแข่งขันตามเวลาปกติ
     • ผู้เล่นทีมเยือนที่โดนไล่ออกจากสนามครึ้งแรก หมายถึง การเดิมพันทายว่าผู้เล่นทีมเยือนที่โดนไล่ออกจากสนามในครึงแรกของการแข่งขัน
     • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • การต่อเวลามี/ไม่มี
    • การต่อเวลามี/ไม่มีหมายถึงการเดิมพันว่าจะมีการต่อเวลานัดการแข่งขันหรือไม่
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนสิ้นสุดเวลาปกติของการเล่น
   • การต่อเวลา/ประตู
    • การต่อเวลา/ประตู หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าจะมีการต่อเวลาของการแข่งขันหรือไม่ และจะมีการทำประตูในระหว่างการ่อเวลาหรือไม่
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนสิ้นสุดการต่อเวลาเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • สูง/ต่ำทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังมี/ไม่มี
    • สูง 1.5 ทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลัง มี/ไม่มี หมายถึง การเดิมพันทายว่าจะทำประตูได้ 2 ประตูหรือมากว่าในแต่ละครึ่งของการแข่งขันหรือไม่
    • ต่ำ 1.5 ทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลัง มี/ไม่มี หมายถึง การเดิมพันทายว่าจะทำประตูได้ 2 ประตูหรือมากว่าในแต่ละครึ่งของการแข่งขันหรือไม่
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • [NO LONGER OFFERED]
   • วิธีทายนัดแข่งขันที่ตั้งใจไว้แล้ว
    • วิธีทายนัดแข่งขันที่ตั้งใจไว้แล้ว (Match Decided Method) หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายทั้งผู้ชนะและวิธีการชนะการแข่งขัน
    • ตัวเลือกการเดิมพันคือ
     •ทีมเหย้า/เวลาปกติ
     •ทีมเหย้า/เวลาต่อพิเศษ
     •ทีมเหย้า/ยิงลูกโทษ
     •ทีมเยือน/เวลาปกติ
     •ทีมเยือน/เวลาต่อพิเศษ
     •ทีมเยือน/ยิงลูกโทษ
    • การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก
   • รวมครึ่งแรก เทียบกับ รวมครึ่งหลัง
    • ประตูรวมครึ่งแรก เทียบกับ ประตูรวมครึ่งหลัง
     • ประตูรวมครึ่งแรก เทียบกับ ประตูรวมครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูรวมที่ยิงในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขัน
     • การต่อเวลาพิเศษจะไม่นับการคำนวณประตูรวมที่ยิง
     • การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนหมดเวลาการแข่งขันปกติ
    • ลูกเตะมุมรวมครึ่งแรก เทียบกับ ลูกเตะมุมรวมครึ่งหลัง
     • ลูกเตะมุมรวมครึ่งแรก เทียบกับ ลูกเตะมุมรวมครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนลูกเตะมุมรวมในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขัน
     • การต่อเวลาพิเศษจะไม่นับการคำนวณลูกเตะมุมรวม
     • การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนหมดเวลาการแข่งขันปกติ
    • ใบเหลืองหรือใบแดงรวมครึ่งแรก เทียบกับ ใบเหลืองหรือใบแดงรวมครึ่งหลัง
     • ใบเหลืองหรือใบแดงรวมครึ่งแรก เทียบกับ ใบเหลืองหรือใบแดงรวมครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนใบเหลืองหรือใบแดงรวมที่ได้รับในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขัน
     • การต่อเวลาพิเศษจะไม่นับการคำนวณใบเหลืองหรือใบแดงรวมที่ได้รับ
     • การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนหมดเวลาการแข่งขันปกติ
   • [NO LONGER OFFERED]
   • นาทีประตูรวม
    • นาทีประตูรวม หมายถึง การวางเดิมพันเพื่อทายผลรวมนาทีทั้งหมดซึ่งตรงกับเวลาที่กำหนด เมื่อทั้งสองทีมทำประตูระหว่างการแข่งขัน
    • หากต้องการระบุนาทีของประตู เศษนาที (1 - 59 วินาที) จะปัดขึ้นไปที่นาทีถัดไป

     ตัวอย่าง
     ประตูนาทีที่ 22.55 (นาทีที่ 23) + 34.35 (นาทีที่ 35) + 55.05 (นาทีที่ 56) = 114 นาที

    • หากมีการทำประตูระหว่างช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรก จะนับเป็นนาทีที่ 45 หากมีการทำประตูระหว่างช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลัง จะนับเป็นนาทีที่ 90
    • กาารต่อเวลาพิเศษและการยิงจุดโทษไม่นับการคำนวณนาทีประตูรวม
    • การทำเข้าประตูตัวเองจะนับเพื่อการคำนวณนาทีประตูรวม
    • นาทีประตูรวมจะสัมพันธ์กับเวลาของประตูที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ หากมีการถกเถียงในเรื่องเวลาการทำประตู เว็บไซต์ทางการของการแข่งขันจะเป็นฝ่ายระบุเวลา เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินการเดิมพัน
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • ทีมเจ้าบ้านทำประตูทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลัง
    • ทายผลว่าทีมเจ้าบ้านจะทำประตูอย่างน้อยหนึ่งประตูในแต่ละครึ่งเวลาของการแข่งขัน 90 นาทีหรือไม่
    • ถ้าทีมที่เลือกทำประตูเฉพาะในครึ่งใดครึ่งหนึ่ง หรือไม่มีการทำประตูเลย การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าแพ้
    • ถ้ามีการยิงเข้าประตูตัวเอง จะนับเฉพาะประตูที่ได้จากทีมที่ได้เปรียบในการเดิมพันนั้น ๆ
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • ทีมเยือนทำประตูทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลัง
    • ทายผลว่าทีมเยือนจะทำประตูอย่างน้อยหนึ่งประตูในแต่ละครึ่งเวลาของการแข่งขัน 90 นาทีหรือไม่
    • ถ้าทีมที่เลือกทำประตูเฉพาะในครึ่งใดครึ่งหนึ่ง หรือไม่มีการทำประตูเลย การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าแพ้
    • ถ้ามีการยิงเข้าประตูตัวเอง จะนับเฉพาะประตูที่ได้จากทีมที่ได้เปรียบในการเดิมพันนั้น ๆ
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • กลุ่ม - 2 อันดับแรก
    • การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจากสองทีมจะถึง 2 อันดับแรกของกลุ่ม
   • ขั้นตอนการตัดแต่ละทีมออก
    • ทายว่าช่วงเวลาใดที่ทีมดังระบุจะออกจากการแข่งขัน
   • ทีมท้ายสุดตาราง
    • ทายว่าทีมใดจะอยู่อันดับท้ายสุดของกลุ่มเมื่อจบการแข่งขัน
   • เสนอชื่อทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ
    • ทายผลว่าทีมใดจะเข้ารอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันของทัวร์นาเม้นต์
   • เข้ารอบชิงชนะเลิศ
    • เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายผลว่าทีมที่เลือกจะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันของทัวร์นาเม้นต์หรือไม่
    • ตลาดจะอ้างอิงจากคะแนนการแข่งขันเต็มเวลา และรวมช่วงต่อเวลาพิเศษหรือลูกโทษที่จำเป็นในการประกาศผู้ชนะ
   • เข้ารอบรองชนะเลิศ
    • เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายผลว่าทีมที่เลือกจะเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศในการแข่งขันของทัวร์นาเม้นต์หรือไม่
    • ตลาดจะอ้างอิงจากคะแนนการแข่งขันเต็มเวลา และรวมช่วงต่อเวลาพิเศษหรือลูกโทษที่จำเป็นในการประกาศผู้ชนะ
   • เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ
    • เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายผลว่าทีมที่เลือกจะเข้าไปสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันของทัวร์นาเม้นต์หรือไม่
    • ตลาดจะอ้างอิงจากคะแนนการแข่งขันเต็มเวลา และรวมช่วงต่อเวลาพิเศษหรือลูกโทษที่จำเป็นในการประกาศผู้ชนะ
   • ทีมใดในกลุ่มจะเข้าสู่รอบถัดไป
    • ทายผลว่าทีมใดจะเหมาะสมและก้าวเข้าสู่รอบถัดไปของการแข่งขัน
    • ตลาดจะอ้างอิงจากคะแนนการแข่งขันเต็มเวลา และรวมช่วงต่อเวลาพิเศษหรือลูกโทษที่จำเป็นในการประกาศผู้ชนะ
   • กลุ่มที่ชนะ
    • ทายผลว่ากลุ่มทีมจะชนะการแข่งขันของทัวร์นาเม้นต์
   • ทวีปที่ชนะ
    • ทวีปที่ชนะ หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทวีปใดจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันของทัวร์นาเม้นต์
   • ลีก - ทีมที่จะตกรอบ
    • ทายว่าทีมใดจะตกรอบจากลีก
    • ตลาดนี้จะรวมถึงตำแหน่งการตกรอบอัตโนมัติ เช่นเดียวกับผ่านทางโครงสร้างการคัดออกที่ใช้สำหรับลีกใดหลีกหนึ่ง
    • ถ้าทีมถูกย้ายออกหรือตกรอบจากลีก การเดิมพันในทีมนั้นจะถือเป็นโมฆะ หากเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนเริ่มฤดูกาล ตลาดทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และจะมีการเปิดตลาดใหม่
   • ลีก - ที่จะได้อันดับท้ายสุด
    • ทายผลว่าทีมใดจะได้อันดับท้ายสุดในลีกเฉพาะตลอดการแข่งขันของฤดูกาล
    • ถ้าทีมถูกย้ายออกหรือตกรอบจากลีก การเดิมพันในทีมนั้นจะถือเป็นโมฆะ หากเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนเริ่มฤดูกาล ตลาดทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และจะมีการเปิดตลาดใหม่
   • ลีก - สองทีมอันดับสุดท้าย
    • ทายว่าสองทีมใดจะจบการแข่งขันในอันดับสุดท้ายของฤดูกาลนี้
    • ถ้าทีมถูกย้ายออกหรือตกรอบจากลีก การเดิมพันในทีมนั้นจะถือเป็นโมฆะ หากเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนเริ่มฤดูกาล ตลาดทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และจะมีการเปิดตลาดใหม่
   • ลีก - ที่จะได้เลื่อนขั้น
    • ทายว่าทีมใดจะได้เลื่อนขั้นจากลีก
    • ตลาดนี้จะรวมถึงตำแหน่งการเลื่อนขั้นอัตโนมัติ เช่นเดียวกับผ่านทางโครงสร้างการคัดออกที่ใช้สำหรับลีกใดหลีกหนึ่ง
    • ถ้าทีมถูกย้ายออกหรือตกรอบจากลีก การเดิมพันในทีมนั้นจะถือเป็นโมฆะ หากเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนเริ่มฤดูกาล ตลาดทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และจะมีการเปิดตลาดใหม่
   • ทีมชนะเลิศ และ ผู้ทำประตูสูงสุด
    • ทายผลว่าทีมใดจะชนะการแข่งขันและผู้เล่นคนใดจะทำประตูได้สูงสุด
    • การเดิมพันทั้งหมดในการแข่งขัน 90 นาทีและช่วงต่อเวลาพิเศษตามที่แจ้งโดยกรรมการแข่งขัน รวมถึงช่วงทดเวลาใด ๆ
    • ประตูจากการยิงลูกโทษจะไม่นับ
    • ถ้ามีผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนทำประตูสูงสุดได้เท่ากัน ให้ใช้กฎการแข่งขันเสมอกัน
   • ลีก - การเดิมพันสามแบบ
    • ลีก - การเดิมพันสามแบบ หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายผลว่าทีมแรก ทีมที่สอง และทีมที่สาม แล้วระบุลำดับในตอนท้ายของลีก
    • ตัวอย่าง: แมนเชสเตอร์ซิตี้/ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด/ เชลซีต้องชนะในอันดับที่เจาะจงในตอนท้ายของลีก
    • ตารางลีกสุดท้ายที่แสดงโดยเจ้าหน้าที่ลีกที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นผลการตัดสินการเดิมพัน
   • ลีก - ทีมที่ไม่เคยแพ้
    • ทีมต้องชนะลีกโดยไม่มีการพ่ายแพ้การแข่งขันนัดใด ๆ
   • ชนะเป็นแชมป์
    • ทายผลว่าทีมใดจะชนะในการเป็นแชมป์ในตอนท้ายเมื่อจบการแข่งขันทัวร์นาเม้นต์
   • ทีม/ผู้เล่นใดจะเลื่อนอันดับในทัวร์นาเม้นต์ได้ไกลสุด
    • ทีม/ผู้เล่นใดจะได้เลื่อนอันดับในทัวร์นาเม้นต์ได้ไกลสุด หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายผลว่าทีมที่เลือกทีม/ผู้เล่นใดจะเลื่อนอันดับในทัวร์นาเม้นต์ได้มากสุด
    • สองทีม/ผู้เล่นจะจับคู่สำหรับการเลือกเดิมพัน ทีม/ผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มต่างกันอาจจับคู่สำหรับการเลือกเดิมพันได้เช่นกัน
    • หากสองทีม/ผู้เล่นที่จับคู่สำหรับการเลือกเดิมพันมีสิทธิ์เข้ารอบถัดไป การเดิมพันสำหรับทั้งสองทีม/ผู้เล่นจะยกไปยังช่วงถัดไป
    • จะพิจารณาการเดิมพันว่าเสมอกัน ถ้าทั้งสองทีม/ผู้เล่นตกรอบในช่วงเดียวกัน
   • (Fast Markets) ทายผล สิ่งที่เกิดขึ้นใน 1/5 นาทีถัดไป
    • ผู้เล่นจะต้องทายผลจากหนึ่งในผลลัพธ์ที่กำหนด ว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด ถ้าไม่มีผลลัพธ์ตามที่กำหนดเกิดขึ้นหรือผู้เล่นทายผลที่จะเกิดขึ้นผิด การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าแพ้
    • การคำนวนผลการเดิมพัน จะใช้เวลาของเหตุการณ์ซึ่งบริษัทฯ ได้จากผู้ให้บริการข้อมูล การเลือกผู้ให้บริการข้อมูลขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้จะไม่นับช่วงต่อเวลาหรือทดเวลาบาดเจ็บ
    • เลือกการทำประตู - เวลาที่การทำประตูเกิดขึ้น จะอ้างอิงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลเท่านั้น โดยไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับเวลาที่แสดงในรายการถ่ายทอดสด/เทปบันทึกต่างๆ ทั้งนี้ประตูที่เกิดจากการทำเข้าประตูตัวเองจะนับว่าเป็นการทำประตูด้วย
    • เลือกลูกฟรีคิก - เวลาที่ลูกฟรีคิกเกิดขึ้น จะอ้างอิงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเวลาที่เกิดการเตะลูกฟรีคิก
    • เลือกลูกเตะมุม - เวลาที่ลูกเตะมุมเกิดขึ้น จะอ้างอิงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเวลาที่เกิดการเตะลูกเตะมุม
    • เลือกลูกตั้งเตะ - เวลาที่ลูกตั้งเตะเกิดขึ้น จะอ้างอิงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเวลาที่เกิดการเตะลูกตั้งเตะจริง ทั้งนี้หากผู้รักษาประตูเตะลูกที่ปล่อยจากมือ หรือได้เตะลูกฟรีคิก จะไม่นับเป็นลูกตั้งเตะ
    • เลือกลูกทุ่ม - เวลาที่ลูกทุ่มเกิดขึ้น จะอ้างอิงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเวลาที่เกิดการทุ่มลูกจริง
    • เลือกลูกโทษ - เวลาที่ลูกโทษเกิดขึ้น จะอ้างอิงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเวลาที่เกิดลูกโทษจริง
    • เลือกการ์ด(ใบเหลือง ใบแดง) - เวลาที่มีการให้ใบเหลืองหรือใบแดง จะอ้างอิงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลเท่านั้น และนับเฉพาะผู้เล่นที่อยู่ในสนาม
    • ไม่มีอะไรเกิดขึ้น – ในช่วงเวลาที่กำหนด หากไม่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อไปนี้ขึ้นเลย : การทำประตู, ลูกฟรีคิก, ลูกเตะมุม, ลูกตั้งเตะ, ลูกทุ่ม, เตะจุดโทษ และใบเหลืองใบแดง : จะนับเป็น ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
    • ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหรือแข่งไม่จบตามระยะเวลาที่กำหนด เดิมพันทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ เว้นเสียแต่ว่า เหตุการณ์ที่ทายไว้ได้เกิดขึ้นก่อนการแข่งขันจะถูกยกเลิกหรือหยุดการแข่งขัน การเดิมพันในช่วงเวลานั้นจึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ ไม่ถือเป็นโมฆะ
    • ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกหรือไม่นับผล ไม่ว่าจะเป็นการทำประตู, ลูกฟรีคิก, ลูกทุ่ม, ลูกโทษ และใบเหลืองใบแดง เหตุการณ์นั้นจะไม่นับ
   • คี่ คู่/ประตูรวม
    • คี่ คู่/ประตูรวม หมายถึงการเดิมพันทายทั้งสองอย่าง
     (A) ทายว่าผลการแข่งขันจะจบลงด้วยเลขคี่หรือคู่
     (B) ทายว่าผลการแข่งขันจะจบลงด้วยเลขคี่หรือคู่ และสูง หรือต่ำ
   • สองโอกาส/ประตูรวม
    • สองโอกาศ/ประตูรวม หมายถึงการเดิมพันทายทั้งสองอย่าง
     (A) ทายว่าผลการแข่งขันคือ ทีมเหย้าหรือเสมอ, เสมอหรือทีมเยือน, ทีมเหย้าหรือทีมเยือน และ
     (B) ทายว่าจำนวนประตูทั้งหมดในผลสุดท้ายของการแข่งขันจะออกมาสูงหรือต่ำ
   • สองโอกาส/ทีมแรกที่ทำแต้ม
    • สองโอกาศ/ทีมแรกที่ทำประตู หมายถึงการเดิมพันทายทั้งสองอย่าง
     (A) ทายว่าผลการแข่งขันคือ ทีมเหย้าหรือเสมอ, เสมอหรือทีมเยือน, ทีมเหย้าหรือทีมเยือน และ
     (B) ทายว่าทีมเหย้าหรือทีมเยือนจะเป็นทีมแรกที่ทำประตู
   • ทำแต้มทั้งสองทีม/สองโอกาส
    • ทำประตูทั้งสองทีม/สองโอกาส หมายถึงการเดิมพันทายทั้งสองอย่าง
     (A) ทายว่าผลการแข่งขันคือทั้งสองทีมทำประตูได้ และ
     (B) ทายว่าผลการแข่งขันคือ ทีมเหย้าหรือเสมอ ,เสมอหรือทีมเยือน, ทีมเหย้าหรือทีมเยือน
   • ทีมใดที่จะชนะด้วยแต้ม 5 ประตูขึ้นไป
    • ทีมใดที่จะชนะด้วยแต้ม 5 ประตูขึ้นไป หมายถึงทีมที่เลือกต้องชนะด้วยส่วนต่างห้า (5) ประตูหรือมากกว่า

     ตัวอย่าง:
     ผลสำหรับทีมเหย้า - 5:1, 6:2 ฯลฯ (แพ้) / 5:0, 6:0, 6:1 ฯลฯ (ชนะ)
     ผลสำหรับทีมเยือน - 1:5, 2:6 ฯลฯ (แพ้) / 0:5, 0:6, 1:6 ฯลฯ (ชนะ)
   • ครึ่งเกมที่ทำแต้มสูงสุด (2 ทาง)
    • ครึ่งเกมที่ทำประตูสูงกว่า 2 ทาง หมายถึงการทายว่าการแข่งขันครึ่งใดที่จะมีจำนวนประตูรวมสูงสุด เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในเวลามาตรฐานของแต่ละครึ่งเสมอกัน การเดิมพันทั้งหมดจะได้รับเงินคือน
    • ตัวเลือกมีดังต่อไปนี้
     • ครึ่งแรก 
     • ครึ่งหลัง
   • เอเชียน 1x2 และเอเชียนครึ่งแรก 1x2
    • การเดิมพันเอเชียน 1x2 คือการที่สมาชิกวางเดิมพันให้กับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งสามอย่างในการแข่งขันครั้งหนึ่ง ซึ่งไม่รวมผลคะแนนล่าสุด โดย 1 หมายถึงทีมแรก (มักจะเป็นทีมเหย้า) X หมายถึงผลของเกมที่เป็นเสมอหรือเท่ากัน และ 2 หมายถึงทีมที่สอง (มักจะเป็นทีมเยือน)
    • การเดิมพันเอเชียนครึ่งแรก 1x2 คือการที่สมาชิกวางเดิมพันให้กับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งสามอย่างสำหรับครึ่งแรกในการแข่งขันครั้งหนึ่ง ซึ่งไม่รวมผลคะแนนล่าสุด โดย 1 หมายถึงทีมแรก (มักจะเป็นทีมเหย้า) X หมายถึงผลของเกมที่เป็นเสมอหรือเท่ากัน และ 2 หมายถึงทีมที่สอง (มักจะเป็นทีมเยือน)

     ตัวอย่าง: คะแนนปัจจุบัน 0-1
     การวางเดิมพัน
     ทีมเหย้า (1) - ทีมเหย้าจะชนะ หากทีมเหย้าเป็นฝ่ายชนะหรือเมื่อเกมจบลงด้วยแต้มเสมอ
     ทีมเยือน (2) - ทีมเยือนจะชนะ หากทีมเยือนชนะด้วย 2 ประตูหรือมากกว่า
     เสมอ (X) - ผลลัพธ์คือเสมอ หากทีมเยือนชนะด้วยแต้ม 1 ประตูถ้วน

     ตัวอย่าง: คะแนนปัจจุบัน 1-0
     การวางเดิมพัน
     ทีมเหย้า (1) - ทีมเหย้าจะชนะ หากทีมเหย้าชนะด้วย 2 ประตูหรือมากกว่า
     ทีมเยือน (2) - ทีมเยือนจะชนะ หากทีมเยือนเป็นฝ่ายชนะหรือเมื่อเกมจบลงด้วยแต้มเสมอ
     เสมอ (X) - ผลลัพธ์คือเสมอ หากทีมเหย้าชนะด้วยประตู 1 แต้มถ้วน
   • ทีมใดจะชนะเกมรอบแบ่งกลุ่มของตัวเองทั้งหมด
    • หมายถึงการเดิมพันที่ทายว่าทีมใดจะชนะในนัดการแข่งของตัวเองทั้งหมดในรอบแบ่งกลุ่ม
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • ทีมใดจะแพ้เกมรอบแบ่งกลุ่มของตัวเองทั้งหมด
    • หมายถึงการเดิมพันที่ทายว่าทีมใดจะแพ้ในนัดการแข่งของตัวเองทั้งหมดในรอบแบ่งกลุ่ม
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • ทีมใดจะชนะนัดการแข่งของตัวเองทั้งหมดในการแข่งขัน (เวลาปกติเท่านั้น)
    • หมายถึงการเดิมพันที่ทายว่าทีมใดจะชนะในนัดการแข่งของตัวเองทั้งหมดในทัวร์นาเมนต์ระหว่างช่วงเวลาปกติ
    • สำหรับการเดิมพันประเภทนี้ ผลสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในเวลาปกติจะถือเป็นผลลัพธ์ของนัดการแข่ง จะไม่นับหรือเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์สำหรับการทำประตูใด ๆ ในช่วงต่อเวลาพิเศษและในการยิงลูกโทษ
    • หากผลของนัดการแข่งเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาปกติคือเสมอหรือเท่ากัน การเดิมพันถือว่าแพ้
    • การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   • ผู้ชนะ World Cup ทีมใหม่
    • หมายถึงการเดิมพันที่ทายว่าผู้ชนะการแข่งขัน FIFA World Cup เป็นผู้ชนะทีมใหม่หรือไม่ "ผู้ชนะทีมใหม่" ในกรณีนี้หมายถึงทีมอื่นใดที่ชนะการแข่งขัน FIFA World Cup ซึ่งไม่ใช่การรักษาตำแหน่งแชมเปี้ยน
   • VAR (วิดีโอช่วยการตัดสิน)
    • วิดีโอช่วยการตัดสิน (VAR) เป็นเทคโนโลยีฟุตบอลสำหรับช่วยผู้ช่วยผู้ตัดสินในการทบทวนการตัดสินใจที่ผู้ตัดสินหลักสรุป โดยใช้วิดีโอฟุตเทจและชุดหูฟังสำหรับการสื่อสาร
    • ผลจะยึดตามการประกาศขององค์กรควบคุมที่แจ้งในเว็บไซต์ทางการ ในตอนท้ายของการแข่งขัน
    • หากการแข่งขันจบลงหลังจากคำตัดสินชี้ขาดจาก VAR การเดิมพันทั้งหมดจะยังมีผลใช้ได้
    • หากการแข่งขันจบลงก่อนคำตัดสินชี้ขาดของ VAR การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • กฎกติกาการเดิมพันในรายการแบบเฉพาะเจาะจง
  • กฎกติกาของฟุตบอล
   • เมื่อใดก็ตามที่เวลาเล่นของการแข่งขันที่กำหนดไว้ต่างจากเวลาปกติ (เช่น ช่วงเวลาพิเศษของการเล่นในการแข่งขันทัวร์นาเม้นต์ ลีกระดับเยาวชน ทัวร์นาเม้นต์เยาวชน การแข่งขันของทีมสำรองหรือการแข่งกระชับมิตร) การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินในตอนท้ายของเวลาที่กำหนด
    • กรณีมีการเล่นน้อยกว่าเวลาปกติ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเดิมพันหรือมีการตัดสินเดิมพันตามผลอย่างเป็นทางการของการแข่งขันที่มีการบันทึกไว้จากบริษัทเท่านั้น การตัดสินใจว่าจะระงับการเดิมพันหรือตัดสินการเดิมพันนั้นขึ้นอยู่กับผลที่มีการบันทีกไว้จากบริษัทและดุลยพินิจของบริษัทแต่ผู้เดียว การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันตามนี้
    • ยกเว้นว่าในช่วงเวลานั้น ๆ จะไม่มีรายการฟุตบอลที่มีเวลาการแข่งขันปกติเลย บนหน้าเว็บไซต์ เดิมพันทั้งหมดที่วางในรายการเหล่านี้จะถือว่าเป็นโมฆะ
   • ถ้าการแข่งขันฟุตบอลถูกเลื่อนเวลาออกไป หรือถูกยกเลิก หรือระงับชั่วคราว และไม่กลับมาทำการแข่งขันต่อภายในเวลา 12 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เริ่มตามกำหนดตาราง การแข่งขันนั้นก็จะเป็นโมฆะ (โดยไม่พิจารณาถึงการัดสินใจอย่างเป็นทางการใด ๆ ต่อผลการแข่ง) ผลของการเดิมพันทั้งหมด ในกรณีของการแข่งขันที่ถูกยกเลิกหรือระงับชั่วคราวนั้น อยู่ในดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
   • การเดิมพันในครึ่งแรก (1H) จะนำไปใช้กับการแข่งขันในครึ่งแรกเท่านั้น ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงระหว่างครึ่งแรก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงระหว่างครึ่งหลัง การเดิมพันในครึ่งแรกนั้นยังคงสมบูรณ์
   • บริษัทได้ให้บริการข้อมูล (เช่น neutral ground ใบแดง เครื่องจับเวลา ข้อมูลเชิงสถิติ วันที่ การเริ่ม เป็นต้น) ในฐานะเป็นการบริการ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเองที่จะต้องทราบถึงข้อมูลที่ถูกต้องของการแข่งขันใด ๆ
   • เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น, ถ้าการแข่งขันกำหนดให้แข่งที่สนามกลาง (แต่การแข่งขันไม่ได้แข่งที่สนามกลาง หรือในทางกลับกัน)การเดิมพันนั้นยังถือว่าสมบูรณ์

    ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน (จากทีมเจ้าบ้านไปเป็นทีมเยือน หรือจากทีมเยือนเป็นการเล่นในบ้าน) การวางเดิมพันทั้งหมดของการแข่งขันนั้นจะถูกถือว่าเป็นโมฆะ และการวางเดิมพันจะถูกถือว่าเป็นโมฆะด้วย ถ้ามีการแจ้งชื่อของทีมเยือนหรือเจ้าบ้านไม่ถูกต้องโดยสลับกัน

   • คะแนนจะได้รับการอัพเดตสำหรับการเดิมพันฟุตบอลแบบสด และตลาดที่แสดงให้เห็นในระหว่างการซื้อขายแบบสด อ้างอิงถึงคะแนนที่ถูกแสดงให้เห็นในเวลาที่มีการวางเดิมพันแล้ว นาฬิกาจับเวลา และการให้ใบแดงมีไว้สำหรัจุดประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
   • สำหรับการเดิมพันสด ในระหว่างเกม เมื่อมีการกระทำที่บริษัทเห็นว่าเป็นอันตราย ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทโดยเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งอาจจะกระทบกับคะแนน ผลการแข่งขัน ผลงานการเล่นของทีมหรือผู้เล่น หรือการเปลี่ยนแปลงใบรับรอง ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต้มต่อ/ราคา หรือตลาด หรือข้อมูลการเดิมพัน ("การเล่นที่อันตราย") บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการยอมรับเดิมพัน และอาจจะรับหรือปฏิเสธการเดิมพันภายหลังจากการเล่นที่อันตราย การกระทำอื่น ๆ ทั้งหมดในเกมการแข่งขันถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัย และจะถือว่ายังสามารถยอมรับเดิมพันต่อไปได้
   • สำหรับการเดิมพันแบบสด อนุญาตให้มีการวางเดิมพันได้ถึงนาทีที่ 90 ซึ่งนอกเหนือจากเวลาของการทดการบาดเจ็บใด ๆ สำหรับการแข่งแบบเต็มเวลาในการแข่งขันส่วนใหญ่ (ตามดุลยพินิจของบริษัท) การกระทำใดๆ ที่นอกเหนือจากการกระทำที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 3.1.8 นี้ จะถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัย และดังนั้น การวางเดิมพันที่ค้างอยู่ทั้งหมดอาจจะถูกพิจารณาเพื่อยอมรับได้ การเล่นภายใน หรือบริเวณพื้นที่จุดโทษ ลูกโทษ และลูกฟรีคิคส์ เป็นสิ่งที่บริษัทเห็นว่าเป็นลูกอันตราย (มีโอกาสได้ประตู)
   • สำหรับการเดิมพันแบบสด การวางเดิมพันที่ค้างอยู่ทั้งหมดจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่นาทีที่ผู้ตัดสินจบการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกและ/หรือเต็มเวลา
   • สำหรับการเดิมพันสด แต่ไม่รวมถึง2 นาทีสุดท้ายของการเดิมพันแบบสูง/ต่ำเฉพาะ15 นาที, แบบสูง/ต่ำเฉพาะ 10 นาที และแบบแฮนดิแคปเฉพาะ15 นาที การเดิมพันที่ถูกระงับ จะถูกปฏิเสธเมื่อได้คะแนนลูกที่เข้าประตู เช่นเดียวกับเดิมพันที่ถูกระงับ จะได้รับการยอมรับและพิจารณาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเมื่อไม่มีการยิงจุดโทษ
   • สำหรับการเดิมพันแฟนตาซีแมทช์แบบสด อนุญาตให้มีการวางเดิมพันได้ถึงนาทีที่ 90 ซึ่งนอกเหนือจากเวลาของการทดการบาดเจ็บใด ๆ สำหรับการแข่งแบบเต็มเวลาในการแข่งขันส่วนมาก (ตามดุลยพินิจของบริษัท) เริ่มจากเวลาคิกออฟ (00:00) ของการเริ่มเตะไปจนกระทั่งหมดเวลาตามข้อบังคับ (90 นาที) แล้วแต่ว่าอย่างใดจะใช้ได้กับการแข่งขัน การกระทำใดๆ ที่นอกเหนือจากการกระทำที่ได้กล่าวไว้ต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัย และดังนั้น การวางเดิมพันที่ค้างอยู่ทั้งหมดอาจจะถูกพิจารณาเพื่อยอมรับได้ การเล่นภายใน หรือบริเวณพื้นที่จุดโทษ ลูกโทษ และลูกฟรีคิคส์ เป็นสิ่งที่บริษัทเห็นว่าเป็นลูกอันตราย (มีโอกาสได้ประตู)
   • เดิมพันสูง/ต่ำทั้งหมดจะตัดสินทันทีเมื่อกำหนดผลลัพธ์การเดิมพัน แม้ก่อนจบการแข่งขันเต็มเวลา การตัดสินทันทีจะมีผลบังคับใช้กับลีกเฉพาะที่บริษัทจัดเท่านั้น
   • การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  • บาสเก็ตบอล
   • ช่วงเต็มเวลาทั้งหมดรวมถึงการเดิมพันสด จะตัดสินตามผลการแข่งขันสุดท้ายรวมถึงการต่อเวลาพิเศษ หากมี (หากไม่มีการระบุอื่นใด)
   • ถ้าการแข่งขันไม่ได้เริ่มต้นตามวันเริ่มต้นตามกำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
   • ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น แต่ถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มตามกำหนด การเดิมพันแบบเต็มเวลาจะยังถือว่ามีผล ถ้าการแข่งขันระดับ NBA ได้เสร็จสิ้นไปแล้วอย่างน้อยสี่สิบสาม (43) นาที หรืออย่างน้อย 35 นาทีสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลประเภทอื่น ๆ การเดิมพันจะยังถือว่ามีผล ถ้าผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการถูกประกาศโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มิเช่นนั้น การเดิมพันที่วางกับการแข่งขันที่ถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก จะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันบนตลาดที่มีการกำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไข
   • ผลการแข่งขันในครึ่งแรก เป็นคะแนนรวมของควอเตอร์แรกและควอเตอร์ที่สอง ผลการแข่งขันในครึ่งหลัง เป็นคะแนนรวมของควอร์เตอร์ที่สามและควอเตอร์ที่สี่ ซึ่งรวมถึงการต่อเวลาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
   • ผลการแข่งขันของควอเตอร์ที่สี่ ไม่รวมการต่อเวลาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
   • ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก การเดิมพันที่วางไว้ในครึ่งของการแข่งขันหรือควอเตอร์ที่ยังไม่เสร็จสิ้นนั้น จะถือว่าเป็นโมฆะ ถ้าครึ่งของการแข่งขันหรือควอเตอร์ที่ระบุไว้นั้นเสร็จสมบูรณ์ การเดิมพันจะมีผลต่อไป
   • คะแนนจะไม่ถูกอัพเดตสำหรับการเดิมพันบาสเกตบอลแบบสด และแฮนดิแคปที่แสดงให้เห็นในระหว่างการซื้อขายแบบสด หมายถึง คะแนนในตอนเริ่มต้นของการแข่งขัน เช่น 0-0 เวลาและคะแนนที่แสดงให้เห็น ใช้กับจุดประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
   • ทีมใดทำแต้มในห่วงแรกได้นั้น ตลาดจะถูกตัดสินกันที่ทีมที่ทำแต้มแรกนั้นได้ ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือถูกยกเลิกภายหลังจากมีการทำแต้มแรกเกิดขึ้น การเดิมพันจะยังคงมีผล
   • ทีมใดที่ทำแต้มในห่วงสุดท้ายได้ ตลาดจะตัดสินกันที่ทีมที่ทำแต้มสุดท้ายของการแข่งขัน (รวมถึงช่วงต่อเวลา) หรือครึ่ง/ควอเตอร์ที่ถูกระบุ (ไม่รวมช่วงต่อเวลา) ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นในการแข่งขันกับตลาด ที่ถูกกำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไข
   • ตลาดพิเศษ (รวมถึงจำนวนแต้ม การรีบาวด์ การช่วยเหลือ การทำสามคะแนน การทุ่มลูกแบบได้เปล่า เป็นต้น) จะสมบูรณ์ ถ้าผู้เล่นทั้งสองเข้าร่วมในการแข่งขันนั้น ถ้าผู้เล่นฝ่ายหนึ่งหรือทั้งคู่ไม่เข้าร่วมในการแข่งขัน การเดิมพันจะเป็นโมฆะ ผลการแข่งขันของตลาดพิเศษจะรวมการต่อเวลาเอาไว้ด้วย เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ถือว่าได้ผลการแข่งขันทั้งหมด เมื่อผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการถูกประกาศเมื่อจบการแข่งขัน โดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (NBA.com, FIBA.com เป็นต้น) และการเปลี่ยนแปลงภายหลังที่เกิดกับสถิติใด ๆ จะไม่มีผลสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการเดิมพัน
   • สถานที่แข่งขันของเจ้าบ้าน/ทีมเยือน สำหรับการแข่งขัน NCAA ถูกระบุไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
   • ตลาดบาสเก็ตบอลแฟนตาซี (รวมถึงรายการแข่งขันแบบสด) เป็นการจับคู่ หรือการรวมทีมที่มาจากแมทช์ต่าง ๆ แมทช์การแข่งที่มีทีมทั้งคู่แข่งจะต้องแข่งขันภายในวันเดียวกันมิฉะนั้นจะถือว่าเดิมพันเป็นโมฆะ สถานที่สำหรับตลาดการแข่งบาสเก็ตบอลแฟนตาซีนั้นจะเป็นไปตามจุดประสงค์ในการอ้างอิงอย่างเคร่งครัดเท่านั้น
   • ในการชนะควอเตอร์ส่วนใหญ่ ตลาดจะตัดสินกันที่ทีมที่เอาชนะเป็นจำนวนควอเตอร์ที่มากที่สุดระหว่างการแข่งขันบาสเกตบอล ถ้าผลของควอเตอร์ใด ๆ เสมอกันจะถือว่าไม่มีทีมใดชนะควอเตอร์นั้น การต่อเวลาจะไม่นำมารวมสำหรับตลาดนี้ ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือถูกยกเลิก การวางเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
   • จำนวนการเดิมพันชนะฤดูกาลปกติ หมายถึงจำนวนการชนะของทีมที่เจาะจงในฤดูกาลแข่งขันหนึ่ง ๆ ทีม NBA ต้องแข่งขันรอบปกติอย่างน้อยแปดสิบนัดจึงจะสามารถเดิมพันได้
  • อเมริกันฟุตบอล
   • ตลาดเต็มเวลาทั้งหมด รวมถึงการเดิมพันแบบสด จะถูกตัดสินตามผลการแข่งขันในขั้น สุดท้ายซึ่งรวมถึงในช่วงต่อเวลาด้วย (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
   • ถ้าการแข่งขันไม่ได้เริ่มต้นตามวันเริ่มต้นที่กำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
   • ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น แต่ถูกหยุดชั่วคราวหรือถูกยกเลิกภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มตามกำหนด การเดิมพันแบบเต็มเวลาจะยังคงถือว่ามีผล ถ้าการแข่งขันได้เสร็จสิ้นไปแล้วห้าสิบห้า (55) นาที การเดิมพันจะยังถือว่ามีผลอีกด้วย ถ้าผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้ถูกประกาศโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มิเช่นนั้น การเดิมพันของการแข่งขันที่ถูกหยุดชั่วคราวหรือถูกยกเลิกจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันบนตลาดที่ถูกกำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไข
   • ผลการแข่งขันในครึ่งแรก เป็นคะแนนรวมของควอเตอร์แรกและควอเตอร์ที่สอง ผลการแข่งขันในครึ่งหลัง เป็นคะแนนรวมของควอร์เตอร์ที่สามและควอเตอร์ที่สี่ รวมถึงการต่อเวลาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
   • ผลการแข่งขันของควอเตอร์ที่สี่ ไม่รวมถึงการต่อเวลาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
   • ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือถูกยกเลิก เดิมพันที่วางไว้ในครึ่งของการแข่งขัน หรือควอเตอร์ที่ยังไม่เสร็จสิ้นนั้น จะถือว่าเป็นโมฆะ ถ้าครึ่งของการแข่งขันหรือควอเตอร์ที่ระบุไว้นั้นเสร็จสิ้นแล้ว การเดิมพันจะมีผลต่อไป
   • คะแนนจะถูกอัพเดตสำหรับการเดิมพันกับอเมริกันฟุตบอลแบบสด และตลาดที่แสดงให้เห็นในระหว่างการซื้อขายแบบสด จะอ้างอิงกับคะแนนที่ถูกแสดงให้เห็นในเวลาที่มีการวางเดิมพันแล้ว
   • ทีมใดทำคะแนนแต้มแรกได้ ตลาดจะตัดสินกันที่ทีมที่ทำแต้มแรกได้นั้น ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือถูกยกเลิกภายหลังจากมีการทำแต้มแรกเกิดขึ้น การเดิมพันจะยังคงมีผลต่อไป
   • ทีมใดที่ทำคะแนนแต้มสุดท้ายได้ ตลาดจะตัดสินกันที่ทีมที่ทำแต้มสุดท้ายนั้น (รวมถึงช่วงต่อเวลา) ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ
   • สถานที่แข่งขันของเจ้าบ้าน/ทีมเยือนสำหรับการแข่งขัน NCAA ถูกระบุไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
   • ในระหว่างเกม ด้วยความเคารพในอำนาจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและดุลยพินิจที่เป็นเด็ดขาด สำหรับการเดิมพันสดที่คิดว่าเป็นอันตรายที่อาจส่งผลถึงคะแนน, ผลลัพธ์, ประสิทธิภาพของทีมหรือผู้เล่น หรือประกันการเปลี่ยนแปลงการพนัน/ราคาหรือตลาด หรือข้อมูลการเดิมพัน (“การเล่นอันตราย”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการยอมรับเดิมพันและอาจรับหรือปฏิเสธเดิมพันนั้นหลังจากการเล่นอันตรายก็ได้ ทุกการกระทำในเกมที่คิดว่าเป็นการเล่นปลอดภัยและเดิมพันจะยังคงได้รับการยอมรับ
  • เบสบอล
   • ชื่อของพิชเชอร์มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์การอ้างอิงอย่างเคร่งครัดเท่านั้น การเดิมพันกับเบสบอลทั้งหมดยังคงถือว่าสมบูรณ์ ไม่ว่าพิชเชอร์ที่เริ่มต้นจะเป็นใครก็ตาม
   • ตลาดแบบเต็มเวลาทั้งหมด รวมถึงการเดิมพันแบบสด จะถูกตัดสินตามผลการแข่งขัน ขั้นสุดท้าย ซึ่งรวมถึงอินนิง (inning) พิเศษด้วย (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎกติกาเหล่านี้) ในการเล่นเบสบอลของประเทศญี่ปุ่น สามารถประกาศผลการแข่งที่เสมอกันได้ และในกรณีนี้ การเดิมพันมันนี่ไลน์จะได้รับเงินคืน
   • ถ้าการแข่งขันไม่ได้เริ่มต้นตามวันเริ่มตามกำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
   • เพื่อให้การเดิมพันเบสบอลถูกถือว่าสมบูรณ์นั้น เกมจะต้องดำเนินไป 9 (เก้า) อินนิง (หรือ 8.5 อินนิงถ้าทีมเจ้าบ้านเป็นผู้นำ) ถ้าเกมถูกหยุดชั่วคราวและจบสมบูรณ์ในวันต่อมา การเดิมพันทั้งหมด (ยกเว้นการเดิมพันที่ได้รับการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข) จะถูกถือว่าเป็นโมฆะ
   • ถ้าเกมถูกหยุดชั่วคราวหรือถูกยกเลิก ในช่วงอินนิงพิเศษ คะแนนจะถูกตัดสินภายหลังจากอินนิงแบบเต็มเวลาสุดท้าย เว้นแต่ว่าทีมเจ้าบ้านจะสามารถทำคะแนนให้เสมอหรือนำในครึ่งหลังของการอินนิง ซึ่งในกรณีนี้ คะแนนจะถูกตัดสินในเวลาที่เกมถูกเรียก (called)
   • ในช่วง 5 อินนิงแรก การเดิมพันจะถูกตัดสินตามผลการแข่งขันในตอนท้ายของทั้งห้าอินนิง ถ้าช่วงอินนิงทั้งห้าไม่จบสมบูรณ์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
   • คะแนนจะถูกอัพเดตสำหรับการเดิมพันอเมริกันฟุตบอลแบบสด และตลาดที่แสดงให้เห็นในระหว่างการซื้อขายสด จะอ้างอิงที่คะแนนที่ถูกแสดงให้เห็นในเวลาที่มีการวางเดิมพันแล้ว
   • การแข่งขันเวิร์ล เบสบอล คลาสสิค สามารถสิ้นสุดได้ก่อน ถ้ามีทีมหนึ่งกำลังนำอยู่สิบรันหรือมากกว่า ภายหลังทีมคู่ต่อสู้ได้ทำการแข่งขันไปแล้วอย่างน้อย 7 อินนิง หรือถ้าทีมกำลังนำอยู่มากว่าสิบห้ารัน ภายหลังที่ทีมคู่ต่อสู้ได้ทำการแข่งขันไปแล้วอย่างน้อย 5 อินนิง ถ้ากรณีนี้เกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าสมบูรณ์
   • การแข่งขันเบสบอลระดับประเทศ (เช่นการแข่งขันในรายการโอลิมปิก) อาจจะเลิกก่อน และเพื่อให้เดิมพันมีผลใช้ได้ จะต้องเล่นจบแล้ว 6.5 อินนิง
   • ในระหว่างเกม ด้วยความเคารพในอำนาจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและดุลยพินิจที่เป็นเด็ดขาด สำหรับการเดิมพันสดที่คิดว่าเป็นอันตรายที่อาจส่งผลถึงคะแนน, ผลลัพธ์, ประสิทธิภาพของทีมหรือผู้เล่น หรือประกันการเปลี่ยนแปลงการพนัน/ราคาหรือตลาด หรือข้อมูลการเดิมพัน (“การเล่นอันตราย”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการยอมรับเดิมพันและอาจรับหรือปฏิเสธเดิมพันนั้นหลังจากการเล่นอันตรายก็ได้ ทุกการกระทำในเกมที่คิดว่าเป็นการเล่นปลอดภัยและเดิมพันจะยังคงได้รับการยอมรับ
  • ฮ็อกกี้น้ำแข็ง
   • ตลาดเต็มเวลา อาจจะถูกเสนอให้เป็น "เวลาปกติเท่านั้น" หรือ "รวมถึงต่อเวลาพิเศษและยิงลูกโทษ" หรือทั้งสองอย่าง ลูกค้าควรอ้างถึงชื่อของตลาดเสมอ สำหรับการแข่งขันที่ตัดสินโดยการยิงลูกลงโทษ ทีมที่ชนะเลิศจะมีเพิ่มคะแนนเพิ่มหนึ่งประตูเพื่อกำหนดผลการแข่งขันสุดท้าย
   • ถ้าการแข่งขันไม่ได้เริ่มต้นตามวันเริ่มต้นที่กำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
   • ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น แต่ถูกหยุดชั่วคราวหรือถูกยกเลิกภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มตามกำหนดการ การเดิมพันแบบเต็มเวลาจะยังถือว่าสมบูรณ์ ถ้าการแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้ว 55 นาที การเดิมพันจะยังถือว่ามีผลด้วย ถ้าผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้รับการประกาศโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มิเช่นนั้น การเดิมพันของการแข่งขันที่ถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก จะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันบนตลาดที่มีการกำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไข
   • สำหรับการเดิมพันแบบช่วงเวลา ช่วงเวลานั้นจะต้องเสร็จสิ้นเพื่อให้การเดิมพันมีผลสมบูรณ์
   • ผลของช่วงเวลาที่ 3 ไม่รวมการต่อเวลาหรือยิงลูกโทษที่อาจจะเกิดขึ้น
   • การเดิมพันฮ็อกกี้น้ำแข็งแบบสด จะตัดสินตามผลการแข่งขันในตอนจบของช่วงเวลา การแข่งขันปกติ (3 ช่วง) ผลการต่อเวลาพิเศษและการยิงลูกโทษจะไม่นำมานับรวม
   • คะแนนจะถูกอัพเดตสำหรับการเดิมพันฮ็อกกี้น้ำแข็งแบบสด และตลาดที่แสดงให้เห็นในระหว่างการซื้อขายสดอ้างอิงกับคะแนนที่แสดงให้เห็นเมื่อมีการวางเดิมพันแล้ว
   • ในระหว่างเกม ด้วยความเคารพในอำนาจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและดุลยพินิจที่เป็นเด็ดขาด สำหรับการเดิมพันสดที่คิดว่าเป็นอันตรายที่อาจส่งผลถึงคะแนน, ผลลัพธ์, ประสิทธิภาพของทีมหรือผู้เล่น หรือประกันการเปลี่ยนแปลงการพนัน/ราคาหรือตลาด หรือข้อมูลการเดิมพัน (“การเล่นอันตราย”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการยอมรับเดิมพันและอาจรับหรือปฏิเสธเดิมพันนั้นหลังจากการเล่นอันตรายก็ได้ ทุกการกระทำในเกมที่คิดว่าเป็นการเล่นปลอดภัยและเดิมพันจะยังคงได้รับการยอมรับ
  • เทนนิส
   • ตลาดมันนี่ไลน์อ้างอิงกับผู้ชนะของการแข่งขันหรือเซ็ตที่ระบุไว้ ส่วนตลาดแฮนดิแคปจะยึดตามเซ็ตหรือเกม (กรุณาดูชื่อของตลาด) ตลาดแบบสูง/ต่ำ และตลาดแบบคี่/คู่จะยึดตามเกม (เว้นแต่จะระบุ ไว้เป็นอย่างอื่น)
   • ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดที่วางกับผู้เล่นคนนั้นจะเป็นโมฆะ
   • ถ้าผู้เล่นหนึ่งคน (หรือคู่) ถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติในระหว่างการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นแต่การเดิมพันกับตลาดที่ถูกกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
   • ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือหยุดชั่วคราว การเดิมพันทั้งหมดยังถือว่ามีผลสมบูรณ์ ถ้าการแข่งขันเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์
   • การเดิมพันทั้งหมดจะยังถูกถือว่ามีผลสมบูรณ์ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน หรือพื้นผิวของสนามแข่งขัน (รวมถึงการย้ายการแข่งขัน จากสนามกลางแจ้งไปยังสนามในร่ม หรือจากสนามในร่มไปยังสนามกลางแจ้ง)
   • ถ้าจำนวนของเซ็ทซึ่งถูกกำหนด ที่จำเป็นต่อการเอาชนะการแข่งขันนั้น ถูกเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้แต่เดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นแต่การเดิมพันบนตลาดที่ถูกกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
   • ผู้ชนะในเซ็ตแรก (ผู้ชนะในเซ็ตที่สอง ผู้ชนะในเซ็ตที่สาม หรืออื่นๆ) หมายถึง ผลของการแข่งขันในเซ็ตที่ถูกระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันในเซ็ตที่ระบุไม่เสร็จสิ้น
   • การเดิมพันเทนนิสแบบสด จะตัดสินตามผลของการแข่งขัน (หรือเซ็ตที่ระบุ) จะไม่มีการอัพเดตคะแนนสำหรับการเดิมพันเทนนิสแบบสด
   • การเสิร์ฟเอสส่วนใหญ่ (ดับเบิ้ลฟอลท์ และอื่นๆ) ตลาดจะตัดสินตามสถิติของการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ถ้าผู้เล่นจะถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติก่อนการแข่งขันเสร็จสิ้น การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
   • ตลาดเอสลูกแรก (ดับเบิ้ลฟอลท์ และอื่น ๆ) จะตัดสินตามสถิติของการแข่งขัน อย่างเป็นทางการ ถ้าตลาดเอสลูกแรก (ดับเบิ้ลฟอลท์ และอื่น ๆ) ได้ถูกกำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงถือว่ามีผล แม้เมื่อการแข่งขันจะไม่เสร็จสิ้นเนื่องมาจากผู้เล่นถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติ ถ้าไม่มีลูกเอส (ดับเบิ้ลฟอลท์ และอื่น ๆ) ในขณะที่ผู้เล่นถอนตัว/ขาดคุณสมบัติ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
   • ตลาดผู้ชนะเกม หมายถึง ผู้ชนะเกมใดเกมหนึ่ง เช่น เซต 1 เกม 1; เซต 1 เกม 2 เป็นต้น หากในเซตเล่นถึงไท-เบรก ตลาดจะถูกกำหนดเป็น เซต 1 TB; เซต 2 TB เป็นต้น หากผู้เล่นมีการถอนตัว/ขาดคุณสมบัติในระหว่างการเล่นเกมที่ยังไม่เสร็จสิ้น การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ถ้าเกมเสร็จสิ้นแล้วโดยกรรมการตัดสินให้ "เกมถูกตัดแต้ม" การเดิมพันทั้งหมดในเกมนั้นจะถือเป็นโมฆะ (แต่ถ้าเกมเสร็จสิ้นโดย "ถูกตัดคะแนน" การเดิมพันทั้งหมดถึงจะยังคงมีผล) ถ้าการแข่งขันในเกมถูกหยุดชั่วคราว การเดิมพันทั้งหมดยังถูกถือว่ามีผล ถ้าการแข่งขันในเกมนั้นเสร็จสิ้น
   • ตลาดคะแนนที่ถูกต้องของการแข่งขัน หมายถึง จำนวนเซตที่แน่นอนซึ่งผู้เล่นแต่ละคนชนะในการแข่งขัน ถ้าการแข่งขันไม่สมบูรณ์ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเซตที่กำหนดไว้เพื่อชนะการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะเช่นกัน
   • ตลาดคะแนนที่ถูกต้องของเซต X หมายถึง จำนวนเกมที่แน่นอนซึ่งผู้เล่นแต่ละคนชนะในการแข่งขันเซตใดเซตหนึ่ง ถ้าการแข่งขันในเซตใดไม่สมบูรณ์ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเกมที่กำหนดไว้เพื่อชนะการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะเช่นกัน
  • แบดมินตัน
   • ตลาดมันนี่ไลน์อ้างอิงกับผู้ชนะของการแข่งขันหรือเซ็ตที่ระบุไว้ ตลาดแฮนดิแคปขึ้นกับเซ็ตหรือเกม (กรุณาดูชื่อของตลาด) ตลาดแบบสูง/ต่ำ และตลาดแบบคี่/คู่จะขึ้นกับแต้ม (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
   • ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดที่วางกับผู้เล่นนั้นจะถือเป็นโมฆะ
   • ถ้าผู้เล่นหนึ่งคน (หรือคู่) ถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติในระหว่างการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นแต่การเดิมพันกับตลาดที่ถูกกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
   • ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือหยุดชั่วคราว การเดิมพันทั้งหมดยังถือว่ามีผลสมบูรณ์ ถ้าการแข่งขันกลับมาแข่งขันต่อ ก่อนที่จะหมดเวลาสิบสองชั่วโมง
   • ผู้ชนะในเซ็ตแรก (ผู้ชนะในเซ็ตที่สอง ผู้ชนะในเซ็ตที่สาม หรืออื่นๆ) หมายถึง ผลของการแข่งขันในเซ็ตที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันในเซ็ตที่ระบุไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์
   • การเดิมพันแบดมินตันแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน (หรือเซ็ตที่ระบุ) จะไม่มีการอัพเดตคะแนนสำหรับการเดิมพันแบดมินตันแบบสด
  • ปิงปอง
   • ตลาดมันนี่ไลน์อ้างอิงกับผู้ชนะของการแข่งขันหรือเซ็ตที่ระบุไว้ ตลาดแฮนดิแคปขึ้นกับเซ็ตหรือเกม (กรุณาดูชื่อของตลาด) ตลาดแบบสูง/ต่ำ และตลาดแบบคี่/คู่จะขึ้นกับแต้ม (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
   • ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดที่วางกับผู้เล่นนั้นจะถือเป็นโมฆะ
   • ถ้าผู้เล่นหนึ่งคน (หรือคู่) ถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติในระหว่างการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นแต่การเดิมพันกับตลาดที่ถูกกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
   • ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือหยุดชั่วคราว การเดิมพันทั้งหมดยังถือว่ามีผลสมบูรณ์ ถ้าการแข่งขันกลับมาแข่งขันต่อ ก่อนที่จะหมดเวลาสิบสองชั่วโมง
   • ผู้ชนะในเซ็ตแรก (ผู้ชนะในเซ็ตที่สอง ผู้ชนะในเซ็ตที่สาม หรืออื่น ๆ) หมายถึง ผลของการแข่งขันในเซ็ตที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันในเซ็ตที่ระบุไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์
   • การเดิมพันปิงปองแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน (หรือเซ็ตที่ระบุ) จะไม่มีการอัพเดตคะแนนสำหรับการเดิมพันปิงปองแบบสด
  • วอลเลย์บอล และวอลเลย์บอลชายหาด
   • ตลาดมันนี่ไลน์อ้างอิงกับผู้ชนะของการแข่งขันหรือเซ็ตที่ระบุไว้ ตลาดแฮนดิแคปขึ้นกับเซ็ตหรือเกม (กรุณาดูชื่อของตลาด) ตลาดแบบสูง/ต่ำ และตลาดแบบคี่/คู่จะขึ้นกับแต้ม (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
   • ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดที่วางกับผู้เล่นนั้นจะถือเป็นโมฆะ
   • ถ้าทีมถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติในระหว่างการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นแต่การเดิมพันกับตลาดที่ถูกกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
   • ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือหยุดชั่วคราว การเดิมพันทั้งหมดยังถือว่ามีผลสมบูรณ์ ถ้าการแข่งขันกลับมาแข่งขันต่อ ก่อนที่จะหมดเวลาสิบสองชั่วโมง
   • ผู้ชนะในเซ็ตแรก (ผู้ชนะในเซ็ตที่สอง ผู้ชนะในเซ็ตที่สาม หรืออื่น ๆ) หมายถึง ผลของการแข่งขันในเซ็ตที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันในเซ็ตที่ระบุไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์
   • การเดิมพันวอลเลย์บอลแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน (หรือเซ็ตที่ระบุ) จะไม่มีการอัพเดตคะแนนสำหรับการเดิมพันวอลเลย์บอลแบบสด
  • ฮ็อกกี้สนาม
   • ตลาดแบบเต็มเวลาทั้งหมด รวมถึงการเดิมพันแบบสด จะตัดสินตามผลการแข่งขันในขั้นสุดท้ายในตอนท้ายของช่วงเวลาการแข่งขันปกติ การต่อเวลาพิเศษ โกลเดนโกล และการยิงลูกโทษ ไม่ถือเป็นตลาดแบบเต็มเวลา (ตลาดพิเศษสำหรับการต่อเวลาพิเศษ (ET) และการยิงลูกจุดโทษ (PEN) อาจจะถูกเสนอให้สำหรับการเดิมพัน)
   • ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป หยุดชั่วคราวหรือถูกยกเลิก และไม่ได้กลับมาแข่งขันต่อภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มตามกำหนดเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันบนตลาดที่ถูกกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะยังคงถือว่ามีผล ถ้าผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการถูกประกาศโดยองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
   • ตลาดสำหรับครึ่งแรก หมายถึง ผลการแข่งขันของครึ่งแรก การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันในครึ่งที่ระบุไม่เสร็จสิ้น
   • การเดิมพันฮ็อกกี้สนามแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขันใน ตอนท้ายของช่วงเวลาการแข่งขันปกติ
   • คะแนนจะถูกอัพเดตสำหรับการเดิมพันฮ็อกกี้สนามแบบสด และตลาดที่ถูกแสดงให้เห็นในระหว่างการซื้อขายสดอ้างอิงกับคะแนนที่ถูกแสดงให้เห็นในเวลาที่มีการวางเดิมพันแล้ว
   • นระหว่างเกม ด้วยความเคารพในอำนาจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและดุลยพินิจที่เป็นเด็ดขาด สำหรับการเดิมพันสดที่คิดว่าเป็นอันตรายที่อาจส่งผลถึงคะแนน, ผลลัพธ์, ประสิทธิภาพของทีมหรือผู้เล่น หรือประกันการเปลี่ยนแปลงการพนัน/ราคาหรือตลาด หรือข้อมูลการเดิมพัน (“การเล่นอันตราย”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการยอมรับเดิมพันและอาจรับหรือปฏิเสธเดิมพันนั้นหลังจากการเล่นอันตรายก็ได้ ทุกการกระทำในเกมที่คิดว่าเป็นการเล่นปลอดภัยและเดิมพันจะยังคงได้รับการยอมรับ
  • สนุกเกอร์และบิลเลียด
   • ตลาดมันนี่ไลน์และแฮนดิแคปอ้างอิงที่ผู้ชนะของการแข่งขัน ตลาดแบบสูง/ต่ำ และตลาดแบบคี่/คู่ จะขึ้นกับจำนวนของเฟรม/แรค (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
   • ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดที่วางกับผู้เล่นนั้นจะถือเป็นโมฆะ
   • ถ้าการแข่งขันเริ่มขึ้นแต่ไม่เสร็จสิ้น การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันบนตลาดที่มีการกำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไข
   • การเดิมพันสนุกเกอร์และบิลเลียดแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน (หรือเฟรม/แรคที่ระบุ) คะแนนจะไม่มีการอัพเดทสำหรับการเดิมพันสนุกเกอร์และบิลเลียดแบบสด
   • สำหรับการเดิมพันสูง/ต่ำของตลาดและคี่/คู่ของแต่ละเฟรม ให้ดูที่จำนวนคะแนนรวมที่ทำได้ในเฟรมนั้น ๆ
   • ผู้เล่นคนใดจะแทงลูกแดงลูกแรกได้
    หมายถึงผู้เล่นที่แทงลูกแดงแรกตามกำหนดได้ในนัดการแข่งขันหรือเฟรมที่เจาะจง นั่นคือแทงลูกแดงได้โดยไม่ฟาวล์(ถ้ามีการวางลูกใหม่ระหว่างเฟรมการเดิมพันทั้งหมดจะยังคงใช้ได้อยู่)
   • ผู้เล่นคนใดทำได้ถึง 30 แต้มก่อน
    หมายถึงผู้เล่นที่ทำคะแนนได้ถึงสามสิบแต้มเป็นคนแรกในเฟรมที่เจาะจง
   • เบรคสูงสุดหมายถึงจำนวนแต้มที่ทำได้ใน"เบรค" หนึ่งโดยผู้เล่นคนเดียวหรือหลายคนในเฟรม นัดการแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนท์ที่เจาะจง
   • จำนวนรวมเซนจูรี่ หมายถึง จำนวน "เบรค" 100
    แต้มหรือมากกว่าซึ่งทำได้ในนัดการแข่งขันหรือทัวร์นาเมนท์ที่เจาะจง
  • กอล์ฟ
   • การเดิมพันกอล์ฟทั้งหมดจะตัดสินตามผลการแข่งขันของทัวร์นาเมนท์อย่างเป็นทางการ
   • ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือรอบที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดที่วางกับผู้เล่นนั้นจะเป็นโมฆะ ถ้านักกอล์ฟถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติในระหว่างทัวร์นาเมนท์หรือรอบที่ถูกระบุ จะเสียการเดิมพันทั้งหมด
   • ถ้าทัวร์นาเมนท์หรือรอบที่ระบุถูกทำให้ล่าช้าหรือหยุดชั่วคราว การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผลต่อไปอีก 48 ชั่วโมง หลังจากเวลาจบตามกำหนดการ
   • เอาท์ไรท์ (ผู้ชนะของทัวร์นาเมนท์)
    • “ผู้เล่นอื่นใด” หรือ “สนาม” หมายถึง นักกอล์ฟทั้งหมดที่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในตลาดเอาท์ไรท์
    • ตลาดเอาท์ไรท์จะตัดสินตามผู้ชนะของทัวร์นาเมนท์ และผลของการเล่นเพลย์ออฟจะถูกนำมาพิจารณาด้วย
    • ถ้าทัวร์นาเมนท์ถูกทำให้สั้นลงโดยเจ้าหน้าที่ (เช่น จำนวนหลุมตามที่กำหนดไว้ไม่สมบูรณ์) การเดิมพันทั้งหมดยังคงสมบูรณ์อยู่ ถ้ามีการประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีการแข่งขันต่อ การเดิมพันที่ได้วางไว้นั้นจะถือเป็นโมฆะ ถ้าไม่มีการประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
   • การจับคู่ทัวร์นาเมนท์
    • การจับคู่ทัวร์นาเมนท์ หมายถึง นักกอล์ฟที่มีคะแนนต่ำที่สุด ระหว่างทัวร์นาเมนท์ (โดยทั่วไปแล้ว 72 หลุม) ถ้าจำนวนของหลุมที่เล่นไปแล้วลดลงจากที่ได้กำหนดไว้ การเดิมพันจะยังคงสมบูรณ์ ถ้ามีการประกาศผลการแข่งขันของทัวร์นาเมนท์อย่างเป็นทางการ
    • นักกอล์ฟทั้งคู่จะต้องที-ออฟ เพื่อให้การเดิมพันยังคงสมบูรณ์ นักกอล์ฟที่ตีได้จำนวนหลุมมากที่สุด (ไม่รวมเพลย์-ออฟ) จะเป็นผู้ชนะ ถ้านักกอล์ฟตีได้จำนวนหลุมเท่ากัน (ไม่รวมเพลย์-ออฟ) ผู้เล่นที่มีคะแนนต่ำที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
    • ถ้านักกอล์ฟถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติภายหลังจากการที-ออฟ จะถือว่าผู้เล่นอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชนะ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้เล่นถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติ หลังจากที่มีผู้เล่นอีกคนหนึ่งทำแต้มได้สูงแล้ว นักกอล์ฟที่ตีได้จำนวนหลุมมากที่สุดจะยังคงถูกประกาศว่าเป็นผู้ชนะ
    • ถ้านักกอล์ฟทั้งสองถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติในระหว่างรอบเดียวกัน การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนหลุมที่นักกอล์ฟแต่ละคนตีได้แล้ว
   • ราวน์แมตช์อัพ
    • ราวน์แมตช์อัพ หมายถึง นักกอล์ฟที่มีคะแนนต่ำที่สุดโดยจาก 18 หลุมที่ได้ถูกระบุไว้ และไม่รวมการเล่นเพลย์-ออฟ
    • นักกอล์ฟทั้งคู่จะต้องที-ออฟ การเดิมพันจึงจะยังคงสมบูรณ์ ถ้านักกอล์ฟถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติภายหลังจากการที-ออฟ จะถือว่าผู้เล่นอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชนะ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้เล่นที่ขาดคุณสมบัติได้เริ่มการแข่งขันในรอบถัดไปแล้ว คะแนนที่มีอยู่เดิมจะยังคงมีผล
   • รอบ สูง/ต่ำ
    • ตลาดรอบ สูง/ต่ำ หมายถึง คะแนนของนักกอล์ฟหนึ่งคน (หรือนักกอล์ฟหลายคน) ที่ทำได้จาก 18 หลุมที่ได้ระบุไว้ และไม่รวมการเพลย์-ออฟ
    • นักกอล์ฟจะต้องที-ออฟ การเดิมพันจึงจะยังคงสมบูรณ์ ถ้านักกอล์ฟไม่สามารถตีครบ 18 หลุมที่ได้ระบุไว้โดยสมบูรณ์ได้ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
   • การทายสูง/ต่ำ สำหรับหลุมแต่ละหลุม
    • ตลาดหลุมแต่ละหลุม สูง/ต่ำ หมายถึง คะแนนของนักกอล์ฟหนึ่งคน (หรือนักกอล์ฟหลายคน) ที่ทำได้จากหลุมแต่ละหลุมแบบเจาะจงของรอบที่ระบุไว้
    • ถ้านักกอล์ฟ (หรือนักกอล์ฟหลายคน) ไม่สามารถพิชิตหลุมได้ การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ
  • การแข่งรถ
   • การแข่งรถ รวมถึง แต่ไม่ข้อจำกัดเฉพาะกับ การแข่งขันฟอร์มูล่าวัน, โมโต จีพี และ A1GP
   • ผู้ชนะบนแท่นจะถือว่าเป็นผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะเกิดการขาดคุณสมบัติใดๆ หรือเกิดการแก้ไขผลการแข่งขันในภายหลัง ถ้าหากไม่มีพิธีการมอบรางวัลผู้ชนะบนแท่น ผลของการแข่งขันคือผลที่ี่องค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องประกาศในทันทีภายหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน ยึดตามตำแหน่งในการคัดเลือกรอบสุดท้ายที่ประกาศโดยองค์การกำกับดูแลในทันทีหลังจบรอบคัดเลือก
   • ถ้าสนามแข่งขันที่กำหนดไว้เปลี่ยนแปลง การเดิมพันทั้งหมด จะถือเป็นโมฆะ
   • ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป การเดิมพันทั้งหมดยังถือว่าสมบูรณ์ ถ้าการแข่งขันนั้นเริ่มต้นก่อนสิ้นสุดเวลา 48 ชั่วโมง มิฉะนั้นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น แต่ไม่เสร็จสิ้น การเดิมพันทั้งหมดยังคงมีผลต่อไป ถ้ามีการประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ถ้าไม่มีการประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ
   • การแข่งรถถือว่าเริ่มต้นขึ้น เมื่อมีการให้สัญญาณเริ่มของรอบก่อนแข่งจริง ถ้าคู่แข่งไม่พร้อมเริ่มต้นจากตำแหน่งออกรถ (หรือเลนสำหรับเติมน้ำมัน) การเดิมพันในตัวผู้แข่งนั้นจะถือเป็นโมฆะ ถ้าคู่แข่งไม่สามารถเริ่มแข่งรอบคัดเลือกอย่างเป็นทางการได้ การเดิมพันโพลโพสซิชั่นที่ตัวผู้แข่งคนนั้นจะถือเป็นโมฆะ
   • ในตลาดแบบตัวต่อตัว ผู้แข่งขันทั้งสองจะต้องเริ่มการแข่งขัน (หรือรอบคัดเลือกอย่างเป็นทางการ) การเดิมพันจึงจะสมบูรณ์ ผู้แข่งขันที่มีตำแหน่งการเข้าเส้นชัยที่ดีกว่า จะถูกประกาศว่าเป็นผู้ชนะ ถ้าผู้แข่งขันทั้งสองไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้ คู่แข่งขันที่ทำรอบได้มากที่สุด จะถือว่าเป็นผู้ชนะ ถ้ามีการบันทึกจำนวนรอบของผู้แข่งขันทั้งสองคนไว้เท่ากัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะจนกว่าจะมีการประกาศผลการลำดับนักแข่งอย่างเป็นทางการ
   • ตลาดรอบที่เร็วที่สุด ตัดสินโดยผู้แข่งขันหรือทีมที่ทำเวลารอบได้เร็วที่สุดในระหว่างการแข่งขัน
   • จำนวนตลาดของผู้เข้าเส้นชัยที่ได้รับการจัดประเภท จะตัดสินโดยผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่ประกาศโดยองค์การกำกับดูแล
   • การเดิมพันการแข่งรถแบบสด จะตัดสินตามผลของการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ของการแข่งขันที่ระบุไว้
   • ตลาดแบบคี่/คู่ ยึดตามตำแหน่งการเข้าเส้นชัยในการแข่งขัน ตามที่ประกาศโดยองค์กรกำกับดูแล ตัวอย่างเช่น ถ้าคนขับ A เข้าเส้นชัยในตำแหน่งที่ 1 ผลการแข่งขันจะเป็นคี่ ถ้าคนขับ B เข้าเส้นชัยในตำแหน่งที่ 2 ผลการแข่งขันจะเป็นคู่ เป็นต้น ถ้าคนขับไม่ได้รับการจัดอันดับอย่างเป็นทางการ การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ และจะได้รับเงินคืน
   • ตลาดผลต่างของการชนะ ยึดตามความแตกต่างของเวลา (เป็นวินาที) ระหว่างคนขับที่เลือกไว้ ตามที่ประกาศโดยองค์กรกำกับดูแล สูง หมายความว่า ความแตกต่างของเวลาจะมากกว่าแฮนดิแคป ในขณะที่ ต่ำ หมายความว่า ความแตกต่างของเวลาจะน้อยกว่าแฮนดิแคปที่เสนอให้ ถ้าความแตกต่างของเวลาเท่ากับแฮนดิแคปพอดี การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ และจะได้รับเงินคืน
  • แฮนด์บอล
   • ตลาดแบบเต็มเวลาทั้งหมด รวมถึงการเดิมพันแบบสด จะตัดสินตามผลการแข่งขันในขั้นสุดท้ายในตอนท้ายของช่วงเวลาการแข่งขันปกติ การต่อเวลาพิเศษ และการยิงลูกโทษไม่นับเป็นตลาดแบบเต็มเวลา
   • ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป หยุดชั่วคราวหรือยกเลิก และไม่ได้กลับมาดำเนินการแข่งขันต่อภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันกับตลาดที่มีการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะยังถือว่ามีผล ถ้าผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการถูกประกาศโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
   • การเดิมพันแฮนด์บอลแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน ในตอนท้ายของช่วงเวลาการแข่งขันปกติ
   • คะแนนจะไม่ถูกอัพเดต สำหรับการเดิมพันแฮนด์บอลแบบสด
  • การแข่งโปโลน้ำ
   • ตลาดแบบเต็มเวลาทั้งหมด รวมถึงการเดิมพันแบบสด จะตัดสินตามผลการแข่งขันในขั้นสุดท้าย เมื่อจบช่วงเวลาการแข่งขันปกติ (4 ควอเตอร์) การต่อเวลาพิเศษ และการยิงลูกโทษไม่ถือเป็นตลาดแบบเต็มเวลา
   • ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป หยุดชั่วคราวหรือยกเลิก และไม่ได้กลับมาแข่งขันต่อภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มตามกำหนดเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันกับตลาดที่มีการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะยังถือว่ามีผล ถ้าผลการ แข่งขันอย่างเป็นทางการถูกประกาศโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
   • ตลาดสำหรับครึ่งแรก หมายถึง ผลการแข่งขันของครึ่งแรก และควอเตอร์ที่สอง การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันในครึ่งที่ระบุไม่เสร็จสมบูรณ์
   • การเดิมพันโปโลน้ำแบบสด จะตัดสินตามผลของการแข่งขันในช่วงจบเวลาการแข่งขันปกติ
   • คะแนนจะไม่ถูกอัพเดตสำหรับการเดิมพันโปโลน้ำแบบสด
  • การชกมวย
   • การเดิมพันในการชกที่ถูกเลื่อนออกไป จะยังคงถือว่าสมบูรณ์อยู่ ถ้าการชกนั้นเกิดขึ้นภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันเริ่มชกเดิม
   • สำหรับตลาดมันนี่ไลน์ (ซึ่งไม่มีการเสนอตัวเลือกว่า เสมอ ในการเดิมพัน) การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ถ้าผลการแข่งขันออกมาเสมอกัน ถ้ามีการเสนอจำนวนราคา (odds) เพื่อเสนอเป็นทางเลือกที่สามในการเดิมพัน และการแข่งขันจบลงที่ผลเสมอกัน การเดิมพันตัวเลือกว่าเสมอกันนั้น จะได้รับเงินในฐานะเป็นผู้ชนะ และจะเสียการเดิมพันในตัวนักชกทั้งสอง
   • การชกถือว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อระฆังดังขึ้นสำหรับการเริ่มชกในยกแรก ถ้านักชกหนึ่งคน หรือสองคน ไม่สามารถเริ่มชกได้ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ถ้าผู้ชกไม่สามารถเริ่มชกเมื่อมีเสียงระฆังเพื่อทำการเริ่มยก หรือไม่มีคุณสมบัติระหว่างยกการชก จะถือว่าคู่ต่อสู้ชนะในยกก่อนหน้า
   • การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินตามคำตัดสินอย่างเป็นทางการที่ได้รับ เมื่อมีเสียงตีระฆังทันทีภายหลังจากการชก การเปลี่ยนแปลงผลของการชกในภายหลังจะไม่ได้รับการยอมรับตามวัตถุประสงค์ของการเดิมพัน
   • การชนะแบบน็อคเอาท์ (KO) จะรวมถึงการชนะแบบ เทคนิคัลน็อคเอาท์ (TKO) หรือการชนะโดยการขาดคุณสมบัติ (DSQ) การตัดสินคะแนน จะรวมถึงการตัดสินทางเทคนิค (TD) และการเสมอกัน จะรวมถึงการเสมอกันทางเทคนิค
   • การเดิมพัน สูง/ต่ำ หมายถึงจำนวนของยกที่เกิดขึ้นระหว่างการชก เช่น ต่ำกว่า 9.5 จะหมายถึงการชกจบลงก่อนที่เวลา 1 นาที 30 วินาที ของยกที่ 9 ในขณะที่ สูงกว่า 9.5 จะหมายถึงการชกจบลงภายหลังเวลา 1 นาที 30 วินาที ของยกที่ 9 (รวมทั้งการตัดสินด้วยคะแนน)
   • ยูเอฟซี (UFC)
    • กฎ UFC ยังนำไปใช้ได้กับการชกที่สนับสนุนโดยองค์กรศิลปะการต่อสู้แบบผสมอื่นๆ (MMA) ได้
    • การเดิมพันในการชกที่ถูกเลื่อนออกไป จะยังคงถือว่าสมบูรณ์ ถ้าการชกนั้นเกิดขึ้นภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันเริ่มชกเดิม
    • ถ้าการชกจบลงด้วยการเสมอกัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
  • เกมปาลูกดอก
   • มันนี่ไลน์และตลาด หมายถึง ผู้ชนะการแข่งขัน แฮนดิแคปและตลาดสูง/ต่ำ ยึดตามจำนวนของเซ็ต (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
   • ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป และไม่ได้เริ่มแข่งขันภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มต้นตามกำหนดเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
   • ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดที่ผู้เล่นนั้นจะเป็นโมฆะ
   • ถ้าการแข่งขันเริ่มขึ้นแต่ไม่เสร็จสิ้น การเดิมพันทั้งหมดจะถือ เป็นโมฆะ
   • การเดิมพันเกมปาลูกดอกแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน คะแนนจะไม่ถูกอัพเดตสำหรับการเดิมพันเกมปาลูกดอกแบบสด
   • ตลาด “180” หมายถึงจำนวนของการโยนได้สูงสุด “180” ครั้งในการแข่งขัน
  • คริกเก็ต
   • สำหรับการแข่งขันแบบ Limited Over (รวมถึง ODI และ Twenty20) การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินตามผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยสอดคล้องกับกติกาการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม หากผลถูกกำหนดโดยซูเปอร์โอเวอร์ ออกจากการเล่น การทอยเหรียญ ฯลฯ การเดิมพันการแข่งขันทั้งหมดที่มีผู้ชนะจะถือเป็นโมฆะ
   • หาก "ไม่มีผล" คือคำประกาศอย่างเป็นทางการ หรือกติกาการแข่งขันไม่ได้ประกาศผู้ชนะ การเดิมพันการแข่งขันทั้งหมดที่มีผู้ชนะจะถือเป็นโมฆะ ผลของการเดิมพันอื่น ๆ อาจยังมีผลใช้ได้หากได้รับการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
   • หากมีการเลื่อนการแข่งขันหรือการระงับ การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่ามีผลใช้ได้หากการแข่งขันดำเนินต่อไปภายในกำหนด 48 ชั่วโมง
   • การเดิมพัน Test Match จะเสนอในรูปแบบ 1X2 โดยที่ 1 หมายถึงทีมที่มีชื่อก่อน (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน), X หมายถึงผลเสมอของการแข่งขัน, 2 หมายถึงทีมที่มีชื่ออันดับสอง (โดยปกติคือทีมเยือน) หาก Test Match สิ้นสุดที่ผล "คะแนนเท่ากัน" (แตกต่างจากผล "เสมอ") ดังนั้นการเดิมพันการแข่งขันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ หากมีการยกเลิกการแข่งขันเนื่องจากการรบกวนภายนอก การเดิมพันทั้งหมดจะประกาศเป็นโมฆะ
   • การเดิมพัน Most Runs หมายถึงผู้เล่นที่ทำคะแนนได้มากที่สุดระหว่างการแข่งขันหรือช่วงทำแต้มที่เฉพาะเจาะจง ผู้เล่นทั้งคู่ต้องอยู่ที่จุดตีลูกอย่างน้อยหนึ่งลูกบอล การเดิมพันจึงจะมีผลใช้ได้
   • การเดิมพัน Most Wickets หมายถึงผู้เล่นที่ได้คะแนนมากที่สุดระหว่างการแข่งขันหรือช่วงทำแต้มที่เฉพาะเจาะจง ผู้เล่นทั้งคู่ต้องโยนลูกบอลอย่างน้อยหนึ่งลูกเพื่อให้การเดิมพันมีผลใช้ได้
   • การเดิมพัน Most Sixes หมายถึงทีมที่ทำหกคะแนนได้มากที่สุดระหว่างการแข่งขันหรือช่วงทำแต้มที่เฉพาะเจาะจง การเดิมพันจะมีผลใช้ได้หากมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ หาก "ไม่มีผล" คือคำประกาศอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
   • การเดิมพัน Next Man Out หมายถึงผู้เล่นคนใดที่ออกจากการแข่งขันหรือช่วงทำแต้มที่เฉพาะเจาะจงเป็นคนแรก หากผู้เล่นคนใดคนหนึ่งถอนตัว การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ หากไม่มีผู้เล่นคนใดออกจากการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
   • การเดิมพันจำนวนรันทั้งหมด หมายถึงคะแนนรันโดยรวมที่ทำโดยผู้เล่นหรือทีมระหว่างการแข่งขันหรือช่วงอินนิ่งที่เฉพาะเจาะจง ผู้เล่นต้องอยู่ในจุดตีลูกอย่างน้อยหนึ่งลูกบอลเพื่อให้การเดิมพันมีผลใช้ได้ สำหรับการเดิมพันจำนวนรันทั้งหมดในช่วงอินนิ่ง ต้องมีอย่างน้อย 20 โอเวอร์ในการแข่งขันประเภท ODI (One Day International - การแข่งขันระดับนานาชาติในหนึ่งวัน) และต้องมีอย่างน้อย 5 โอเวอร์ สำหรับการแข่งขันประเภททเวนตี้ 20 หากไม่เป็นเช่นนั้นการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ เว้นแต่ว่าช่วงอินนิ่งได้สิ้นสุดลงแล้ว
   • การวางเดิมพัน Over Total Runs หมายถึงคะแนนรวมที่ทำโดยผู้เล่นหรือทีมระหว่างโอเวอร์ที่เฉพาะเจาะจง โอเวอร์ต้องสมบูรณ์ หรือช่วงทำแต้มจบลง การเดิมพันจึงจะมีผลใช้ได้
   • การเดิมพัน Method of Dismissal หมายถึงวิธีที่ผู้ตีลูกออกจากการแข่งขัน หากผู้เล่นไม่ออกจากการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
   • การเดิมพัน Highest Opening Partnership หมายถึงการทายว่าทีมใดจะทำคะแนนความร่วมมือแรกได้สูงสุด หากผู้เล่นถอนตัวเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเปลี่ยนตัวผู้เล่นก่อนออกจากการแข่งขัน ความร่วมมือจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะพิชิตประตูสามเสาหรือช่วงทำแต้ม
   • การเดิมพัน First Wicket Total Runs หมายถึงจำนวนการทำคะแนนโดยทีมก่อนการพิชิตประตูสามเสาหรือช่วงทำแต้ม
  • รักบียูเนียน
   • ตลาดเต็มเวลาทั้งหมด รวมทั้งการเดิมพันขณะแข่งขัน จะถูกตัดสิน ขั้นสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ (80 นาที) การต่อเวลาพิเศษไม่นับรวม สำหรับตลาดเต็มเวลา ตลาดรักบี้เซเว่น (Rugby Sevens) จะได้รับการตัดสินในช่วงท้ายของเวลาปกติ (โดยปกติคือ 14 หรือ 20 นาที) ตลาดรักบี้เซเว่นจะไม่นับรวมเวลาพิเศษไว้ในเวลาเต็ม
   • ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป ถูกหยุดชั่วคราวหรือถูกยกเลิก และไม่ได้กลับมาแข่งขันต่อภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มตามกำหนดเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันบนตลาดถูกกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะยังถือว่ามีผล ถ้าผลการแข่งขัน อย่างเป็นทางการถูกประกาศโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
   • ตลาดครึ่งแรก หมายถึง ผลการแข่งขันของครึ่งแรกเท่านั้น การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันในครึ่งที่ระบุไม่เสร็จสมบูรณ์
   • การเดิมพันขณะแข่งขันของรักบียูเนียนจะตัดสินผลการแข่งขันเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ
   • คะแนนจะถูกอัพเดทสำหรับการเดิมพันขณะแข่งขันของรักบียูเนียน และตลาดที่แสดงให้เห็นในระหว่างการเดิมพันขณะแข่งขัน หมายถึงคะแนนที่แสดงให้เห็นเมื่อมีการวางเดิมพันแล้ว
   • ในระหว่างเกม ด้วยความเคารพในอำนาจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและดุลยพินิจที่เป็นเด็ดขาด สำหรับการเดิมพันสดที่คิดว่าเป็นอันตรายที่อาจส่งผลถึงคะแนน, ผลลัพธ์, ประสิทธิภาพของทีมหรือผู้เล่น หรือประกันการเปลี่ยนแปลงการพนัน/ราคาหรือตลาด หรือข้อมูลการเดิมพัน (“การเล่นอันตราย”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการยอมรับเดิมพันและอาจรับหรือปฏิเสธเดิมพันนั้นหลังจากการเล่นอันตรายก็ได้ ทุกการกระทำในเกมที่คิดว่าเป็นการเล่นปลอดภัยและเดิมพันจะยังคงได้รับการยอมรับ
  • ลีกกีฬารักบี้
   • ตลาดเต็มเวลาทั้งหมด ที่รวมทั้งการเดิมพันขณะแข่งขัน จะถูกตัดสินขั้นสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน รวมการต่อเวลาพิเศษที่อาจเกิดขึ้น
   • ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป หยุดชั่วคราวหรือยกเลิก และไม่ได้กลับมาทำการแข่งขันต่อภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มตามกำหนดเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันบนตลาดที่มีการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข และการเดิมพันจะยังถือว่ามีผลอยู่ ถ้าผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการถูกประกาศโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
   • ตลาดครึ่งแรก หมายถึง ผลการตัดสินของครึ่งแรกเท่านั้น การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันในครึ่งที่ระบุไม่เสร็จสิ้น
   • การเดิมพันลีกกีฬารักบี้แบบสด จะตัดสินตามผลของการแข่งขัน ซึ่งรวมทั้งการต่อเวลาพิเศษใดที่อาจจะเกิดขึ้น
   • คะแนนจะถูกอัพเดทสำหรับการเดิมพันลีกรักบี้แบบสด และตลาดที่ถูกแสดงให้เห็นในระหว่างการเดิมพันสด จะอ้างถึงคะแนนที่ถูกแสดงให้เห็นในเวลาที่วางเดิมพันแล้ว
   • ในระหว่างเกม ด้วยความเคารพในอำนาจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและดุลยพินิจที่เป็นเด็ดขาด สำหรับการเดิมพันสดที่คิดว่าเป็นอันตรายที่อาจส่งผลถึงคะแนน, ผลลัพธ์, ประสิทธิภาพของทีมหรือผู้เล่น หรือประกันการเปลี่ยนแปลงการพนัน/ราคาหรือตลาด หรือข้อมูลการเดิมพัน (“การเล่นอันตราย”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการยอมรับเดิมพันและอาจรับหรือปฏิเสธเดิมพันนั้นหลังจากการเล่นอันตรายก็ได้ ทุกการกระทำในเกมที่คิดว่าเป็นการเล่นปลอดภัยและเดิมพันจะยังคงได้รับการยอมรับ
  • กรีฑา
   • ตลาดเอาท์ไรท์ (ชนะเหรียญทอง) หมายถึง ผู้ชนะในการแข่งขัน กรีฑาแต่ละประเภท
   • ตลาดมันนีไลน์ หมายถึง ผู้แข่งขันที่มีตำแหน่งดีที่สุดในรายการ (หรือ Heat ที่ระบุ) ถ้ามีนักกรีฑาเพียงคนเดียวที่มาถึงรอบสุดท้ายของรายการ เดิมพันที่ผู้แข่งขันผู้นั้นจะเป็นเดิมพันที่ชนะ ถ้านักกรีฑาทั้งคู่ไม่สามารุมาถึงรอบสุดท้ายได้ ผู้แข่งขันที่ได้อันดับที่ดีกว่าระหว่างการตัดสิน จะถูกประกาศให้เป็นผู้ชนะ
   • ผู้ชนะบนแท่นจะถือเป็นผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ สำหรับทุกการเดิมพันที่ถูกตัดสิน การขาดคุณสมบัติหรือการแก้ไขผลการตัดสินภายหลัง จะไม่ถูกนำมาพิจารณาเพื่อจุดประสงค์ในการเดิมพัน
   • ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อน หยุดชั่วคราว หรือยกเลิกและไม่สามารถกลับมาแข่งขันใหม่ได้ภายในสิบสองชั่วโมงของเวลาเริ่มต้นตามกำหนด การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
   • ถ้านักกรีฑาไม่สามารถเริ่มต้นการแข่งขันได้ การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ จะถือว่านักกรีฑาได้เริ่มต้นการแข่งขันแล้ว ถ้าพวกเขาเข้าร่วมแข่งในขอบเขตที่จำเป็น ในการบันทึกผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ หรือการจัดกลุ่มประเภท (รวมทั้ง DSQ (ขาดคุณสมบัติ) แต่ไม่รวมถึง DNS (ไม่ได้เริ่มต้น))
  • ว่ายน้ำ
   • ตลาดเอาท์ไรท์ (ชนะเหรียญทอง) หมายถึง ผู้ชนะในการแข่งขันว่ายน้ำแต่ละครั้ง
   • ตลาดมันนี่ไลน์ หมายถึง คู่แข่งขันที่ได้อันดับที่ดีที่สุดในการแข่งขัน (หรือฮีตที่กำหนด) ถ้ามีนักว่ายน้ำเพียงหนึ่งคนเท่านั้นเข้าถึงเส้นชัยการแข่งขัน การเดิมพันคู่แข่งขันคนนั้นจะเป็นการเดิมพันที่ชนะ ถ้านักว่ายน้ำทั้งคู่ไม่สามารถว่ายถึงเส้นชัยในการแข่งขัน คู่แข่งขันที่ได้อันดับที่ดีกว่าระหว่างการตัดสิน จะถูกประกาศให้เป็นผู้ชนะ
   • ผู้ชนะบนแท่นจะเป็นผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการสำหรับทุกการเดิมพันที่ถูกตัดสิน การขาดคุณสมบัติหรือการแก้ไขผลการตัดสินภายหลัง จะไม่ถูกนำมาพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน
   • ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อน หยุดชั่วคราว หรือยกเลิกและไม่สามารถกลับมาแข่งขันใหม่ได้ภายในสิบสองชั่วโมงของเวลาเริ่มต้นตามกำหนด การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
   • ถ้านักว่ายน้ำไม่สามารถเริ่มต้นการแข่งขันได้ การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ
  • ฟุตบอลชายหาด
   • ช่วงเต็มเวลาทั้งหมดรวมถึงการเดิมพันสดจะตัดสินตามผลการแข่งขันสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ ธรรมดาแล้วเวลาปกติจะมีสามช่วง ช่วงละสิบสองนาที การต่อเวลาพิเศษ ประตูทอง และการยิงลูกโทษไม่นับเป็นช่วงเต็มเวลา (อาจให้มีการเดิมพันเฉพาะช่วงสำหรับการต่อเวลาพิเศษ (ET) และการยิงลูกโทษ (PEN))
   • ถ้ามีการเลื่อน ระงับ หรือยกเลิกนัดการแข่งขัน และไม่มีการแข่งขันต่อภายในสิบสองชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มตามกำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันที่กำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะเช่นกัน ถ้ามีการประกาศผลอย่างเป็นทางการโดยฝ่ายกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
   • ช่วงที่หนึ่ง (ช่วงที่สอง ช่วงที่สาม) หมายถึง ผลของช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น หากไม่ครบถ้วนตามช่วงเวลาที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
   • การเดิมพันสดฟุตบอลชายหาดจะตัดสินตามผลการแข่งขันเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ
   • จะมีการอัปเดตคะแนนการเดิมพันสดฟุตบอลชายหาด และช่วงการเดิมพันที่แสดงในระหว่างการเทรดสดหมายถึงคะแนนที่แสดง ณ เวลาที่วางเดิมพัน
   • สำหรับการเดิมพันสดในระหว่างการแข่งขัน จะพิจารณาว่าเป็นอันตรายตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งอาจกระทบต่อคะแนน ผลลัพธ์ ประสิทธิภาพของทีมใดทีมหนึ่งหรือผู้เล่น หรือการรับประกันเปลี่ยนอัตราเดิมพัน/ราคา หรือช่วงการเดิมพัน หรือข้อมูลการเดิมพัน ("การเดิมพันช่วงอันตราย") บริษัทขอสงวนสิทธิ์ระงับการรับเดิมพันและอาจตอบรับหรือปฏิเสธการเดิมพันหลังช่วงอันตรายดังกล่าว การดำเนินการอื่น ๆ ทั้งหมดในการแข่งขันถือว่าเป็นช่วงปลอดภัย และจะยังคงถือว่ายอมรับการเดิมพันได้ต่อไป
  • สควอช
   • ตลาดมันนี่ไลน์ จะอ้างอิงถึงผู้ชนะของการแข่งขันหรือเกมที่ระบุไว้ ตลาดแฮนดิแคปจะขึ้นกับเกมหรือแต้ม (กรุณาดูชื่อของตลาด) ตลาดแบบสูง/ต่ำ และตลาดแบบ คี่/คู่จะขึ้นกับแต้ม (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
   • ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดที่วางกับผู้เล่นคนนั้นจะถือเป็นโมฆะ
   • ถ้าผู้เล่นหนึ่งคน (หรือคู่) ถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติในระหว่างการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นแต่การเดิมพันบนตลาดที่ถูกกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
   • ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือหยุดชั่วขณะ การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงถือว่าสมบูรณ์ ถ้าการแข่งขันกลับมาแข่งต่อก่อนสิ้นสุดเวลา 12 ชั่วโมง
   • ผู้ชนะในเกมแรก (ผู้ชนะในเกมที่สอง ผู้ชนะในเกมที่สาม หรืออื่นๆ) หมายถึง ผลของการแข่งขันในเกมที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันในเกมที่ระบุไม่เสร็จสิ้น
   • การเดิมพันสควอชแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน (หรือเกมที่ระบุ) คะแนนจะไม่ถูกอัพเดต สำหรับการเดิมพันสควอชแบบสด
  • กฎกติกาการแข่งขันรอบฤดูหนาว
   • ทั่วไป
    • ตลาดทั้งหมดจะตัดสินตามผลอย่างเป็นทางการที่ประกาศโดย IOC
    • พิธีมอบเหรียญเริ่มแรก ถือเป็นผลอย่างเป็นทางการสำหรับการตัดสินการเดิมพันทั้งหมด การขาดคุณสมบัติหรือการแก้ไขผลการตัดสินภายหลังจะไม่ถูกนำมาพิจารณาเพื่อจุดประสงค์ในการเดิมพัน
    • การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่ามีผล ถ้าการแข่งขันเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาการแข่งขันอย่างเป็นทางการของกีฬาโอลิมปิก โดยไม่คำนึงเวลาเริ่มต้นจริง ๆ ว่าเมื่อใด หากการแข่งขันไม่เสร็จสิ้น และไม่มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และจะได้รับเงินคืน
    • การเดิมพันใดที่ถูกยอมรับด้วยความผิดพลาด หลังการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจริง ๆ (ยกเว้นการเดิมพันสด) จะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน
    • ถ้าทีมหรือผู้แข่งขันไม่เริ่มการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดที่วางไว้ในการเลือกนั้น (รวมทั้งตลาดเอาท์ไรท์ (ชนะเหรียญทอง) จะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน ถ้าทีมหรือผู้แข่งขันที่ได้รับการเสนอชื่อในตลาดมันนี่ไลน์ (ตัวต่อตัว) นั้นไม่เริ่มการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดในตลาดนั้นจะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน
    • ถ้ามีการแข่งขันเสมอกันเกิดขึ้นในตลาดเอาท์ไรท์ (ชนะเหรียญทอง) ครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพันจะถูกใช้กับการเลือกที่ราคาต่อรอง ขณะที่อีกครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพันจะสูญไป ถ้ามีการแข่งขันเสมอกันเกิดขึ้นในตลาดมันนี่ไลน์ (ตัวต่อตัว) ผลการแข่งขันจะเป็นคะแนนที่เท่ากัน และการเดิมพันกับผู้แข่งขันทั้งสองฝ่ายจะได้รับเงินคืน
   • เหรียญโอลิมปิก
    • ตลาดจะเสนอเหรียญจำนวนต่าง ๆ ที่ผู้แข่งขันชนะเป็นรายบุคคลหรือรายประเทศ ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกให้
    • ตลาดเหล่านี้ จะหมายถึงเหรียญทองเท่านั้น หรือเหรียญทั้งหมด (เหรียญทอง เงิน ทองแดงรวมกัน)
    • ตลาดทั้งหมดจะถูกตัดสินโดยตารางประกาศเหรียญอย่างเป็นทางการ ที่เผยแพร่โดย IOC โดยทันทีหลังจบการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก การเปลี่ยนแปลงตารางประกาศเหรียญใด ๆ ต่อมาในภายหลัง จะไม่ถูกนำมาพิจารณาเพื่อจุดประสงค์ของการเดิมพัน
   • มันนี่ไลน์ (ตัวต่อตัว)
    • ผู้แข่งขันหรือทีมใดที่จะชนะการแข่งขัน หรือถูกวางไว้สูงกว่าในการแข่งขัน?
     • การวางตำแหน่งขั้นสุดท้าย จะตัดสินโดยผู้แข่งขันที่สามารถไปได้ไกลที่สุดในการแข่งขัน ถ้าผู้แข่งขันทั้งสองรายถูกกำจัดออกในระยะเดียวกัน ผู้แข่งขันที่มีอันดับทางการสูงกว่าจะถูกประกาศให้เป็นผู้ชนะ ถ้าผู้แข่งขันทั้งสองรายถูกกำจัดออกในระยะเดียวกัน แต่ไม่มีรายใดได้รับอันดับอย่างเป็นทางการ การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ
   • ฮ็อกกี้น้ำแข็ง
    • ฮ็อกกี้น้ำแข็งในการแข่งขันโอลิมปิกจะยึดตามกฎกติกาการแข่งขันฮ็อกกี้น้ำแข็งตามปกติ (3.5.) ด้านบน
    • ยกเว้นกฎกติกาข้อ 3.5.3 ซึ่งจะถูกแทนที่โดยกฎกติกาต่อไปนี้ – การเดิมพันทั้งหมด จะถือว่ามีผลถ้าการแข่งขันเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาแข่งขันอย่างเป็นทางการ ของกีฬาโอลิมปิก โดยไม่คำนึงว่าเวลาเริ่มต้นจะเป็นเมื่อใด การเดิมพันจะยังถือว่ามีผลอยู่ ถ้าผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการถูกประกาศโดย IOC หากการแข่งขันไม่เสร็จสิ้น และไม่มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และจะได้รับเงินคืน
    • อาจมีการเสนอตลาดเพิ่มเติม (เช่น รวมการต่อเวลา หรือผู้ชนะการยิงลูกจุดโทษ) และเงื่อนไขของตลาดเหล่านี้จะระบุไว้อย่างชัดเจนในหัวข้อเรื่อง

    *หมายเหตุ: จะไม่มีการเล่นต่อเวลาในรอบคัดเลือกเบื้องต้นของการแข่งขันเป็นกลุ่ม ฉะนั้น การได้คะแนนเท่ากันจึงเป็นไปได้

  • เน็ตบอล
   • ตลาดแบบเต็มเวลาทั้งหมด รวมถึงการเดิมพันแบบสด จะตัดสินไปตามผลการแข่งขันในขั้นสุดท้าย ซึ่งรวมถึงการต่อเวลา (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
   • หากการแข่งขันไม่ได้เริ่มต้นตามตารางที่กำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ (ยกเว้น กรณีที่ระบุเป็นอย่างอื่น) หากการแข่งขันถูกระงับหรือถูกยกเลิก การวางเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นสำหรับผู้ที่อยู่ในตลาดที่ได้รับการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
   • ผลการแข่งขันในครึ่งแรก เป็นคะแนนรวมของควอเตอร์แรกและควอเตอร์ที่สอง ผลการแข่งขันในควอเตอร์ที่สอง เป็นคะแนนรวมของควอร์เตอร์ที่สามและควอเตอร์ที่สี่ รวมถึงการต่อเวลาใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลการแข่งควอเตอร์ที่สี่จะไม่รวมการต่อเวลาใดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
   • ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือถูกยกเลิก การเดิมพันที่วางไว้ในครึ่งหรือควอเตอร์ของการแข่งขันที่ไม่เสร็จสิ้นนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ ถ้าครึ่งของการแข่งขันหรือควอเตอร์ที่ระบุไว้นั้นเสร็จสิ้น การเดิมพันจะมีผลต่อไป
   • คะแนนจะไม่ถูกอัพเดตสำหรับการเดิมพันเน็ตบอลแบบสดและแฮนดิแคป ที่ถูกแสดงให้เห็นในระหว่างการวางเดิมพันแบบสด อ้างอิงถึงคะแนนในตอนเริ่มต้นของการแข่งขัน เช่น 0-0 ซึ่ง เวลาและคะแนนที่แสดงให้เห็นนั้น ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการอ้างอิงอย่างเดียวเท่านั้น
  • การแข่งขันโอลิมปิก
   • เรื่องทั่วไป
    • ตลาดทั้งหมดจะตัดสินตามผลอย่างเป็นทางการที่ประกาศโดย IOC
    • พิธีมอบเหรียญเริ่มแรกจะเป็นผลอย่างเป็นทางการ สำหรับการตัดสินการเดิมพันทั้งหมด การขาดคุณสมบัติหรือการแก้ไขผลการตัดสินภายหลังจะไม่ถูกนำมาพิจารณาเพื่อจุดประสงค์ในการเดิมพัน
    • การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่ามีผล ถ้าการแข่งขันเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาการแข่งขันอย่างเป็นทางการของกีฬาโอลิมปิก โดยไม่คำนึงเวลาเริ่มต้นจริง ๆ ว่าเมื่อใด (ยกเว้นการแข่งขันฟุตบอล) หากการแข่งขันไม่เสร็จสิ้น และไม่มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และจะได้รับเงินคืน
    • การเดิมพันใดที่ถูกยอมรับด้วยความผิดพลาด หลังการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจริง ๆ (ยกเว้นการเดิมพันสด) จะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน
    • ถ้าทีมหรือผู้แข่งขันไม่เริ่มการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดที่วางไว้ในการเลือกนั้น (รวมทั้งตลาดเอาท์ไรท์ (ชนะเหรียญทอง) จะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน ถ้าทีมหรือผู้แข่งขันที่ได้รับการเสนอชื่อในตลาดมันนี่ไลน์ (ตัวต่อตัว) นั้นไม่เริ่มการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดในตลาดนั้นจะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน
    • ถ้ามีการแข่งขันเสมอกันเกิดขึ้นในตลาดเอาท์ไรท์ (ชนะเหรียญทอง) ครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพันจะถูกใช้กับการเลือกที่ราคาต่อรอง ขณะที่อีกครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพันจะสูญไป ถ้ามีการแข่งขันเสมอกันเกิดขึ้นในตลาดมันนี่ไลน์ (ตัวต่อตัว) ผลการแข่งขันจะเป็นคะแนนที่เท่ากัน และการเดิมพันกับผู้แข่งขันทั้งสองฝ่ายจะได้รับเงินคืน
   • เหรียญโอลิมปิก
    • ตลาดจะเสนอเหรียญจำนวนต่าง ๆ ที่ผู้แข่งขันชนะเป็นรายบุคคลหรือรายประเทศ ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2012 ให้
    • ตลาดเหล่านี้ จะหมายถึงเหรียญทองเท่านั้น หรือเหรียญทั้งหมด (เหรียญทอง เงิน ทองแดงรวมกัน)
    • ตลาดทั้งหมดจะถูกตัดสินโดยตารางประกาศเหรียญอย่างเป็นทางการ ที่เผยแพร่โดย IOC โดยทันทีหลังจบการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก การเปลี่ยนแปลงตารางประกาศเหรียญใด ๆ ต่อมาในภายหลัง จะไม่ถูกนำมาพิจารณาเพื่อจุดประสงค์ของการเดิมพัน
   • มันนี่ไลน์ (ตัวต่อตัว)
    • ผู้แข่งขันหรือทีมใดที่จะชนะการแข่งขัน หรือถูกวางตำแหน่งไว้สูงกว่าในการแข่งขัน?
    • การวางตำแหน่งขั้นสุดท้ายจะตัดสินโดยผู้แข่งขันที่สามารถไปได้ไกลที่สุดในการแข่งขัน ถ้าผู้แข่งขันทั้งสองรายถูกกำจัดออกในระยะเดียวกัน ผู้แข่งขันที่มีอันดับทางการสูงกว่าจะถูกประกาศให้เป็นผู้ชนะ ถ้าผู้แข่งขันทั้งสองรายถูกกำจัดออกในระยะเดียวกัน แต่ไม่มีรายใดได้รับอันดับอย่างเป็นทางการ การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ
  • การล่องเรือ
   • ถ้วยรางวัลอเมริกันคัพ (รวมทั้งหลุยส์ วิตตอง คัพ)
   • ตลาดทั้งหมดจะถูกตัดสินโดยผลการแข่งอย่างเป็นทางการ ที่ประกาศโดยเว็บไซต์ที่เป็นทางการหลังจากการแข่งขันแต่ละครั้ง การเปลี่ยนแปลงหรือการขาดคุณสมบัติใด ๆ ต่อมาในภายหลัง จะไม่ถูกนำมาพิจารณาเพื่อจุดประสงค์ของการเดิมพัน
   • ถ้าการแข่งถูกเลื่อนหรือถูกยกเลิกไป เดิมพันทั้งหมดจะถือว่ามีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันกลับมาแข่งใหม่ภายในระยะเวลาครบกำหนด 48 ชั่วโมง
  • การเมือง
   • การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
    • พรรคการเมืองใดจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาปี 2012? ชื่อผู้สมัครมีไว้อ้างอิงเท่านั้น ถ้าทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตไม่ชนะการเลือกตั้ง การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและได้รับการคืนเงิน
  • การแข่งขันขี่จักรยาน
   • ตลาดทั้งหมดจะถูกตัดสินโดยผลการแข่งอย่างเป็นทางการ ที่ประกาศโดยเว็บไซต์ที่เป็นทางการหลังจากการแข่งขันแต่ละครั้ง การเปลี่ยนแปลงหรือการขาดคุณสมบัติใด ๆ ต่อมาในภายหลัง จะไม่ถูกนำมาพิจารณาเพื่อจุดประสงค์ของการเดิมพัน
   • ถ้าการแข่งถูกเลื่อนหรือถูกยกเลิกไป เดิมพันทั้งหมดจะถือว่ามีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันกลับมาแข่งใหม่ภายในระยะเวลาครบกำหนด 24 ชั่วโมง
   • ถ้าตลาดแบบตัวต่อตัว ผู้แข่งทั้งคู่จะต้องเริ่มการแข่งขันเพื่อให้การเดิมพันมีผลใช้ได้สมบูรณ์ ผู้แข่งขันที่มาจบที่ตำแหน่งที่ดีกว่าจะถูกประกาศให้เห็นผู้ชนะ ถ้าผู้แข่งขันทั้งคู่ไม่สามารถแข่งจนเสร็จสิ้นได้ เดิมพันจะถูกประกาศให้เป็นโมฆะ และจะได้รับเงินคืน
  • เซปักตะกร้อ
   • ตลาดมันนี่ไลน์อ้างถึงผู้ชนะในการแข่งขันหรือในเซ็ตที่ระบุไว้ ตลาดผู้พิการจะขึ้นอยู่กับทั้งเซ็ตและแต้ม (กรุณาอ้างถึงหัวข้อตลาด) ตลาดบน/ล่าง และ คี่/คู่ขึ้นอยู่กับแต้ม (แม้ว่าจะเริ่มการแข่งขันแล้ว)
   • ถ้าทีมถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติในระหว่างการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นสำหรับตลาดที่ไม่มีเงื่อนไขกำหนดไว้
   • ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือหยุดชั่วคราว การเดิมพันทั้งหมดยังคงใช้ได้ ถ้าการแข่งขันกลับมาดำเนินต่อก่อนการแข่งขันสิ้นสุดลง 12 ชั่วโมง
   • ผู้ชนะเซ็ตแรก (ผู้ชนะเซ็ตที่สอง, ที่สาม, ฯลฯ) อ้างถึงผลของเซ็ตที่ระบุไว้ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ถ้าเซ็ตที่ระบุไม่เสร็จสิ้น
   • คะแนนจะได้รับการอัพเดทสำหรับการวางเดิมพันสดในกีฬาเซปักตะกร้อ
  • ราคาแบบอังกฤษ/ไอริช ฟิกซ์อ๊อดส์แบบตัวต่อตัว
   • ถ้าการแข่งขันไม่เริ่มตามวันที่กำหนด การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ
   • ม้าทั้งคู่ต้องเริ่มการแข่ง ถ้าม้าตัวใดหรือทั้งสองตัวถูกลงความเห็นว่าเป็นนัน-รันเนอร์/ถอนตัว เดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและได้รับการคืนเงิน
   • ถ้าเดิมพันได้รับการยอมรับโดยความผิดพลาด หลังจากการแข่งเริ่มไปแล้ว เดิมพันนั้นจะถือเป็นโมฆะและจะได้รับการคืนเงิน
   • ม้าที่มีเดิมพันตำแหน่งในการแข่งจะได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะ ถ้าม้าตัวหนึ่งแข่งไม่จบ ม้าตัวอื่นก็จะถือเป็นผู้ชนะ
   • ถ้าม้าทั้งสองตัวไม่แข่งให้จบ เดิมพันทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ
   • ถ้ามีการเข้าเส้นชัยพร้อมกันระหว่างม้าสองตัวในแบบตัวต่อตัว เดิมพันทั้งหมดจะได้รับการคืนเงิน
   • ผลจะได้รับการพิจารณาเมื่อประกาศคำว่า “มีน้ำหนัก” หรือ “เคลียร์ทั้งหมด” และผลอย่างเป็นทางการจะประกาศออกมา
   • คำว่า “สนาม” หมายถึงม้าทุกตัวที่ไม่ใช่ม้าตัวที่ระบุชื่อในแบบตัวต่อตัว
  • กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Esports)
   • เมื่อการแข่งขันทัวร์นาเม้นต์เริ่มต้นขึ้น ทุกทีมจะดำเนินต่อโดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อทีมใด ๆ หากมีการเปลี่ยนชื่อทีม ตั๋วทั้งหมดจะมีผลใช้ได้สำหรับทั้งชื่อทีมใหม่ และชื่อทีมเก่าตลอดระยะเวลาการแข่งขันทัวร์นาเม้นต์ หากมีการเปลี่ยนทีมกับทีมอื่น ด้วยรายชื่อผู้เล่นที่แตกต่างจากรายชื่อของทีมเดิมอย่างสิ้นเชิง ตั๋วทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
   • มันนี่ไลน์ หมายถึง ทีมหรือผู้แข่งขันคนเดียวที่ชนะอีกฝ่าย หรือตำแหน่งสูงกว่าในการแข่งขันเดียวกัน การเดิมพันผู้ชนะการแข่งขัน หมายถึง จำนวนของแผนที่
   • การเดิมพันสด หมายถึงเวลาหลังจากเวลาเริ่มการแข่งขันอย่างเป็นทางการ แต่ก่อนเวลาวางตัวผู้เล่นในแผนที่ เดิมพันสดทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงวางแผนจะถือว่ามีผลใช้ได้ การเดิมพันขณะแข่งขัน หมายถึงเวลาหลังจากวางแผนแล้ว ผู้เล่นวางตัวในแผนที่และแสดงในเว็บไซต์ของสมาชิกด้วยหัวเรื่องสีแดง
   • ผู้ชนะการแข่งขัน หมายถึง ทีมหรือผู้เข้าแข่งขันรายบุคคลที่ชนะในรอบสุดท้ายของการแข่งขัน E-Sports (กีฬาอิเล็กทรอนิกส์)
   • ตลาดทั้งหมดจะได้รับการตัดสินตามผลอย่างเป็นทางการ ซึ่งประกาศโดยสมาคม E-Sports (กีฬาอิเล็กทรอนิกส์) ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ที่จัดการแข่งขัน โดยอาจเป็นการรายงานในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ การขาดคุณสมบัติในเวลาต่อมาหรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลลัพธ์ จะไม่ได้รับการพิจารณาสำหรับวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน
   • ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงถือว่าใช้ได้อยู่ แต่การแข่งขันจะต้องจัดขึ้นภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากกำหนดการเดิม
   • หากการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นและมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่ามีผลใช้ได้ โดยไม่คำนึงถึงผู้เล่นที่ไม่พร้อม ผู้เล่นที่ขาดการเชื่อมต่อ หรือไฟฟ้าขัดข้อง หากการแข่งขันไม่ได้เริ่มต้นหรือเริ่มต้นแล้วแต่ถูกยกเลิกกลางคันหรือถูกระงับด้วยเหตุผลใด ๆ และไม่มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เริ่มการแข่งขันอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันที่กำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
   • สำหรับการเดิมพันแบบสด หากเริ่มการจับคู่ใหม่แต่ผู้เล่นยังใช้การจัดเตรียมเดิม (เริ่มใหม่) การเดิมพันระหว่างเกมทั้งหมดจะได้รับการคืนเงิน การเดิมพันแบบสดทั้งหมดในระหว่างการจัดเตรียมจะมีผลใช้ได้ หากนัดการแข่งขันเริ่มใหม่และเล่นใหม่ทั้งเกม รวมทั้งมีการจัดเตรียมใหม่ (ทำใหม่) การเดิมพันแบบสดและการเดิมพันระหว่างเกมทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันในตลาดที่มีการกำหนดแบบไม่มีเงื่อนไข
   • หากจำนวนรอบ/แผนที่มีการเปลี่ยนแปลงจากจำนวนที่ระบุไว้ในชื่อตลาด แฮนดิแคปและการเดิมพันสูง/ต่ำจะถือเป็นโมฆะ ส่วนมันนี่ไลน์จะยังคงถือว่ามีผลใช้ได้
   • เฟิร์สบลัด หมายถึงทีมที่ฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้ก่อน การสังหารจากป้อมปราการ ปีศาจทีม ฆ่าตัวตาย ปีศาจกลาง หรือการปฏิเสธไม่นับรวมเป็นเฟิร์สบลัด
   • การเดิมพันการสังหาร (มันนี่ไลน์ แฮนดิแคป สูง/ต่ำ และ คี่/คู่) หมายถึงจำนวนที่สังหารโดยทีมหรือผู้แข่งขันคนเดียวจนถึงเวลาที่เกมจบลงอย่างเป็นทางการ หากทีมยอมแพ้ก่อนจบการแข่งขัน การสังหารทั้งหมดหลังจากตัดสินใจยอมแพ้จะนับรวมในการเดิมพันนี้ การเดิมพันแต้มการสังหาร 5, 10, 15 หรือ 20 ศพแรก หมายถึงการวางเดิมพันทีมแรกที่สามารถทำแต้มการสังหารได้ตามจำนวนที่กำหนด การสังหารจากป้อมปราการและปีศาจทีมจะนับเข้าไว้ในผลรวมอย่างเป็นทางการ ตามที่แสดงบนกระดานคะแนน การตายจากการปฏิเสธ ฆ่าตัวตาย และปีศาจกลางจะไม่นับในผลรวมอย่างเป็นทางการ
   • ตลาดการเดิมพันแบบระยะเวลา หมายถึงจำนวนนาทีทั้งหมดในการเล่นเกมที่ระบุบนกระดานคะแนนเมื่อจบนัดการแข่งขัน สำหรับ Dota 2 ช่วงเวลาก่อนที่ระลอกแรกของครีปจะออกมานั้น ไม่นับรวมอยู่ในช่วงเวลาทั้งหมด
   • การเดิมพันโรชาน/บาร์รอน/มังกร/ทรราช/เจ้าเหนือหัว อันดับที่หนึ่ง สอง หรือสาม หมายถึงทีมที่กำจัดปีศาจกลางที่มีพลังสูงซึ่งกำหนดเป็นอันดับที่หนึ่ง สอง หรือสาม ตามลำดับ
   • การเดิมพันเป้าหมาย หมายถึงป้อมปราการ/ป้อม/ค่ายทหาร/ตัวขัดขวาง การเดิมพันป้อมปราการ/ป้อม/ค่ายทหาร/ตัวขัดขวาง หมายถึงจำนวนเป้าหมายที่กำจัดโดยทีมหรือผู้แข่งขันคนเดียวจนถึงเวลาที่เกมจบลงอย่างเป็นทางการ ป้อมปราการ/ป้อม/ค่ายทหาร/ตัวขัดขวางที่หนึ่ง ที่สอง หรือที่สาม หมายถึงทีมที่กำจัดเป้าหมายที่หนึ่ง ที่สอง หรือที่สามตามลำดับ สำหรับการเดิมพันตัวขัดขวาง ทุกครั้งที่ตัวยับยั้งวางแผนที่ใหม่และถูกกำจัดอีกครั้งจะนับเข้าไว้ในผลรวม หากทีมยอมแพ้ก่อนจบการแข่งขัน เป้าหมายที่กำจัดทั้งหมดหลังจากตัดสินใจยอมแพ้จะนับรวมไว้ในการเดิมพันนี้ หากเป้าหมายถูกกำจัดโดยปีศาจหรือถูกปฏิเสธ จะยังคงนับรวมไว้ในการเดิมพัน
   • สายค่ายทหาร Dota 2 หมายถึงทั้งค่ายทหารที่ฝึกซ้อมและค่ายทหารที่โจมตีสำหรับแต่ละสาย ด้านบน ตรงกลาง หรือด้านล่าง ค่ายทหารที่หนึ่ง ที่สอง หรือที่สาม หมายถึงทีมที่กำจัดทั้งค่ายทหารที่ฝึกซ้อมและค่ายทหารที่โจมตีสำหรับสายที่หนึ่ง ที่สอง หรือที่สามโดยเฉพาะตามลำดับ ใช้กฎการเดิมพันเป้าหมายอื่น ๆ ทั้งหมด
   • การเดิมพันรอบที่มีผู้ชนะ หมายถึงผู้ชนะอย่างเป็นทางการของรอบหรือกลุ่มของรอบดังกล่าว ซึ่งมีผลกับเกมที่แบ่งแผนที่ออกเป็นรอบแยกต่างหากเท่านั้น
   • การเดิมพันการกำจัดผู้เล่น หมายถึง จำนวนที่กำจัดทั้งหมดโดยผู้เล่นเฉพาะสำหรับการแข่งขัน แผนที่ หรือรอบที่เฉพาะเจาะจง
   • การเดิมพันเคาน์เตอร์สไตรค์มันนี่ไลน์ แฮนดิแคป สูง/ต่ำ และ คี่/คู่ หมายถึง จำนวนของรอบที่ชนะ และจะตัดสินตามผลการแข่งขันสุดท้ายรวมถึงการต่อเวลาพิเศษ (หากไม่มีการระบุอื่นใด)
   • การเดิมพันโจมตีกลับครันช์ชนะ หมายถึงสถานการณ์ที่ผู้แข่งขันคนเดียวเป็นผู้เล่นรายเดียวที่มีชีวิตอยู่ในทีม และทีมของฝ่ายตรงข้ามมีผู้เล่นที่มีชีวิตอยู่มากกว่าหนึ่งคน หากผู้แข่งขันคนเดียวชนะในรอบต่อจากสถานการณ์นี้จะถือว่าทีมชนะครันช์
   • การเดิมพันโจมตีกลับโรงงานระเบิด (ใช่/ไม่ใช่) หมายถึงมีการวางระเบิดในรอบนั้นหรือไม่ หากใช่ ต้องวางระเบิดพร้อมกับตัวจับเวลาวางไว้เรียบร้อยแล้ว ระเบิดที่กำลังจะปลดชนวนหรือกำลังจะระเบิดไม่มีผลต่อการเดิมพัน หากรอบนี้เสร็จสิ้นก่อนที่ทีมจะวางระเบิด จะถือว่าการเดิมพันไม่เป็นผล
   • การเดิมพันรอบชิง หมายถึงรอบสุดท้ายที่เล่นในเวลาปกติ รอบนอกเวลาไม่นับเป็นรอบชิง
  • มวยไทย
   • สีประจำมุมสำหรับนักมวย (มุมแดง มุมน้ำเงิน) ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงมุมไม่มีผลต่อการเดิมพันแต่อย่างใด
   • ตลาดราคาต่อรอง หมายถึง ทายผู้ชนะของแข่งกัน หากผลเป็นเสมอ การเดิมพันจะยกเลิก
   • ตลาดสูง/ต่ำ หมายถึงการทายจำนวนยกที่ชกจนหมดยก ดังนั้น หากการแข่งขันจบลงในยกที่ 5 ก่อนหมดยก จำนวนยกจะนับได้เป็น 4 ยก เมื่อการแข่งขันตัดสินโดยกรรมการ จำนวนยกจะนับเป็น 5 ยก
   • หากนักมวยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย ถูกกรรมการไล่ลงจากเวที การเดิมพันทั้งหมดจะถูกยกเลิก
   • หากมีการเลื่อนเวลาต่อยออกไปจากกำหนดเดิมมากกว่า 12 ชั่วโมง การเดิมพันทั้งหมดจะถูกยกเลิก
   • เมื่อระฆังเริ่มยกที่หนึ่งดังขึ้น แต่นักมวยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย ไม่สามารถทำการชกได้ การเดิมพันทั้งหมดจะถูกยกเลิก
   • ผลของการเดิมพันทั้งหมดจะใช้ผลการตัดสินอย่างเป็นทางการที่ประกาศหลังจบการแข่งขันหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการตัดสินเกิดขึ้นในภายหลัง จะไม่นำมาใช้แต่อย่างใด
  • ความบันเทิง
   • Sing! จีน - ทีม/ผู้เล่นใดจะเลื่อนอันดับในการแข่งขันได้ไกลสุด

    • ทีม/ผู้เล่นทั้งสองจะจับคู่สำหรับการเลือกเดิมพัน ทีม/ผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มต่างกันอาจจับคู่สำหรับการเลือกเดิมพันได้เช่นกัน
    • หากทีม/ผู้เล่นทั้งสองที่จับคู่สำหรับการเลือกเดิมพันมีสิทธิ์เข้ารอบถัดไป การเดิมพันทั้งหมดสำหรับทีม/ผู้เล่นทั้งสองจะยกไปยังช่วงถัดไป
    • การเดิมพันจะพิจารณาเป็นผลเสมอ หากทีม/ผู้เล่นทั้งสองตกรอบในช่วงเดียวกัน

  • กีฬากาบัดดี้ (Kabaddi)
   • ช่วงเต็มเวลาทั้งหมดรวมถึงการเดิมพันสด จะตัดสินตามผลการแข่งขันสุดท้ายรวมถึงการต่อเวลาพิเศษ หรือ "นาทีทอง" (Golden raid)
   • การเดิมพันมันนี่ไลน์ หมายถึงการวางเดิมพันผู้ชนะในการแข่งขัน การเดิมพันแฮนดิแคป สูง/ต่ำ และ คี่/คู่ ขึ้นอยู่กับจำนวนแต้มที่ทำได้
   • ถ้ามีการเลื่อน ระงับ หรือยกเลิกนัดการแข่งขัน และไม่มีการแข่งขันต่อภายในสิบสองชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มตามกำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันที่กำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะเช่นกัน ถ้ามีการประกาศผลอย่างเป็นทางการโดยฝ่ายกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
   • จะไม่มีการอัปเดตแต้มตามเวลาจริงสำหรับการเดิมพันสดกีฬากาบัดดี้
  • ฟุตซอล
   • ช่วงเต็มเวลาทั้งหมดรวมถึงการเดิมพันสด จะตัดสินตามผลการแข่งขันสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ การต่อเวลาพิเศษ ประตูทอง และการยิงลูกโทษไม่นับเป็นช่วงเต็มเวลา (อาจให้มีการเดิมพันเฉพาะช่วงสำหรับการต่อเวลาพิเศษ (ET) และการยิงลูกโทษ (PEN))
   • ถ้ามีการเลื่อน ระงับ หรือยกเลิกนัดการแข่งขัน และไม่มีการแข่งขันต่อภายในสิบสองชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มตามกำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันที่กำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะเช่นกัน ถ้ามีการประกาศผลอย่างเป็นทางการโดยฝ่ายกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
   • จะมีการอัปเดตคะแนนการเดิมพันสดฟุตซอล และช่วงการเดิมพันที่แสดงในระหว่างการเทรดสดหมายถึงคะแนนที่แสดงเมื่อวางเดิมพันแล้ว
   • สำหรับการเดิมพันสดในระหว่างการแข่งขัน จะพิจารณาว่าเป็นอันตรายตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งอาจกระทบต่อคะแนน ผลลัพธ์ ประสิทธิภาพของทีมใดทีมหนึ่งหรือผู้เล่น หรือการรับประกันเปลี่ยนอัตราเดิมพัน/ราคา หรือช่วงการเดิมพัน หรือข้อมูลการเดิมพัน ("การเดิมพันช่วงอันตราย") บริษัทขอสงวนสิทธิ์ระงับการรับเดิมพันและอาจตอบรับหรือปฏิเสธการเดิมพันหลังช่วงอันตรายดังกล่าว การดำเนินการอื่น ๆ ทั้งหมดในการแข่งขันถือว่าเป็นช่วงปลอดภัย และจะยังคงถือว่ายอมรับการเดิมพันได้ต่อไป
  • กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับการเดิมพันเกม Number Game
   • ข้อมูลทั่วไป
    • เกมนี้เล่นโดยการเดิมพันหมายเลขบนลูกบอลที่เครื่องบิงโกสุ่มจับออกมา
    • บริษัทจะกำหนดแต้มต่อสำหรับการสุ่มจับลูกบอลแต่ละครั้งตามเวลาการเล่นจริง คุณสามารถวางเดิมพันตามแต้มต่อนั้นได้ตามประเภทการเดิมพันต่างๆ ที่จะอธิบายต่อไปด้านล่าง
   • ประเภทการเดิมพัน
    • โดยทั่วไป Number Game จะมีการเดิมพันสองประเภท
     • เดิมพันล่วงหน้า - ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ก่อนเกมเริ่ม แต่เมื่อเกมเริ่มต้นแล้วจะปิดรับการวางเดิมพันทั้งหมด
     • เดิมพันระหว่างเกม - ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังเริ่มเกม โดยจะมีการกำหนดแต้มต่อสำหรับการสุ่มจับลูกบอลแต่ละครั้ง
   • เดิมพันล่วงหน้า
    • ประเภทของเดิมพันล่วงหน้ามีดังต่อไปนี้
     • สูง/ต่ำ, บอลลูกแรกหรือลูกสุดท้ายที่จับขึ้นมา
     • คี่/คู่, บอลลูกแรกหรือลูกสุดท้ายที่จับขึ้นมา
     • คี่/คู่ (FT) (ผลรวมของลูกบอลสามลูกที่จับขึ้นมา)
     • นักรบ, เปรียบเทียบการใช้บอลลูกที่สองกับการใช้บอลลูกที่สาม

     "คำว่า “บอลลูกสุดท้ายที่จับขึ้นมา” หมายถึงบอลลูกสุดท้ายที่ถูกจับขึ้นมาจากลูกบอลบิงโกจำนวนหนึ่งที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากไม่มีการจับบอลลูกสุดท้ายขึ้นมา เดิมพันทั้งหมดบนบอลลูกสุดท้ายจะถือเป็นโมฆะและได้รับเงินคืน

     การจ่ายเดิมพันจะจ่ายเฉพาะเกมที่สมบูรณ์เท่านั้น เกมที่สมบูรณ์คือเกมที่บอลลูกสุดท้ายถูกจับขึ้นมาโดยไม่เคยเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จนถึงขณะนั้น ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเกมและคืนเงินเดิมพัน

    • สูง/ต่ำ, บอลลูกแรกหรือลูกสุดท้ายที่จับขึ้นมา

     บริษัทจะกำหนดแต้มต่อสำหรับหมายเลขบนบอลลูกแรกหรือบอลลูกสุดท้ายที่จับขึ้นมาว่ามีค่า "สูง" หรือ "ต่ำ"
     สูง บอลลูกแรก/ลูกสุดท้าย– ลูกบอลที่มีหมายเลขตั้งแต่ 38 ถึง 75 ถือเป็นบอลที่มีค่าสูง
     ต่ำ บอลลูกแรก/ลูกสุดท้าย–ลูกบอลที่มีหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 37 ถือเป็นบอลที่มีค่าต่ำ

     ตัวอย่าง: ลูกบอลหมายเลข 30 ถูกจับขึ้นมาเป็นลูกสุดท้ายระหว่างการเล่นเกม ดังนั้นเดิมพัน "ต่ำ" ชนะ

    • คี่/คู่, บอลลูกแรกหรือลูกสุดท้ายที่จับขึ้นมา

     บริษัทจะกำหนดแต้มต่อสำหรับหมายเลขบนบอลลูกแรกหรือบอลลูกสุดท้ายที่จับขึ้นมาว่ามีค่า "คี่" หรือ "คู่"
     คี่ – บอลบิงโกที่เป็นเลขคี่ถือว่าเป็นบอลคี่
     คู่ – บอลบิงโกที่เป็นเลขคู่ถือว่าเป็นบอลคู่

     ตัวอย่าง: ลูกบอลหมายเลข 30 ถูกจับขึ้นมาเป็นลูกแรกระหว่างการเล่นเกม ดังนั้นเดิมพัน "คู่" ชนะ

    • คี่/คู่ FT (ผลรวมของลูกบอลสามลูกที่จับขึ้นมา)

     บริษัทจะกำหนดแต้มต่อการเดิมพันผลรวมของลูกบอลสามลูกที่จับขึ้นมาว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคึ่
     คี่ (FT) – ผลรวมของลูกบอลสามลูกที่จับขึ้นมาเป็นเลขคี่
     คู่ (FT) – ผลรวมของลูกบอลสามลูกที่จับขึ้นมาเป็นเลขคู่

     ตัวอย่าง: ลูกบอลหมายเลข 07, 13 และ 20 ถูกจับขึ้นมา และผลรวมของหมายเลขของลูกบอลเหล่านี้เท่ากับ 40 40 เป็นเลขคู่ ดังนั้นเดิมพัน "คู่ (FT)" ชนะ

    • นักรบ เปรียบเทียบลูกบอลที่สุ่มจับลูกที่สองหรือลูกที่สาม
     • เกมนี้จะต้องมีการสุ่มจับลูกบอลสามลูก เกมนี้จะเริ่มโดยการสุ่มจับลูกบอลลูกที่ 1 และเล่นโดยการเปรียบเทียบลูกบอลที่สุ่มจับลูกที่ 2 และลูกบอลที่สุ่มจับลูกที่ 3 ลูกบอลที่สุ่มจับลูกใดมีตัวเลขมากกว่าจะถือว่าชนะ
     • หมายเลข 1 คือจำนวนต่ำสุด และหมายเลข 75 คือจำนวนสูงสุด
     • ทางบริษัทจะกำหนดความน่าจะเป็นสำหรับการเดิมพันรูปแบบดังกล่าวนี้ ก่อนที่จะสุ่มจับลูกบอลลูกที่ 1 ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาก่อนที่จะสุ่มจับลูกบอลลูกที่ 1

      ตัวอย่าง: หากลูกบอลหมายเลข 2 คือตัวเลข 45 และลูกบอลหมายเลข 3 คือเลข 60 ดังนั้นผู้เล่นที่เดิมพันลูกบอลหมายเลข 3 จะเป็นผู้ชนะ

   • เดิมพันระหว่างเกม
    • มีการเดิมพัน (6) ประเภทที่ใช้ได้สำหรับดำเนินการประเภทการเดิมพัน:
     • คี่/คู่ถัดไป
     • เกินกว่า/น้อยกว่าถัดไป
     • สูง/ต่ำถัดไป
     • นักรบ
     • คำสั่งผสมถัดไป
     • จำนวนรอบ
    • คี่/คู่ ถัดไป
     • ภายหลังการจับลูกบอลแต่ละครั้ง บริษัทจะกำหนดแต้มต่อว่าบอลลูกต่อไปที่จับขึ้นมาจะเป็นเลข "คี่" หรือ "คู่" ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังเริ่มเกม เกมจะจบลงเมื่อจับบอลขึ้นมาแล้วจำนวนหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
    • สูง/ต่ำ ถัดไป
     • ภายหลังการจับลูกบอลแต่ละครั้ง บริษัทจะกำหนดแต้มต่อว่าบอลลูกต่อไปที่จับขึ้นมาจะเป็น "สูง" หรือ "ต่ำ" 
      ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังเริ่มเกม
      ลูกบอลที่มีหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 37 ถือเป็นบอลที่มีค่า "ต่ำ"
      ลูกบอลที่มีหมายเลขตั้งแต่ 38 ถึง 75 ถือเป็นบอลที่มีค่า "สูง"
      เกมจะจบลงเมื่อจับบอลขึ้นมาแล้วจำนวนหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
    • สูงขึ้น/ต่ำลง ถัดไป
     • ภายหลังการจับลูกบอลแต่ละครั้ง บริษัทจะกำหนดแต้มต่อว่าบอลลูกต่อไปที่จับขึ้นมาจะมีค่าสูงขึ้นหรือต่ำลง ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังเริ่มเกม เกมจะจบลงเมื่อจับบอลขึ้นมาแล้วจำนวนหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
   • Warrior, เปรียบเทียบ กับบอลลูกที่สองที่ถูกสุ่มจับ หรือบอลลูกที่สามที่สุ่มจับ
    • สำหรับเกมส์นี้นั้นจะสุ่มจับลูกบอล 3 ลูก เริ่มด้วยการสุ่มจับบอลลูกที่ 1 ก่อน และจะเล่นโดย เปรียบเทียบลูกบอลที่สุ่มจับลูกที่ 2 และลูกที่ 3 โดยลูกบอลที่ถูกสุ่มจับที่มีตัวเลขสูงสุด ถือว่าชนะ
     • เลข 1 จะเป็นหมายเลขที่มีค่าต่ำที่สุด และหมายเลข 75 จะเป็นหมายเลขที่มีค่าสูงสุด
     • ทางบริษัทจะเสนอราคา สำหรับการเดิมพันประเภทนี้ก่อนที่จะสุ่มจับบอลลูกแรก ผู้เล่น สามารถ ทายผลตอนไหนก็ได้ แต่ต้องทายผลก่อนที่ลูกบอลลูกแรกจะถูกสุ่มจับขึ้นมา

      ตัวอย่างเช่น : หากลูกบอลลูกที่ 2 คือหมายเลข 45 และ ลูกบอลบอลลูกที่ 3คือหมายเลข 60 ผู้เล่นที่ทายผลในบอลลูกที่ 3 ก็จะถือว่าชนะในเกมส์นี้

   • Next Combo
    • หลังจากที่ลูกบอลแต่ละลูกถูกสุ่มจับ ทางบริษัทจะทำการเปิดราคาว่า ลูกบอลที่จะถูกสุ่มจับลูกต่อไปจะเป็น สูง 37.5/คี่, ตํ่า 37.5/คี่, สูง 37.5/คู่ และตํ่า 37.5/คู่ ผู้เล่นสามารถทายผลได้ตลอดเวลา หลังจากเริ่มเกมส์ เกมส์จะสิ้นสดเมื่อจำนวนของลูกบอลได้ถูกสุ่มจับ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางบริษัท

     ตัวอย่างที่ 1: หากลูกบอลที่ถูกสุ่มจับออกมาเป็นหมายเลข 30 ดังนั้นการทายผล “ตํ่า 37.5/คู่ถัดไป” จะถือว่าชนะ

     ตัวอย่างที่ 2: หากลูกบอลที่ถูกสุ่มจับออกมาเป็นหมายเลข 47 ดังนั้นการทายผล “สูง 37.5/คี่ถัดไป” จะถือว่าชนะ

   • จำนวนรอบ
    • เกมนี้เล่นโดยการเดิมพันเลขเดี่ยวหรือเลขกลุ่ม บริษัทจะเสนอเลขคี่ก่อนที่จะมีการจับบอลลูกที่ 1 ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ทุกเมื่อหลังจากที่การแข่งขันเริ่มต้นขึ้น
    • ผู้เล่นสามารถวางเดิมเลขเดี่ยวและเลขกลุ่มได้มากกว่าหนึ่งรายการ
    • ผู้เล่นสามารถมองเห็นเลขคี่ที่นำเสนอในตัวเลขเดี่ยว ซึ่งวางไว้ข้างบอลแต่ละลูก
    • ผู้เล่นยังสามารถเลือกวางเดิมพันได้หลายกลุ่มตัวเลข:
     • ประเภทการเดิมพันแบบห้า (5) หมายเลข

      เป็นแต้มต่อสำหรับการวางเดิมพันโดยเลือกกลุ่มตัวเลข หนึ่งกลุ่มประกอบด้วยตัวเลข 5 ตัว โดยจัดเรียงเป็นแถวตามแนวนอน ประกอบด้วยกลุ่มหมายเลขดังต่อไปนี้:

      กลุ่ม 1-1 (หมายเลข 1-5) กลุ่ม 1-2 (หมายเลข 6-10) กลุ่ม 1-3 (หมายเลข 11-15) กลุ่ม 1-4 (หมายเลข 16-20) กลุ่ม 1-5 (หมายเลข 21-25) กลุ่ม 1-6 (หมายเลข 26-30) กลุ่ม 1-7 (หมายเลข 31-35) กลุ่ม 1-8 (หมายเลข 36-40) กลุ่ม 1-9 (หมายเลข 41-45) กลุ่ม 1-10 (หมายเลข 46-50) กลุ่ม 1-11 (หมายเลข 51-55) กลุ่ม 1-12 (หมายเลข 56-60) กลุ่ม 1-13 (หมายเลข 61-65) กลุ่ม 1-14 (หมายเลข 66-70) และ กลุ่ม 1-15 (หมายเลข 71-75)

     • ประเภทการเดิมพันแบบสิบห้า (15) หมายเลข

      เป็นแต้มต่อสำหรับการวางเดิมพันโดยเลือกกลุ่มตัวเลข หนึ่งกลุ่มประกอบด้วยตัวเลข 15 ตัว โดยจัดเรียงเป็นแถวหรือคอลัมน์ตามแต่รูปแบบการจัดแสดง

      • ประเภทการเดิมพันแบบ 15 หมายเลขโดยจัดเรียงเป็นแถว:

       กลุ่ม 2-1 (หมายเลข 1-15) กลุ่ม 2-2 (หมายเลข 16-30) กลุ่ม 2-3 (หมายเลข 31-45) กลุ่ม 2-4 (หมายเลข 46-60) และ กลุ่ม 2-5 (หมายเลข 61-75)

      • ประเภทการเดิมพันแบบ 15 หมายเลขโดยจัดเรียงเป็นคอลัมน์:

       กลุ่ม 4-1 (หมายเลข 1,6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71) กลุ่ม 4-2 (หมายเลข 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72) กลุ่ม 4-3 (หมายเลข 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73) กลุ่ม 4-4 (หมายเลข 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74) และ กลุ่ม 4-5 (หมายเลข 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75)

     • ประเภทการเดิมพันแบบยี่สิบห้า (25) หมายเลข

      เป็นแต้มต่อสำหรับการวางเดิมพันโดยเลือกกลุ่มตัวเลขที่ประกอบด้วยตัวเลข 25 ตัว ได้แก่ กลุ่มตัวเลขดังต่อไปนี้:

      กลุ่ม 3-1 (หมายเลข 1-25) กลุ่ม 3-2 (หมายเลข 26-50) และ กลุ่ม 3-3 (หมายเลข 51-75)

   • Additional Rules
    • ลูกบอลที่จับขึ้นมาจากเครื่องบิงโกจะอ่านโดยเครื่องสแกนอัตโนมัติ บริษัทได้ดำเนินขั้นตอนและการป้องกันอันสมควรที่เกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำของเครื่องสแกนแล้ว แม้ว่าจะมีขั้นตอนและการป้องกันเหล่านี้แล้วก็ตาม คุณรับทราบดีว่าธรรมชาติของเกมนี้มีจังหวะการเล่นที่กระชั้นและพึ่งพาผลลัพธ์ที่ประมวลขึ้นอย่างรวดเร็วจากเครื่องสแกนอัตโนมัติ ดังนั้น ในกรณีหายากที่เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างหมายเลขของลูกบอลที่แสดงบน วิดีโอสตรีมมิ่งและหมายเลขของลููกบอลที่เครื่องสแกนอัตโนมัติอ่านได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดถือผลลัพธ์จากเครื่องสแกนอัตโนมัติเป็นข้อยุติ คุณยอมรับว่าการตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
    • เกมแบบเดิมพันระหว่างเกมทั้งหมดจะตัดสินภายหลังการจับบอลแต่ละครั้ง
    • คุณรับทราบว่า ด้วยการตัดสินใจและดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท บริษัทมีสิทธิ์เบ็ดเสร็จในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ระงับ โยกย้าย แก้ไข หรือเริ่มต้นเกมใหม่ หรืออาจปฏิเสธหรือยกเลิกเงินเดิมพันใดๆ เพราะเหตุผลต่อไปนี้ เกิดเหตุที่ไม่อาจคาดได้ สงคราม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไฟฟ้าดับ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ หรือความผิดพลาดหรือความประมาทเลินเล่อของพนักงานบริษัทในการฝ่าฝืนมาตรฐานการทำงาน การทำงานผิดปกติของซอฟต์แวร์ และเหตุอื่นใดในลักษณะใกล้เคียงกัน การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน
   • ตัวกำหนดเวลาการวางเดิมพัน
    • ตัวกำหนดเวลาการวางเดิมพันจะแสดงระยะเวลาที่ผู้เล่น สามารถวางเดิมพันได้ ตัว กำหนดเวลาการวางเดิมพันจะปรากฎ เป็นกราฟฟิคในเหตุการณ์ (event) ปัจจุบัน โดยที่ ระยะเวลาที่กำหนดในตัวกำหนดเวลาการวางเดิมพัน จะถูกกำหนดโดยบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว เฉพาะการเดิมพันที่วางก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดในตัวกำหนดเวลาการวางเดิมพันเท่านั้นจึงจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ ผู้เล่น ไม่สามารถ วางเดิมพัน ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดในตัวกำหนดเวลาการวางเดิมพัน เดิมพันที่วาง ภายหลังจาก สิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด สำหรับ การวางเดิมพัน จะถือว่าไม่มีผลหรือเป็นโมฆะ
    • ผู้เล่นยอมรับว่าบริษัทฯ ได้พยายามอย่างเต็มความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของตัวกำหนดเวลาการวางเดิมพันอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตาม มี ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก การถูกรบกวน ความล่าช้า (lag) ในการเชื่อมต่อ และประเด็น ทางด้านเทคนิคอื่นๆ การเดิมพันใดๆ โดยใช้ประโยชน์จากตัวกำหนดเวลาการวางเดิมพันถือเป็นการตัดสินใจของตัวผู้เล่น เองทั้งสิ้น ทั้งนี้ ดุลยพินิจเบ็ดเสร็จในรับเดิมพันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทฯ และถือเป็นการสิ้นสุด
   • คุณสมบัติบัตรคะแนน (Scorecard)
    • บัตรคะแนนเกมทายตัวเลข (number game scorecard) เป็นคุณสมบัติที่สามารถใช้งานได้ในรูปแบบไลฟ์สตรีมมิ่ง (live streaming) เปิดใช้งานด้วยปุ่ม บัตรคะแนน บัตรคะแนนเกมทายตัวเลขจะใช้งานแทนคุณสมบัติ ผลลัพธ์ของเกม (game results feature) ในแบบไลฟ์สตรีมมิ่ง
    • บัตร คะแนนเกมทายตัวเลข จะแสดงผลลัพธ์ของลูกบอลที่จับจากเครื่อง สำหรับการเดิมพันทุกประเภทในบัตรคะแนน สำหรับผลลัพธ์จากลูกบอลลูกสุดท้าย o/u, o/e และ warrior หรือ FT o/e จะแสดงผลเมื่อลูกบอลลูกที่สามถูกจับออกมา เมื่อนำเมาส์ไปวางเหนือผลลัพธ์ของ “u” หรือ “o” ผลลัพธ์จะแสดงออกมาเป็นชุดตัวเลขระบุหมายเลขลูกบอลที่ถูกจับและลำดับที่ของเกม โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , )

     ตัวอย่าง: ผลลัพธ์ของ “44,01234” หมายถึงลูกบอลหมายเลข “44” ที่จับออกมาในเกมที่ “01234”

     คุณสมบัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เล่นใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง เพื่อประกอบการคาดการณ์ผลลัพธ์ของการจับลูกบอลครั้งต่อไป โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ของการจับลูกบอลครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา

  • แฮปปี้ 5 (Happy 5)
   • แฮปปี้ 5 (Happy 5) เป็นการเล่นโดยสุ่มบอล 5 ลูกจากลูกบอลที่มีหมายเลข 20 ลูก (01 ถึง 20) ผลรวมจากหมายเลข 5 ตัวเหล่านี้จะนำไปหารและแยกออกเป็นหลายรูปแบบ รวมถึงมีประเภทการเดิมพันแตกต่างกัน การเดิมพันแต่ละประเภทมีการคำนวณการจ่ายเงินและอัตราเฉพาะตัว
   • ประเภทการเดิมพัน
    • ประเภทการเดิมพันมีดังนี้ (A) ใหญ่/เล็ก, (B) คี่/คู่, (C) คี่มากกว่า/คู่มากกว่า, (D) คี่ใหญ่/คี่เล็ก/คู่ใหญ่/คู่เล็ก, (F) สี่ฤดู (ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน/ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว)
    • ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับผลอย่างเป็นทางการของสตูดิโอถ่ายทอดสด เวลาของผลอย่างเป็นทางการยึดตามเขตเวลา GMT-4 อย่างเคร่งครัด
    • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อไม่ได้รับผลการสุ่มอย่างเป็นทางการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
    • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อมีการเผยแพร่ผลอย่างเป็นทางการก่อนระบบการเดิมพันปิด
   • ใหญ่/เล็ก
    • บริษัทจะเสนออัตราต่อรองกับผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกเป็น "ใหญ่" หรือ "เล็ก"

     • ใหญ่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกมากกว่าหรือเท่ากับ 53
     • เล็ก - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 52

     ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มจับได้ลูกบอลหมายเลข 5, 8, 12, 17 และ 20 ซึ่งผลรวมของหมายเลขของลูกบอลเหล่านี้คือ 62 62 มากกว่าหรือเท่ากับ 53 ดังนั้นการเดิมพัน "ใหญ่" จะชนะ

   • คี่/คู่
    • บริษัทจะเสนออัตราต่อรองกับผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกเป็น "คี่" หรือ "คู่"

     • คี่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกเป็นเลขคี่
     • คู่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกเป็นเลขคู่

     ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มจับได้ลูกบอลหมายเลข 1, 3, 5, 9 และ 11 ซึ่งผลรวมของหมายเลขของลูกบอลเหล่านี้คือ 29 29 เป็นเลขคี่ ดังนั้นการเดิมพัน "คี่" จะชนะ

   • คี่มากกว่า/คู่มากกว่า
    • บริษัทจะเสนออัตราต่อรองกับผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกเป็น "คี่มากกว่า" หรือ "คู่มากกว่า"

     • คี่มากกว่า - ลูกบอลที่สุ่มจับอย่างน้อยสาม (3) ในห้า (5) ลูกเป็นเลขคี่
     • คู่มากกว่า - ลูกบอลที่สุ่มจับอย่างน้อยสาม (3) ในห้า (5) ลูกเป็นเลขคู่

     ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มจับได้ลูกบอลหมายเลข 7, 9, 11, 14 และ 18 หมายเลข 7, 9, 11 เป็นเลขคี่ ดังนั้นการเดิมพัน "คี่มากกว่า" จะชนะ

   • คี่ใหญ่/คี่เล็ก/คู่ใหญ่/คู่เล็ก
    • บริษัทจะเสนออัตราต่อรองกับผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกเป็น "คี่ใหญ่", "คู่ใหญ่", "คี่เล็ก" และ "คู่เล็ก"

     • คี่ใหญ่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับ 5 ลูกมากกว่าหรือเท่ากับ 53 และตัวเลขหลักสุดท้ายของผลรวมตัวเลขเป็นเลขคี่
     • คี่เล็ก - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับ 5 ลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 52 และตัวเลขหลักสุดท้ายของผลรวมตัวเลขเป็นเลขคี่
     • คู่ใหญ่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับ 5 ลูกมากกว่าหรือเท่ากับ 53 และตัวเลขหลักสุดท้ายของผลรวมตัวเลขเป็นเลขคู่
     • คู่เล็ก - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับ 5 ลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 52 และตัวเลขหลักสุดท้ายของผลรวมตัวเลขเป็นเลขคู่

     ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มจับได้ลูกบอลหมายเลข 5, 8, 12, 17 และ 19 ซึ่งผลรวมของหมายเลขของลูกบอลเหล่านี้คือ 61 61 มากกว่า 53 และเป็นเลขคี่ ดังนั้นการเดิมพัน "คี่ใหญ่" จะชนะ

   • สี่ฤดู (ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน/ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว)
    • บริษัทจะเสนออัตราต่อรองกับผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกเป็น "ฤดูใบไม้ผลิ" "ฤดูร้อน" "ฤดูใบไม้ร่วง" "ฤดูหนาว"

     • ฤดูใบไม้ผลิ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกอยู่ในช่วง 15-33
     • ฤดูร้อน - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกอยู่ในช่วง 34-52
     • ฤดูใบไม้ร่วง - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกอยู่ในช่วง 53-71
     • ฤดูหนาว - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกอยู่ในช่วง 72-90

     ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มจับได้ลูกบอลหมายเลข 4, 7, 12, 15 และ 19 ซึ่งผลรวมของหมายเลขของลูกบอลเหล่านี้คือ 57 57 อยู่ในช่วง 53 - 71 ดังนั้นการเดิมพัน "ฤดูใบไม้ร่วง" จะชนะ

 • กติกาการแข่งขันกีฬาทางออนไลน์
  • ทั่วไป
   • เกมการเดิมพันกีฬาทางออนไลน์เป็นการนำเสนอผลลัพธ์การสุ่มเลือกตัวเลขโดยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งตัดสินว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายชนะการแข่งขันหรือการจัดงาน หรือทีมใดจะอยู่ในอันดับหนึ่ง สอง สาม เป็นต้น ในการแข่งขันหรือการจัดงาน ผลลัพธ์การแข่งขันหรือการจัดงานมีการควบคุมโดยเครื่องมือสุ่มเลือกตัวเลข (RNG) ซึ่งผ่านการทดสอบโดยบริษัทรับรองอย่างอิสระแล้ว
   • เมื่อเป็นไปได้ การเดิมพันกีฬาทางออนไลน์จะอยู่ภายใต้กฎกติกาเดียวกันกับการเดิมพันการแข่งขันกีฬาจริง
   • กีฬาทางออนไลน์เป็นเกมที่มีการถ่ายทอดสัญญาณ สมาชิกทุกคนที่เดิมพันในนัดการแข่งขันหรือการจัดงานเดียวกัน จะได้รับผลลัพธ์เดียวกัน
   • ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือเหตุบกพร่องที่สำคัญอื่น ๆ อันส่งผลต่อการนำเสนอการแข่งขันหรือการจัดงาน การเดิมพันในนัดการแข่งขันหรือการจัดงานที่ได้รับผลกระทบนั้น จะถือว่าเป็นโมฆะและผู้เดิมพันจะได้รับเบี้ยคืน
   • แม้ในกรณีที่ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับนัดการแข่งขันหรือการจัดงานจะไม่ประสานอย่างทันท่วงทีกับสตรีมมิ่งวิดีโอกีฬาทางออนไลน์ การเดิมพันทั้งหมดจะยังใช้การได้อยู่
   • ในกรณีที่การแข่งขันหรือการจัดงานมิได้เริ่มต้น หรือไม่เสร็จสมบูรณ์ และไม่สามารถตัดสินผลลัพธ์ได้ จะถือว่านัดการแข่งขันหรือการจัดงานนั้นเป็นโมฆะ จะมีการคืนเงินอย่างสอดคล้องกับระเบียบและกติกาการเดิมพัน
   • การเดิมพันนัดการแข่งขัน การจัดงาน สัปดาห์ หรือฤดูกาลในอนาคตที่ได้รับการตอบรับแล้ว จะยังใช้การได้อยู่แม้ว่าสมาชิกจะออกจากการใช้งานเว็บไซต์
  • ฟุตบอลออนไลน์
   • ฟุตบอลออนไลน์ หมายถึง การเดิมพันผลลัพธ์การแข่งขันฟุตบอลซึ่งมีการออกหมายเลขโดยวิธีสุ่ม RNG จะระบุผลลัพธ์การแข่งขันหรือการจัดงาน โดยใช้ฟังก์ชั่นการให้คะแนนของระบบสำหรับแต่ละทีม มีทีมต่าง ๆ ให้เลือกจำนวนห้า (5) ประเภท ไม่ว่าจะเป็นระดับสโมสรมาตรฐานจนถึงระดับสากล แต่ละนัดจะมีทีมสอง (2) ทีมแข่งขันกัน
   • การแข่งขันฟุตบอลทางออนไลน์ประกอบด้วยการเดิมพันหก (6) ประเภท:
    1. 1x2 
    2. คะแนนถูกต้อง
    3. จำนวนรวมประตู
    4. โอกาสสองต่อ
    5. จำนวนประตูตํ่า/เหนือ 2.5 ประตู
    6. เอเชี่ยนแฮนดิแคป
   • การแข่งขันหรือการจัดงานแต่ละครั้งจะจัดขึ้นในสภาพอากาศแบบฤดูร้อนเป็นเวลาหกสิบ (60) วินาทีโดยประมาณ จะมีการแสดงภาพเด่นขณะพยายามทำประตู ไม่ว่าเป็นลูกเตะที่ยิงเข้าประตู หรือพลาด หรือเซฟไว้ได้
   • การแข่งขันหรือการจัดงานแต่ละครั้งเริ่มต้นด้วยการแนะนำ ซึ่งเป็นการแสดงรายชื่อของทั้งสอง (2) ทีม และราคาของประเภทการเดิมพันที่นำเสนอ
   • ไม่มีการยอมรับเดิมพันภายหลังการเตะลูกแรก การเดิมพันโดยไม่เจตนาภายหลังการเตะลูกแรกจะถือว่าเป็นโมฆะและมีการคืนเงิน
   • เมื่อการแข่งขันหรือการจัดงานสิ้นสุดลงแล้ว จะปรากฎบัตรแสดงผลลัพธ์การแข่งขันพร้อมแต้มคะแนนและผลการแข่งขันสำหรับการเดิมพันแต่ละประเภท
   • หลังจากที่แสดงผลลัพธ์ของเหตุการณ์หรือการแข่งขันแล้ว จะมีการแนะนำเหตุการณ์หรือนัดการแข่งขันรอบต่อไป ผลลัพธ์การแข่งขันหรือเหตุการณ์จะแสดงบนเว็บไซต์เป็นเวลาระยะหนึ่ง
  • แข่งม้าออนไลน์
   • แข่งม้าออนไลน์ หมายถึง การเดิมพันผลลัพธ์เหตุการณ์หรือการแข่งม้าซึ่งมีการออกหมายเลขโดยวิธีสุ่ม
   • การแข่งม้าทางออนไลน์ประกอบด้วยการเดิมพันห้า (5) ประเภท:
    1. ชนะ (Win)
    2. ตำแหน่ง (Place)
    3. ชนะ/ ตำแหน่ง (Win/Place)
    4. คาดการณ์ (Forecast)
    5. ทรัยคาสต์ (Tri-cast)
   • จำนวนม้าอาจแตกต่างกันในเหตุการณ์หรือการแข่งขันแต่ละเที่ยว ซึ่งจัดขึ้นในลู่วิ่งแบบราบ แบบกระโดด หรือแบบวิ่งแข่งเต็มฝีเท้า ในสภาพอากาศที่มีแดดดี มืดครึ้ม หรือตอนกลางคืน
   • ขึ้นอยู่กับจำนวนม้าที่ลงแข่ง คำว่า "ชนะ/วาง" (Win/Place) สำหรับการแข่งม้าทางออนไลน์ เป็นดังนี้
    • เมื่อมีม้าลงแข่งจำนวน 8-11 ตัว: 1/5 เลขคี่ที่ 1, 2, 3
    • เมื่อมีม้าลงแข่งจำนวน 12-15 ตัว: 1/4 เลขคี่ที่ 1, 2, 3
    • เมื่อมีม้าลงแข่งจำนวน 16 ตัว: 1/4 เลขคี่ที่ 1, 2, 3
   • งานหรือการแข่งขันแต่ละครั้งเริ่มต้นด้วยการแนะนำ ซึ่งแสดงรายการม้าทั้งหมดรวมถึงหมายเลขและราคาของแต่ละตัว
   • เหตุการณ์หรือการแข่งขันแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 30 ถึง 45 วินาที
   • เมื่อเหตุการณ์หรือการแข่งขันสิ้นสุดลง จะมีการฉายซํ้าภาพที่ม้าเข้าเส้นชัย ตามด้วยภาพของผู้ชนะจำนวน 3 หรือ 4 ลำดับ
   • หลังจากที่แสดงผลลัพธ์ของเหตุการณ์หรือการแข่งขันแล้ว จะมีการแนะนำเหตุการณ์หรือการแข่งขันรอบต่อไป ผลลัพธ์ของเหตุการณ์หรือการแข่งขันจะแสดงบนเว็บไซต์เป็นเวลาระยะหนึ่ง
  • แข่งเกรย์ฮาวด์ออนไลน์
   • แข่งเกรย์ฮาวด์ออนไลน์ หมายถึง การเดิมพันผลลัพธ์เหตุการณ์หรือการแข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์ซึ่งมีการออกหมายเลขโดยวิธีสุ่ม
   • การแข่งเกรย์ฮาวด์ทางออนไลน์ประกอบด้วยการเดิมพันห้า (5) ประเภท:
    1. ชนะ (Win)
    2. ตำแหน่ง (Place)
    3. ชนะ/ ตำแหน่ง (Win/Place)
    4. คาดการณ์ (Forecast)
    5. ทรัยคาสต์ (Tri-cast)
   • เหตุการณ์หรือการแข่งขันแต่ละเที่ยวประกอบด้วยสุนัขเกรย์ฮาวด์จำนวนหก (6) ตัว ซึ่งจัดขึ้นในลู่วิ่งแบบราบ แบบกระโดด หรือแบบวิ่งแข่งเต็มฝีเท้า ในสภาพอากาศที่มีแดดดี มืดครึ้ม หรือตอนกลางคืน
   • เหตุการณ์หรือการแข่งขันแต่ละครั้งเริ่มต้นด้วยการแนะนำ ซึ่งแสดงสุนัขเกรย์ฮาวด์ทั้งหมดที่ลงแข่งขัน รวมถึงหมายเลขและราคาของแต่ละตัว
   • เหตุการณ์หรือการแข่งขันแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 30 ถึง 45 วินาที
   • เมื่อเหตุการณ์หรือการแข่งขันสิ้นสุดลง จะมีการฉายซํ้าภาพที่เกรย์ฮาวด์เข้าเส้นชัย ตามด้วยภาพของตัวที่ชนะจำนวน 3 หรือ 4 ลำดับ
   • หลังจากที่แสดงผลลัพธ์ของเหตุการณ์หรือการแข่งขันแล้ว จะมีการแนะนำเหตุการณ์หรือการแข่งขันรอบต่อไป ผลลัพธ์ของเหตุการณ์หรือการแข่งขันจะแสดงบนเว็บไซต์เป็นเวลาระยะหนึ่ง
  • เทนนิสออนไลน์
   • เทนนิสออนไลน์ หมายถึง การเดิมพันผลลัพธ์เหตุการณ์หรือการแข่งเทนนิสซึ่งมีการออกหมายเลขโดยวิธีสุ่ม
   • เหตุการณ์หรือการแข่งขันเทนนิสแต่ละนัดประกอบด้วยผู้เล่นสอง (2) คน ซึ่งจัดขึ้นในสนามแข่งพื้นหญ้าในวันที่อากาศสดใส
   • การแข่งเทนนิสทางออนไลน์ประกอบด้วยการเดิมพันห้า (3) ประเภท:
    1. Moneyline
    2. คะแนนถูกต้อง
    3. คะแนนรวม
   • เหตุการณ์หรือการแข่งขันแต่ละครั้งเริ่มต้นด้วยการแนะนำ โดยแสดงผู้เล่นทั้งสองคนเสื้อและธงชาติของแต่ละฝ่าย รวมถึงตัวระบุฝ่ายเสิร์ฟ และราคาของการเดิมพันแต่ละประเภท
   • เหตุการณ์หรือการแข่งขันแต่ละครั้งจะประกอบด้วยเกมเดี่ยวที่มีได้มากถึงสิบสอง (12) แต้ม ใช้เวลา 30 ถึง 120 วินาที
   • หลังจากที่แสดงผลลัพธ์ของเหตุการณ์หรือการแข่งขันแล้ว จะมีการแนะนำเหตุการณ์หรือนัดการแข่งขันรอบต่อไป ผลลัพธ์ของเหตุการณ์หรือการแข่งขันจะแสดงบนเว็บไซต์เป็นเวลาระยะหนึ่ง
  • เวอร์ชวลมอเตอร์สปอร์ต (รถยนต์): การแข่งรถเสมือนจริง
   • เวอร์ชวลมอเตอร์สปอร์ต: การแข่งรถเสมือนจริง หมายถึงการลงเดิมพันกับผลของการสุ่มหมายเลขในการแข่งรถ
   • มีการเดิมพันห้า (5) ประเภทสำหรับการแข่งรถเสมือนจริง คือ:
    1 ชนะ
    2 ที่หนึ่งถึงที่สาม
    3 ชนะ / ที่หนึ่งถึงที่สาม
    4 คาดการณ์
    5 การเดิมพันทั้งสามแบบ (Tri-cast)
   • มีรถแข่งสิบสอง (12) คันในแต่ละการแข่งขันจัดแข่งบนถนนรูปวงรีในช่วงเวลาที่มีแดดออก
   • ในแต่ละการแข่งขันจะเริ่มต้นด้วยการแนะนำรายชื่อของรถยนต์ ข้อมูลราคา เส้นทาง นาฬิกานับถอยหลัง ระยะทางในการแข่งขันและประเภทของการแข่งขัน
   • ในแต่ละการแข่งขันใช้เวลา 60 วินาที
   • เมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นลง จะมีการฉายภาพรถที่เข้าเส้นชัยอีกครั้ง ตามด้วยผลการแข่งขันรวมทั้งรถคันแรกที่เข้าเส้นชัย
   • หลังจากที่แสดงผลของการแข่งขันแล้ว จะมีการแนะนำการแข่งขันในแมชต่อไป ผลการแข่งทั้งหมดจะแสดงบนเว็บไซต์ช่วงระยะหนึ่ง
  • แข่งจักรยานออนไลน์
   • แข่งจักรยานออนไลน์ หมายถึง การเดิมพันผลลัพธ์กิจกรรมการปั่นจักรยานซึ่งมีการออกหมายเลขโดยวิธีสุ่ม
   • การแข่งขันจักรยานทางออนไลน์ประกอบด้วยการเดิมพันห้า (5) ประเภท:
    1. ชนะ
    2. หนึ่งหรือสอง
    3. ชนะ/หนึ่งหรือสอง
    4. คาดการณ์
    5. คาดการณ์สาม
   • ในสนามแข่งจักรยานรูปวงรีและภายใต้แสงไฟที่สว่างจ้า จะมีนักปั่นจักรยานจำนวนหกถึงเก้า (6-9) คน
   • การแข่งขันแต่ละครั้งจะเริ่มต้นด้วยการแนะนำโดยแสดงรายชื่อนักปั่นจักรยาน สีเสื้อทีม ข้อมูลราคา ชื่อลู่แข่ง นาฬิกาจับเวลานับถอยหลัง และระยะทางการแข่งขัน
   • การแข่งขันแต่ละครั้งจะใช้เวลา 45 วินาที
   • เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง จะมีการแสดงภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอขณะที่นักปั่นจักรยานกำลังเข้าเส้นชัย ตามด้วยภาพนิ่งขณะเข้าเส้นชัยและบัตรผลลัพธ์ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อของผู้เข้าเส้นชัยสาม (3) คนแรก
   • หลังจากที่แสดงผลลัพธ์ของการแข่งขันแล้ว จะมีการแนะนำการแข่งขันรอบต่อไป ผลลัพธ์ทั้งหมดจะแสดงบนเว็บไซต์เป็นเวลาระยะหนึ่ง
  • ถนนแข่งรถออนไลน์
   • ถนนแข่งรถออนไลน์ หมายถึง การเดิมพันผลลัพธ์การแข่งรถจักรยานยนต์ซึ่งมีการออกหมายเลขโดยวิธีสุ่ม
   • การแข่งรถทางออนไลน์ประกอบด้วยการเดิมพันสอง (2) ประเภท:
    1. ชนะ
    2. คาดการณ์
   • การแข่งขันแต่ละครั้งจะประกอบด้วยนักขับสี่ (4) คน เป็นการแข่งขันในตอนกลางคืนหรือภายใต้แสงไฟที่สว่างจ้า บนทางเรียบของสนามแข่งรูปวงรี
   • การแข่งขันแต่ละครั้งจะเริ่มต้นด้วยการแนะนำโดยแสดงรายชื่อนักขับ ข้อมูลราคา ชื่อลู่แข่ง นาฬิกาจับเวลานับถอยหลัง และระยะทางการแข่งขัน
   • การแข่งขันแต่ละครั้งจะใช้เวลา 30 วินาที
   • เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง จะมีการแสดงภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอขณะที่นักขับกำลังเข้าเส้นชัย ตามด้วยภาพนิ่งขณะเข้าเส้นชัยและผลลัพธ์ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อของผู้เข้าเส้นชัยสาม (3) คนแรก
   • หลังจากที่แสดงผลลัพธ์ของการแข่งขันแล้ว จะมีการแนะนำการแข่งขันรอบต่อไป ผลลัพธ์ทั้งหมดจะแสดงบนเว็บไซต์เป็นเวลาระยะหนึ่ง
  • ฟุตบอลลีกเสมือนจริง
   • โหมดฟุตบอลลีกเสมือนจริงมอบโอกาสการเดิมพันด้วยเงินจริงตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันในฟุตบอลเสมือนจริง
   • ลีกประกอบด้วย 16 ทีมและฤดูกาลแข่งขันจะดำเนินอย่างต่อเนื่อง แต่ละฤดูกาลประกอบด้วยวันต่าง ๆ ที่มีการแข่งขัน 30 นัด (นัดเหย้าและเยือน)
   • สามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลา แม้ในช่วงฤดูกาลแข่งขัน
   • หนึ่งฤดูกาลใช้เวลารวม 112 นาที โดยแบ่งออกเป็นช่วง "ก่อนลีก" "แมทช์เดย์ลูป" และช่วง "หลังลีก" ช่วง "ก่อนลีก" จะเริ่มต้นก่อนเริ่มฤดูกาลและใช้เวลา 60 วินาที
   • วันที่แข่งขันทั้งหมดจะสรุปเป็นช่วง "แมทช์เดย์ลูป" โดยมีระยะเวลาทั้งสิ้น 110 นาที ในช่วงสิ้นสุดของทุกฤดูกาลจะมีช่วง "หลังฤดูกาล" 60 วินาที
   • ในวันแข่งขันครั้งหนึ่งใช้เวลา 3:40 นาที แบ่งออกเป็นช่วง "ก่อนการแข่งขัน", "ครึ่งแรก", "พักครึ่ง", "ครึ่งหลัง", ช่วง "หลังการแข่งขัน" และช่วง "วันหลังการแข่งขัน"
   • ช่วง "ก่อนการแข่งขัน" เริ่มต้นก่อนเริ่มการแข่งขันเป็นเวลา 50 วินาที หลังจากนั้น จะมีช่วงหยุดการวางเดิมพัน 10 วินาที การแข่งขันใช้เวลา 2:20 นาที และการแข่งขันแต่ละครั้งตามด้วยช่วง "หลังการแข่งขัน" 20 วินาที
   • การเดิมพันสำหรับฟุตบอลลีกเสมือนจริงมีแปด (8) ประเภท:
    1. แฮนดิแคปเต็มเวลา
    2. แฮนดิแคปครึ่งแรก
    3. เต็มเวลาสูง/ต่ำ
    4. ครึ่งแรกสูง/ต่ำ
    5. เต็มเวลา 1X2
    6. ครึ่งแรก 1X2
    7. คะแนนที่ถูกต้อง
    8. พาร์เลย์ผสม
  • ฟุตบอลเนชันเสมือนจริง
   • ฟุตบอลเนชันคัพเสมือนจริง (Virtual Soccer Nations Cup) มอบโอกาสการเดิมพันด้วยเงินจริงตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ในการแข่งขันฟุตบอลเสมือนจริงที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องของ 24 ทีม
   • ทุกทัวร์นาเม้นต์ประกอบด้วยการแข่งขันจาก 32 กลุ่ม โดยแบ่งเป็น 3 นัดการแข่งขันต่อวัน หลังจากรอบแบ่งกลุ่ม จะเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออกรอบ 16 ทีม เริ่มด้วยรอบที่ 16 ไปจนถึงรอบสุดท้าย
   • สามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลา แม้ในช่วงทัวร์นาเม้นต์
   • หนึ่งทัวร์นาเม้นต์ใช้เวลารวม 55:10 นาที โดยแบ่งออกเป็นช่วง "ก่อนทัวร์นาเม้นต์" (60 วินาที) "รอบแบ่งกลุ่ม" และ "รอบแพ้คัดออก" ตามด้วยช่วง "หลังทัวร์นาเม้นต์" (60 วินาที)
   • ช่วง "ก่อนการแข่งขัน" เริ่มต้นก่อนเริ่มการแข่งขันเป็นเวลา 60 วินาทีและการแข่งขันใช้เวลา 2:20 นาที การแข่งขันแต่ละครั้งตามด้วยช่วง "หลังการแข่งขัน" โดยช่วงเวลาคือ 20 วินาที ขึ้นอยู่กับว่ามีช่วงต่อเวลาพิเศษและ/หรือมีการยิงลูกโทษในระหว่างรอบแพ้คัดออกหรือไม่
   • การเดิมพันสำหรับ ฟุตบอลเนชันเสมือนจริง มีแปด (8) ประเภท:
    1. แฮนดิแคปเต็มเวลา
    2. แฮนดิแคปครึ่งแรก
    3. เต็มเวลาสูง/ต่ำ
    4. ครึ่งแรกสูง/ต่ำ
    5. เต็มเวลา 1X2
    6. ครึ่งแรก 1X2
    7. คะแนนที่ถูกต้อง
    8. พาร์เลย์ผสม
  • ฟุตบอลโลกเสมือนจริง
   • ฟุตบอลโลกเสมือนจริง (Virtual Soccer World Cup) มอบโอกาสการเดิมพันด้วยเงินจริงตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ในการแข่งขันฟุตบอลเสมือนจริงที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องของ 32 ทีม
   • ทุกทัวร์นาเม้นต์ประกอบด้วยการแข่งขันจาก 48 กลุ่ม โดยแบ่งเป็น 3 นัดการแข่งขันต่อวัน หลังจากรอบแบ่งกลุ่ม จะเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออกรอบ 16 ทีม เริ่มด้วยรอบที่ 16 ไปจนถึงรอบสุดท้าย
   • สามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลา แม้ในช่วงทัวร์นาเม้นต์
   • หนึ่งทัวร์นาเม้นต์ใช้เวลารวม 66:10 นาที โดยแบ่งออกเป็นช่วง "ก่อนทัวร์นาเม้นต์" (60 วินาที) "รอบแบ่งกลุ่ม" และ "รอบแพ้คัดออก" ตามด้วยช่วง "หลังทัวร์นาเม้นต์" (60 วินาที)
   • สำหรับรอบแบ่งกลุ่ม ช่วง "ก่อนการแข่งขัน" เริ่มต้นก่อนการแข่งขัน 60 วินาที และการแข่งขันใช้เวลา 2:20 นาทีตามด้วยช่วงสรุปผลการแข่งขัน 20 วินาที สำหรับรอบแพ้คัดออก การแข่งขันแต่ละครั้งตามด้วยช่วง "ก่อนการแข่งขัน" ที่เริ่มต้นก่อนการแข่งขัน 60 วินาที และการแข่งขันใช้เวลา 2:30 นาทีตามด้วยช่วงสรุปผลการแข่งขัน 20 วินาที
   • การเดิมพันสำหรับฟุตบอลโลกเสมือนจริงมีแปด (8) ประเภท:
    1. แฮนดิแคปเต็มเวลา
    2. แฮนดิแคปครึ่งแรก
    3. เต็มเวลาสูง/ต่ำ
    4. ครึ่งแรกสูง/ต่ำ
    5. เต็มเวลา 1X2
    6. ครึ่งแรก 1X2
    7. คะแนนที่ถูกต้อง
    8. พาร์เลย์ผสม
  • บาสเกตบอลเสมือนจริง
   • บาสเกตบอลเสมือนจริง (Virtual Basketball) มอบโอกาสการเดิมพันด้วยเงินจริงตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
   • ลีกประกอบด้วย 16 ทีมและฤดูกาลแข่งขันจะดำเนินอย่างต่อเนื่อง แต่ละฤดูกาลประกอบด้วยวันต่าง ๆ ที่มีการแข่งขัน 30 นัด (นัดเหย้าและเยือน)
   • สามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลา แม้ในช่วงฤดูกาลแข่งขัน
   • หนึ่งฤดูกาลใช้เวลารวม 106:30 นาที โดยแบ่งออกเป็นช่วง "ก่อนลีก" "แมทช์เดย์ลูป" และช่วง "หลังลีก" ช่วง "ก่อนลีก" จะเริ่มต้นก่อนเริ่มฤดูกาลและใช้เวลา 60 วินาที
   • วันที่แข่งขันทั้งหมดจะสรุปเป็นช่วง "แมทช์เดย์ลูป" โดยมีระยะเวลาทั้งสิ้น 105 นาที ในช่วงสิ้นสุดของทุกฤดูกาลจะมีช่วง "หลังฤดูกาล" 30 วินาที
   • ในวันแข่งขันครั้งหนึ่งใช้เวลา 3:30 นาที แบ่งออกเป็นช่วง "ก่อนการแข่งขัน" "ควอเตอร์ที่หนึ่ง" "ควอเตอร์ที่สอง" "ครึ่งแรก" "ควอเตอร์ที่สาม" ควอเตอร์ที่สี่" ต่อเวลาพิเศษ (หากการแข่งขันมีผลเสมอหลังจากควอเตอร์ที่สี่) และช่วง "หลังการแข่งขัน"
   • ช่วง "ก่อนการแข่งขัน" เริ่มต้นก่อนเริ่มการแข่งขันเป็นเวลา 30 วินาที การแข่งขันใช้เวลารวม 2:30 นาที พร้อมเวลาพักครึ่ง 10 วินาทีในระหว่างนั้น การแข่งขันแต่ละครั้งตามด้วยช่วง "หลังการแข่งขัน" 20 วินาที การเปลี่ยนวันแข่งขันจะใช้เวลา 10 วินาที
   • การเดิมพันสำหรับบาสเกตบอลเสมือนจริงมีสิบเอ็ด (11) ประเภท:
    1. ผู้ชนะการแข่งขัน รวมช่วงต่อเวลา: คะแนนหลังจาก 4 ควอเตอร์ (+ ช่วงต่อเวลาพิเศษ) 
    2. มากกว่า/น้อยกว่า รวมช่วงต่อเวลา: จำนวนแต้มที่ได้จากทั้งสองทีมในการแข่งขัน รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ 
    3. ราคาต่อรอง รวมช่วงต่อเวลา: คะแนนแฮนดิแคปจะเพิ่มในผลคะแนนสุดท้ายของเกม และผู้ชนะคือทีมที่ได้คะแนนจากการเพิ่มส่วนนี้ 
    4. 6 ทางส่วนต่างชนะ รวมช่วงต่อเวลา: ส่วนต่างระหว่างแต้มที่ได้ของทั้งทีมตอนจบการแข่งขัน รวมช่วงต่อเวลา
    5. ผู้ชนะครึ่งแรก: ผู้ชนะสองควอเตอร์แรก 
    6. มากกว่า/น้อยกว่า ( ครึ่งแรก ): จำนวนแต้มที่ได้ในครึ่งแรก 
    7. แต้มต่อ ( ครึ่งแรก ): คะแนนแฮนดิแคปจะเพิ่มในคะแนนเวลาครึ่งแรกของเกม และผู้ชนะคือทีมที่ได้คะแนนจากการเพิ่มส่วนนี้ 
    8. 7 ทางของส่วนต่างชนะ (ครึ่งแรก): ส่วนต่างระหว่างแต้มที่ทำได้ของทั้งสองทีมตอนจบการแข่งขันครึ่งแรก 
    9. แข่งเต็มเวลาเพื่อ X คะแนน: ทีมที่ได้ X คะแนนทีมแรก 
    10. มากกว่า/น้อยกว่า ทีมเจ้าบ้าน รวมช่วงต่อเวลา: จำนวนแต้มที่ได้จากทีมเหย้าในการแข่งขัน
    11. มากกว่า/น้อยกว่า ทีมเยือน รวมช่วงต่อเวลา: จำนวนแต้มที่ได้จากทีมเยือนในการแข่งขัน
  • พาร์เลย์ผสมกีฬาเสมือนจริง
   • พาร์เลย์ผสมกีฬาเสมือนจริง มีในลีกฟุตบอลเสมือนจริง ฟุตบอลทีมชาติเสมือนจริง ฟุตบอลโลกเสมือนจริง และบาสเกตบอลเสมือนจริงเท่านั้น
   • พาร์เลย์ผสมกีฬาเสมือนจริงมีช่วงการเดิมพัน 2-8 ชุด
   • แต่ละพาร์เลย์ผสมกีฬาเสมือนจริงจะเดิมพันแยกต่างหาก หมายความว่าไม่สามารถวางเดิมพันพาร์เลย์ผสมกับกีฬาประเภทอื่น ๆ เช่น ลีกฟุตบอลเสมือนจริงและฟุตบอลทีมชาติเสมือนจริง หรือฟุตบอลโลกเสมือนจริงหรือบาสเกตบอลเสมือนจริง ตลอดจนผลิตภัณฑ์ Sportsbook อื่น ๆ
   • การจ่ายเงินสูงสุดสำหรับพาร์เลย์ผสมกีฬาเสมือนจริงแต่ละชุดคือ USD 27,000
  • ฟุตบอล Asian Cup เสมือนจริง
   • ฟุตบอล Asian Cup เสมือนจริงมอบโอกาสการเดิมพันด้วยเงินจริงตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ในการแข่งขันฟุตบอลเสมือนจริงที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องของ 24 ทีม
   • ทุกทัวร์นาเม้นต์ประกอบด้วยการแข่งขันจาก 32 กลุ่ม โดยแบ่งเป็น 3 นัดการแข่งขันต่อวัน หลังจากรอบแบ่งกลุ่ม จะเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออกรอบ 16 ทีม เริ่มด้วยรอบที่ 16 ไปจนถึงรอบสุดท้าย
   • สามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลา แม้ในช่วงทัวร์นาเม้นต์
   • หนึ่งทัวร์นาเม้นต์ใช้เวลารวม 55:10 นาที โดยแบ่งออกเป็นช่วง "ก่อนทัวร์นาเม้นต์" (60 วินาที) "รอบแบ่งกลุ่ม" และ "รอบแพ้คัดออก" ตามด้วยช่วง "หลังทัวร์นาเม้นต์" (60 วินาที)
   • สำหรับรอบแบ่งกลุ่มช่วง "ก่อนการแข่งขัน" จะเริ่มต้นก่อนการแข่งขัน 60 วินาที และการแข่งขันใช้เวลา 2:20 นาที ตามด้วยช่วงสรุปผลการแข่งขัน 20 วินาที สำหรับรอบแพ้คัดออก การแข่งขันแต่ละครั้งตามด้วยช่วง "ก่อนการแข่งขัน" ที่เริ่มต้นก่อนการแข่งขัน 60 วินาที และการแข่งขันใช้เวลา 2:30 นาทีตามด้วยช่วงสรุปผลการแข่งขัน 20 วินาที
   • การเดิมพันสำหรับฟุตบอล Asian Cup เสมือนจริงมีแปด (8) ประเภท:
    1. แฮนดิแคปเต็มเวลา
    2. แฮนดิแคปครึ่งแรก
    3. เต็มเวลาสูง/ต่ำ
    4. ครึ่งแรกสูง/ต่ำ
    5. เต็มเวลา 1X2
    6. ครึ่งแรก 1X2
    7. คะแนนที่ถูกต้อง
    8. มิกซ์พาร์เลย์
 • กฎของคีโน
  • คีโน
   • คีโน (Keno) เป็นการเล่นโดยสุ่มบอล 20 ลูกจากลูกบอล 80 ลูกที่มีหมายเลข (01 ถึง 80) ผลรวมของหมายเลข 20 ตัวเหล่านี้จะนำไปหารและแยกออกเป็นหลายรูปแบบ รวมถึงมีการเดิมพันหลายประเภท การเดิมพันแต่ละประเภทมีการคำนวณการจ่ายเงินและอัตราเฉพาะตัว
   • ประเภทการเดิมพัน
    • ประเภทการเดิมพันมีดังนี้
     • ใหญ่/เล็ก
     • คี่/คู่
     • มังกร/ DT-เสมอ/เสือ
     • ขึ้น/กลาง/ลง
     • ใหญ่คี่/เล็กคี่/ใหญ่คู่/เล็กคู่
     • ห้า (5) แถว (ทอง/ไม้/น้ำ/ไฟ/โลก) และ
     • ดัชนีสูง/ดัชนีต่ำ
    • ผลลัพธ์จะเป็นไปตามผลลัพธ์อย่างเป็นทางการของคีโนในแคนาดา แคนาดาตะวันตก โอไฮโอ สโลวาเกีย มิชิแกน และเคนทักกี เวลาของผลลัพธ์อย่างเป็นทางการจะยึดตามแต่ละภูมิภาคที่นำผลลัพธ์เกมออกอย่างเคร่งครัด
    • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อไม่ได้รับผลการสุ่มอย่างเป็นทางการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
    • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อมีการเผยแพร่ผลอย่างเป็นทางการก่อนระบบการเดิมพันปิด
   • ใหญ่/เล็ก

    บริษัทจะกำหนดการเดิมพันว่าผลรวมของลูกบอลทั้งยี่สิบ (20) ลูกเป็น "ใหญ่" หรือ "เล็ก"

    ใหญ่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูกมากกว่าหรือเท่ากับ 811

    เล็ก - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 810

    ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มได้ลูกบอลหมายเลข 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 และ 72 ซึ่งผลรวมของหมายเลขของลูกบอลเหล่านี้คือ 923 923 นั้นมากกว่าหรือเท่ากับ 811 ดังนั้นการเดิมพัน "ใหญ่" จะชนะ

   • คี่/คู่

    บริษัทจะกำหนดการเดิมพันว่าผลรวมของลูกบอลทั้งยี่สิบ (20) ลูกเป็น "คี่" หรือ "คู่"

    คี่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูกเป็นจำนวนคี่

    คู่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูกเป็นจำนวนคู่

    ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มได้ลูกบอลหมายเลข 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 และ 72 ซึ่งผลรวมของหมายเลขของลูกบอลเหล่านี้คือ 923 923 เป็นจำนวนคี่ ดังนั้นการเดิมพัน "คี่" จะชนะ

   • มังกร/ DT-เสมอ/เสือ

    บริษัทจะกำหนดการเดิมพันว่าผลรวมของลูกบอลทั้งยี่สิบ (20) ลูกเป็น "มังกร" "DT-เสมอ" และ "เสือ" จำนวนที่สูงกว่าระหว่างมังกร (หลักสิบ) หรือเสือ (หลักหน่วย) จะเป็นตัวตัดสินผู้ชนะ หากมังกรและเสือมีค่าเท่ากัน "DT-เสมอ" จะชนะ

    มังกร - ตัวเลขในหลักสิบ (ตัวที่สองนับจากตัวเลขหลักสุดท้าย) ของผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูก

    สือ - ตัวเลขในหลักหน่วย (ตัวเลขหลักสุดท้าย) ของผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูก

    D/T เสมอ - หากมังกรและเสือมีค่าเท่ากัน

    ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มได้ลูกบอลหมายเลข 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 และ 72 ซึ่งผลรวมของลูกบอลหมายเลขเหล่านี้คือ 923 ในการตัดสินผู้ชนะ ระหว่างมังกร (หลักสิบ) หรือเสือ (หลักหน่วย) ฝ่ายใดมีตัวเลขมากกว่าจะถือว่าเป็นผู้ชนะ มังกร (หลักสิบ) คือเลข "2" ส่วนเสือ (หลักหน่วย) คือเลข "3" ซึ่ง "3" มากกว่า "2" ดังนั้นการเดิมพัน "เสือ" จะชนะ

    หากผลออกมาเป็นเสมอ การเดิมพัน"DT-เสมอ" จะชนะและการเดิมพันสำหรับมังกรหรือเสือจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

    การจ่ายเงินสำหรับ "ชนะ" คือ 1.95 และสำหรับผลลัพธ์ "DT-เสมอ" คือ 9 (รวมจำนวนเงินเดิมพัน)

   • ขึ้น/กลาง/ลง

    บริษัทจะกำหนดการเดิมพันว่าผลรวมของลูกบอลทั้งยี่สิบ (20) ลูกเป็น "ขึ้น", "กลาง" และ "ลง"

    ขึ้น - จากลูกบอล 20 ลูกที่สุ่มออกมา มีลูกบอลมากกว่าสิบลูกที่อยู่ในช่วง 01 - 40

    กลาง - จากลูกบอล 20 ลูกที่สุ่มออกมา มีลูกบอลสิบลูกอยู่ในช่วง 01 - 40 และมีลูกบอลอีกสิบลูกอยู่ในช่วง 41 - 80

    ลง - มีลูกบอลมากกว่าสิบลูกจาก 20 ลูกที่สุ่มออกมาเป็นตัวเลขที่อยู่ในช่วง 41 - 80

    ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มได้ลูกบอลหมายเลข 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 และ 72 มีเลข 8 ตัว (8 ,16 ,17 ,19 ,23 ,36 ,37 ,39) ที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 01 - 40 และมีเลข 12 ตัว (41 ,42 ,45 ,51 ,61 ,64 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,74) ที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 41 - 80 ดังนั้น การเดิมพัน "ลง" จะชนะ

   • ใหญ่คี่/เล็กคี่/ใหญ่คู่/เล็กคู่

    บริษัทจะกำหนดการเดิมพันว่าผลรวมของลูกบอลทั้งยี่สิบ (20) ลูกเป็น "ใหญ่คี่", "เล็กคี่", "ใหญ่คู่" และ "เล็กคู่"

    ใหญ่คี่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมา 20 ลูกมากกว่าหรือเท่ากับ 811 และตัวเลขหลักสุดท้ายของจำนวนผลรวมเป็นเลขคี่

    เล็กคี่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมา 20 ลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 810 และตัวเลขหลักสุดท้ายของจำนวนผลรวมเป็นเลขคี่

    ใหญ่คู่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมา 20 ลูกมากกว่าหรือเท่ากับ 811 และตัวเลขหลักสุดท้ายของจำนวนผลรวมเป็นเลขคู่

    เล็กคู่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมา 20 ลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 810 และตัวเลขหลักสุดท้ายของจำนวนผลรวมเป็นเลขคู่

    ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มได้ลูกบอลหมายเลข 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 และ 72 ซึ่งผลรวมของหมายเลขของลูกบอลเหล่านี้คือ 923 923 มีค่ามากกว่า 811 และเป็นเลขคี่ ดังนั้น การเดิมพัน "ใหญ่คี่" จะชนะ

   • ห้า (5) แถว (ทอง/ไม้/น้ำ/ไฟ/โลก)

    บริษัทจะกำหนดการเดิมพันว่าผลรวมของลูกบอลทั้งยี่สิบ (20) ลูกเป็น "ทอง" "ไม้" "น้ำ" "ไฟ" และ "โลก"

    ทอง - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูกอยู่ในช่วง 210-695

    ไม้ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูกอยู่ในช่วง 696-763

    น้ำ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูกอยู่ในช่วง 764-855

    ไฟ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูกอยู่ในช่วง 856-923

    โลก - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูกอยู่ในช่วง 924-1,410

    ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มได้ลูกบอลหมายเลข 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 และ 72 ซึ่งผลรวมของหมายเลขของลูกบอลเหล่านี้คือ 923 923 อยู่ในช่วง 856 - 923 ดังนั้นการเดิมพัน "ไฟ" จะชนะ

   • ดัชนีสูง/ดัชนีต่ำ

    บริษัทจะกำหนดการเดิมพันว่าผลรวมของลูกบอลทั้งยี่สิบ (20) ลูกเป็นดัชนีสูง/ดัชนีต่ำ

    ดัชนีสูง - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูกมากกว่าหรือเท่ากับ 811

    ดัชนีต่ำ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 809

    ดัชนีเสมอ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูกเท่ากับ 810 การเดิมพันจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

    สำหรับเกมแบบดัชนีนี้ ผู้เล่นสามารถรับผลตอบแทนสูงขึ้นจากแต้มที่เกินหรือขาด จากการเพิ่มการตั้งค่าช่วง "ส่วนเกิน/ส่วนขาด" ผู้เล่นสามารถควบคุมความเสี่ยงโดยการตั้งค่าส่วนได้ส่วนเสียสูงสุด โปรดทราบว่าจำเป็นต้องมีเงินฝากสำหรับการวางเดิมพันแต่ละครั้ง

    ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มได้หมายเลข 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 และ 72 ซึ่งผลรวมของหมายเลขเหล่านี้คือ 923 ดัชนีสูงจะชนะด้วยแต้มที่เพิ่มขึ้น 113 แต้ม

    หากวางเดิมพันดัชนีสูงด้วยการตั้งค่าดังนี้

    - ช่วง: 200 แต้มต่อเงินเดิมพัน: 10
    ส่วนเกินในแต้มของผลลัพธ์ "ต่ำกว่า" การตั้งค่าช่วง (113 <= 200)
    ดังนั้น (แต้มของผลลัพธ์) X (เงินเดิมพันต่อแต้ม) X (อัตราต่อรอง) = 113 X 10 X 0.95 = 1,073.50

    - ช่วง: 50 แต้มต่อเงินเดิมพันที่ตั้งไว้: 10
    ส่วนเกินในแต้มของผลลัพธ์ "สูงกว่า" การตั้งค่าช่วง (113 > 50)
    ดังนั้น (ช่วงที่ตั้งไว้) X (เงินเดิมพันต่อแต้ม) X (อัตราต่อรอง) = 50 X 10 X 0.95 = 475

    หากวางเดิมพันดัชนีต่ำด้วยการตั้งค่าดังนี้

    - ช่วง: 200 แต้มต่อเงินเดิมพัน: 10
    ส่วนเกินในแต้มของผลลัพธ์ "ต่ำกว่า" การตั้งค่าช่วง (113 <= 200)
    ดังนั้น (แต้มของผลลัพธ์) X (เงินเดิมพันต่อแต้ม) X -1 = 113 X 10 X -1 = -1,130

    - ช่วง: 50 แต้มต่อเงินเดิมพัน: 10
    ส่วนเกินในแต้มของผลลัพธ์ "สูงกว่า" การตั้งค่าช่วง (113 > 50)
    ดังนั้น (ช่วงที่ตั้งไว้) X (เงินเดิมพันต่อแต้ม) X -1 = 50 X 10 X -1 = -500

    โดยทั่วไป การตั้งค่าช่วงตัวเลขสามารถเพิ่มหรือลดส่วนได้และส่วนเสียดังนี้

    [แต้มของผลลัพธ์ <= ช่วงที่ตั้งไว้] ผลลัพธ์ "ต่ำกว่า" ช่วงที่ตั้งไว้ 
    (แต้มของผลลัพธ์) X (เงินเดิมพันต่อแต้ม) X (อัตราต่อรองส่วนได้) = (ส่วนได้)
    (แต้มของผลลัพธ์) X (เงินเดิมพันต่อแต้ม) = (ส่วนเสีย)

    [แต้มของผลลัพธ์ > ช่วงที่ตั้งไว้] ผลลัพธ์ "สูงกว่า" ช่วงที่ตั้งไว้ 
    (ช่วงที่ตั้งไว้) X (เงินเดิมพันต่อแต้ม) X (อัตราต่อรองส่วนได้) = (ส่วนได้)
    (ช่วงที่ตั้งไว้) X (เงินเดิมพันต่อแต้ม) = (ส่วนเสีย)

    ผลรวมของเลขที่สุ่มออกมา = 810
    เรียกว่า "คงที่" (เสมอ) การเดิมพันจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

  • แม็กซ์คีโน / แม็กซ์คีโน 2 / สปริง / ซัมเมอร์ / ออทัมน์ / วินเทอร์
   • แม็กซ์คีโน/แม็กซ์คีโน 2/สปริง/ซัมเมอร์/ออทัมน์/วินเทอร์ คือเกมที่จะสุ่มเลือกตัวเลข 20 ตัวที่ไม่ซ้ำกันจากตัวเลข 80 ตัว ซึ่งสุ่มจากระบบสร้างตัวเลขสุ่ม (Random Number Generator - RNG) ผลรวมจากหมายเลข 20 ตัวเหล่านี้จะนำไปหารและแยกออกเป็นหลายรูปแบบ ซึ่งมีการคำนวณการจ่ายเงินและอัตราเฉพาะตัว
   • แม็กซ์คีโนและแม็กซ์คีโน 2 จะเริ่มทุก 60 วินาที
   • สปริง ซัมเมอร์ ออทัมน์ และวินเทอร์จะเริ่มทุก 45 วินาที
   • ประเภทของการเดิมพันและกฎของเกมทั้งหมดจะเหมือนกับ คีโน
    • ผลลัพธ์ของแม็กซ์คีโน/แม็กซ์คีโน 2/สปริง/ซัมเมอร์/ออทัมน์/วินเทอร์จะประกาศในเว็บไซต์ทางการโดยทันที โดยยึดถือผลลัพธ์ที่เผยแพร่ใน เว็บไซต์ทางการ เป็นหลัก
    • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อมีความผิดพลาดทางเทคนิคใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือความผิดปกติของการเชื่อมต่อ
    • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อมีความสงสัยใด ๆ ว่าลูกค้ามีส่วนร่วมในการโกง ทุจริต ฟอกเงิน หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ
    • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อเกิดข้อผิดพลาด (จากบุคคลหรืออื่น ๆ) หรือเมื่อระบบล้มเหลวซึ่งส่งผลให้มีการใช้อัตราเดิมพันที่ไม่ถูกต้อง
    • การเดิมพันการสุ่มตัวเลขที่ยอมรับแล้วจะยังคงใช้ได้อยู่ แม้ว่าในเวลาต่อมาสมาชิกจะออกจากระบบหรือขาดการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
  • มินิคีโน / มินิคีโน 2
   • มินิคีโน/มินิคีโน 2 คือเกมที่สุ่มเลือกตัวเลข 10 ตัวที่ไม่ซ้ำกันจากตัวเลข 40 ตัว ซึ่งสุ่มจากระบบสร้างตัวเลขสุ่ม (Random Number Generator - RNG) ผลรวมจากหมายเลข 10 ตัวเหล่านี้จะนำไปหารและแยกออกเป็นหลายรูปแบบ ซึ่งมีการคำนวณการจ่ายเงินและอัตราเฉพาะตัว
    • มินิคีโนและมินิคีโน 2 จะเริ่มทุก 60 วินาที
   • ประเภทการเดิมพัน
    • ประเภทการเดิมพันมีดังนี้
     • ใหญ่/เล็ก
     • คี่/คู่
     • มังกร/DT-เสมอ/เสือ
     • ขึ้น/กลาง/ลง
     • ใหญ่คี่/เล็กคี่/ใหญ่คู่/เล็กคู่
     • ห้า (5) แถว (ทอง/ไม้/น้ำ/ไฟ/โลก) และ
     • ดัชนีสูง/ ดัชนีต่ำ
    • ผลลัพธ์ของมินิคีโนและมินิคีโน 2 จะประกาศในเว็บไซต์ทางการโดยทันที จะยึดถือผลลัพธ์ที่เผยแพร่ใน เว็บไซต์ทางการ เป็นหลัก
    • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อมีความผิดพลาดทางเทคนิคใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือความผิดปกติของการเชื่อมต่อ
    • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อมีความสงสัยใด ๆ ว่าลูกค้ามีส่วนร่วมในการโกง ทุจริต ฟอกเงิน หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ
    • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อเกิดข้อผิดพลาด (จากบุคคลหรืออื่น ๆ) หรือเมื่อระบบล้มเหลวซึ่งส่งผลให้มีการใช้อัตราเดิมพันที่ไม่ถูกต้อง
    • การเดิมพันการสุ่มตัวเลขที่ยอมรับแล้วจะยังคงใช้ได้อยู่ แม้ว่าในเวลาต่อมาสมาชิกจะออกจากระบบหรือขาดการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
   • ใหญ่/เล็ก

    บริษัทจะกำหนดการเดิมพันว่าผลรวมของลูกบอลทั้งสิบ (10) ลูกเป็น "ใหญ่" หรือ "เล็ก"

    ใหญ่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมาสิบ (10) ลูกมากกว่าหรือเท่ากับ 206

    เล็ก - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมาสิบ (10) ลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 205

    ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มได้หมายเลข 17, 19, 40, 39, 23, 11, 30, 21, 36 และ 22 ซึ่งผลรวมของหมายเลขเหล่านี้คือ 258 258 นั้นมากกว่าหรือเท่ากับ 206 ดังนั้นการเดิมพัน "ใหญ่" จะชนะ

   • คี่/คู่

    บริษัทจะกำหนดการเดิมพันว่าผลรวมของลูกบอลทั้งสิบ (10) ลูกเป็น "คี่" หรือ "คู่"

    คี่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมาสิบ (10) ลูกเป็นจำนวนคี่

    คู่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมาสิบ (10) ลูกเป็นจำนวนคู่

    ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มได้หมายเลข 17, 19, 40, 39, 23, 11, 30, 21, 36 และ 22 ซึ่งผลรวมของหมายเลขเหล่านี้คือ 258 258 เป็นจำนวนคู่ ดังนั้นการเดิมพัน "คู่" จะชนะ

   • มังกร/DT-เสมอ/เสือ

    บริษัทจะกำหนดการเดิมพันว่าผลรวมของลูกบอลทั้งสิบ (10) ลูกเป็น "มังกร" "DT-เสมอ" และ "เสือ" จำนวนที่สูงกว่าระหว่างมังกร (หลักสิบ) หรือเสือ (หลักหน่วย) จะเป็นตัวตัดสินผู้ชนะ หากมังกรและเสือมีค่าเท่ากัน "DT-เสมอ" จะชนะ

    มังกร - ตัวเลขในหลักสิบ (ตัวที่สองนับจากตัวเลขหลักสุดท้าย) ของผลรวมของตัวเลขสิบ (10) ตัว

    เสือ - ตัวเลขในหลักหน่วย (ตัวเลขหลักสุดท้าย) ของผลรวมของตัวเลขสิบ (10) ตัว

    D/T เสมอ - หากมังกรและเสือมีค่าเท่ากัน

    ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มได้หมายเลข 17, 19, 40, 39, 23, 11, 30, 21, 36 และ 22 ซึ่งผลรวมของหมายเลขเหล่านี้คือ 258 ในการตัดสินผู้ชนะ ระหว่างมังกร (หลักสิบ) หรือเสือ (หลักหน่วย) ฝ่ายใดมีตัวเลขมากกว่าเป็นผู้ชนะ มังกร (หลักสิบ) คือเลข "5" ในขณะที่เสือ (หลักหน่วย) คือเลข "8" ในเมื่อ "8" มากกว่า "5" ดังนั้นการเดิมพัน "เสือ" จะชนะ

    หากผลออกมาเป็นเสมอ การเดิมพัน"DT-เสมอ" จะชนะและการเดิมพันสำหรับมังกรหรือเสือจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

    การจ่ายเงินสำหรับ "ชนะ" คือ 1.95 และสำหรับผลลัพธ์ "DT-เสมอ" คือ 8 (รวมจำนวนเงินเดิมพัน)

   • ขึ้น/กลาง/ลง

    บริษัทจะกำหนดการเดิมพันว่าผลรวมของลูกบอลทั้งสิบ (10) ลูกเป็น "ขึ้น" "กลาง" และ "ลง"

    ขึ้น - มีลูกบอลมากกว่าห้าลูกจาก 10 ลูกที่สุ่มออกมาเป็นตัวเลขที่อยู่ในช่วง 01 - 20

    กลาง - จากลูกบอล 10 ลูกที่สุ่มออกมา มีลูกบอลจำนวนห้าลูกพอดีที่อยู่ในช่วง 01 - 20 และมีลูกบอลอีกห้าลูกอยู่ในช่วง 21 - 40

    ลง - มีลูกบอลมากกว่าห้าลูกจาก 10 ลูกที่สุ่มออกมาเป็นตัวเลขที่อยู่ในช่วง 21 - 40

    ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มได้หมายเลข 17, 19, 40, 39, 23, 11, 30, 21, 36 และ 22 มีเลข 3 ตัว (11, 17, 19) ที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 01 - 20 และมีเลข 7 ตัว (21, 22, 23, 30, 36, 39, 40) ที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 21-40 ดังนั้น การเดิมพัน "ลง" จะชนะ

   • ใหญ่คี่/เล็กคี่/ใหญ่คู่/เล็กคู่

    บริษัทจะกำหนดการเดิมพันว่าผลรวมของลูกบอลทั้งสิบ (10) ลูกเป็น "ใหญ่คี่", "เล็กคี่", "ใหญ่คู่" และ "เล็กคู่"

    ใหญ่คี่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมา 10 ลูกมากกว่าหรือเท่ากับ 206 และตัวเลขหลักสุดท้ายของผลรวมตัวเลขเป็นเลขคี่

    เล็กคี่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมา 10 ลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 205 และตัวเลขหลักสุดท้ายของผลรวมตัวเลขเป็นเลขคี่

    ใหญ่คู่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมา 10 ลูกมากกว่าหรือเท่ากับ 206 และตัวเลขหลักสุดท้ายของผลรวมตัวเลขเป็นเลขคู่

    เล็กคู่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมา 10 ลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 205 และตัวเลขหลักสุดท้ายของผลรวมตัวเลขเป็นเลขคู่

    ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มได้หมายเลข 17, 19, 40, 39, 23, 11, 30, 21, 36 และ 22 ซึ่งผลรวมของหมายเลขเหล่านี้คือ 258 258 มีค่ามากกว่า 206 และเป็นเลขคู่ ดังนั้น การเดิมพัน "ใหญ่คู่" จะชนะ

   • ห้า (5) แถว (ทอง/ไม้/น้ำ/ไฟ/โลก)

    บริษัทจะกำหนดการเดิมพันว่าผลรวมของลูกบอลทั้งสิบ (10) ลูกเป็น "ทอง" "ไม้" "น้ำ" "ไฟ" และ "โลก"

    ทอง - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมาสิบ (10) ลูกอยู่ในช่วง 55-163

    ไม้ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมาสิบ (10) ลูกอยู่ในช่วง 164-187

    น้ำ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมาสิบ (10) ลูกอยู่ในช่วง 188-222

    ไฟ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมาสิบ (10) ลูกอยู่ในช่วง 223-246

    โลก - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมาสิบ (10) ลูกอยู่ในช่วง 247-355

    ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มได้หมายเลข 17, 19, 40, 39, 23, 11, 30, 21, 36 และ 22 ซึ่งผลรวมของหมายเลขเหล่านี้คือ 258 258 อยู่ในช่วง 247-355 ดังนั้นการเดิมพัน "โลก" จะชนะ

   • ดัชนีสูง/ ดัชนีต่ำ

    บริษัทจะกำหนดการเดิมพันว่าผลรวมของลูกบอลทั้งสิบ (10) ลูกเป็นดัชนีสูง/ ดัชนีต่ำ

    ดัชนีสูง - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมาสิบ (10) ลูกมากกว่าหรือเท่ากับ 206

    ดัชนีต่ำ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมาสิบ (10) ลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 204

    ดัชนีเสมอ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมาสิบ (10) ลูกเท่ากับ 205 การเดิมพันจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

    สำหรับเกมแบบดัชนีนี้ ผู้เล่นสามารถรับผลตอบแทนสูงขึ้นจากแต้มที่เกินมาหรือขาดไป จากการเพิ่มการตั้งค่าช่วง "ส่วนเกิน/ส่วนขาด" ผู้เล่นสามารถควบคุมความเสี่ยงโดยการตั้งค่าส่วนได้ส่วนเสียสูงสุด โปรดทราบว่าจำเป็นต้องมีเงินฝากสำหรับการวางเดิมพันแต่ละครั้ง

    ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มได้หมายเลข 17, 19, 40, 39, 23, 11, 30, 21, 36 และ 22 ซึ่งผลรวมของหมายเลขเหล่านี้คือ 258 ดัชนีสูงจะชนะด้วยแต้มที่เพิ่มขึ้นมา 53 แต้ม

    หากวางเดิมพันดัชนีสูงด้วยการตั้งค่าดังนี้

    - ช่วง: 150 แต้มต่อเงินเดิมพัน: 10
    ส่วนเกินในแต้มของผลลัพธ์ "ต่ำกว่า" การตั้งค่าช่วง (53 <= 150)
    ดังนั้น (แต้มของผลลัพธ์) X (เงินเดิมพันต่อแต้ม) X (อัตราต่อรองส่วนได้) = 53 X 10 X 0.95 = 503.50

    - ช่วง: 50 แต้มต่อเงินเดิมพันที่ตั้งไว้: 10
    ส่วนเกินในแต้มของผลลัพธ์ "สูงกว่า" การตั้งค่าช่วง (53 > 50)
    ดังนั้น (ช่วงที่ตั้งไว้) X (เงินเดิมพันต่อแต้ม) X (อัตราต่อรองส่วนได้) = 50 X 10 X 0.95 = 475

    หากวางเดิมพันดัชนีต่ำด้วยการตั้งค่าดังนี้

    - ช่วง: 150 แต้มต่อเงินเดิมพัน: 10
    ส่วนเกินในแต้มของผลลัพธ์ "ต่ำกว่า" การตั้งค่าช่วง (53 <= 150)
    ดังนั้น (แต้มของผลลัพธ์) X (เงินเดิมพันต่อแต้ม) X -1 = 53 X 10 X -1 = -530

    - ช่วง: 50 แต้มต่อเงินเดิมพัน: 10
    ส่วนเกินในแต้มของผลลัพธ์ "สูงกว่า" การตั้งค่าช่วง (53 > 50)
    ดังนั้น (ช่วงที่ตั้งไว้) X (เงินเดิมพันต่อแต้ม) X -1 = 50 X 10 X -1 = -500

    โดยทั่วไป การตั้งค่าช่วงตัวเลขสามารถเพิ่มหรือลดส่วนได้และส่วนเสียดังนี้

    [แต้มของผลลัพธ์ <= ช่วงที่ตั้งไว้] ผลลัพธ์ "ต่ำกว่า" ช่วงที่ตั้งไว้ 
    (แต้มของผลลัพธ์) X (เงินเดิมพันต่อแต้ม) X (อัตราต่อรองส่วนได้) = (ส่วนได้) 
    (แต้มของผลลัพธ์) X (เงินเดิมพันต่อแต้ม) = (ส่วนเสีย)

    [แต้มของผลลัพธ์ > ช่วงที่ตั้งไว้] ผลลัพธ์ "สูงกว่า" ช่วงที่ตั้งไว้ 
    (ช่วงที่ตั้งไว้) X (เงินเดิมพันต่อแต้ม) X (อัตราต่อรองส่วนได้) = (ส่วนได้)
    (ช่วงที่ตั้งไว้) X (เงินเดิมพันต่อแต้ม) = (ส่วนเสีย)

    ผลรวมของเลขที่สุ่มออกมา = 205
    เรียกว่า "คงที่" (เสมอ) การเดิมพันจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

พร้อมให้บริการ 24/7

ติดต่อกลับ
ติดต่อกลับ
* โปรดระบุ
Loading...

โปรดล็อคอินหรือสมัครสมาชิกก่อนการหมุนวงล้อมหาสนุก

รับตอนนี้

ขอภัย คุณได้หมุน วงล้อมหาสนุกไปแล้ว โปรดลองใหม่ในวันพรุ่งนี้

เข้าใจแล้ว!
มินิเกมส์